KrF-politiker får Stortingets viktigste kontrolljobb

STORTINGET (NRK.no): Geir Bekkevold fra KrF skal lede Stortingets kontroll av regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonen. I dag ble han utnevnt som saksordfører i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

geir bekkevold krf

LEDER: Geir Bekkevold sier komiteen skal finne svar på hvordan beredskapen kunne svikte.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Jeg har stilt meg til disposisjon, og sagt at jeg er villig til å ta på meg denne oppgaven, og det var enighet i komiteen om at det var riktig, sier Bekkevold til NRK.no.

Kristelig Folkeparti har ansvaret, såkalt saksfelt, for justis og beredskap i komiteen. Men det er flere grunner til at KrF blir valgt til å lede det som trolig blir den viktigste kontrollsaken på Stortinget på lang tid.

Venstre har kun to representanter på Stortinget, og har derfor begrenset med ressurser.

Høyres Per-Kristian Foss er i en mulig dobbeltrolle fordi han er blitt beskyldt for å ha nedprioritert beredskap da han var finansminister, mens en saksordfører fra Frp kan bli vanskelig å svelge for regjeringspartiene i komiteen.

– Hvordan kunne det gå så galt?

En fra KrF kan fungere som et kompromiss, som både de borgerlige og de rødgrønne kan godta.

Men Bekkevold varsler at komiteen, som 22. juli-kommisjonen, kommer til å stille tøffe spørsmål der svarene ikke alltid vil gagne den sittende regjeringa.

– Vår oppgave er også å få svar på det som vi ikke har fått svar på: Hvordan kunne beredskapen svikte så fundementalt på så mange områder?

Usikkert når høringene starter

Rammene for kontrollsaken ble diskutert under møtet, men ingen konklusjoner er trukket når det gjelder hvem som skal inviteres til høringer.

– Vi er enige om veien videre, sier den nyutnevnte saksordføreren sier til NRK.

Bekkevold sier at det ikke er klart hvem som blir kalt inn til høring, eller når komiteen er ferdig med å behandle saken.

Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Anders Anundsen ser på dagens møte i komiteen som en start.

– Vi har satt i gang en prosess, sier Anundsen.

Det neste møtet i komiteen finner sted 28. september, men noen konkret tidsplan er foreløpig ikke på plass.

Behandler redegjørelsene

Dagens møte var det første etter at det ble bestemt å behandle saken. Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal drøfte behandlingen av redegjørelsene om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen.

13. august kom rapporten fra 22. juli-kommisjonen som avslørte massive svakheter i norsk terrorberedskap.

To uker senere måtte statsminister Jens Stoltenberg og justis- og beredskapsminister Grete Faremo møte i Stortinget og redegjøre om regjeringens oppfølging av rapporten.

Allerede samme dag som ble det bestemt at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal behandle saken.

Bekkevold: – Vi lever ikke i en boble

Stortingets kontrollorgan skal ikke behandle selve rapporten fra 22. juli-kommisjonen, men redegjørelsene og oppfølgingen fra regjeringa.

Men sentrale opposisjonspolitikere har allerede varslet at det kan bli aktuelt å gå tilbake i tid for å finne ut hvem som visste hva, når.

– Vi lever jo ikke i en boble. Det formelt riktige er at det er redegjørelsene vi skal behandle, men rapporten og redegjørelsene henger jo så nøye sammen, så rapporten blir liggende som et underlagsmateriale, sier Bekkevold.

Kommisjonen har avdekket alvorlige svikt i alle ledd i norsk terrorberedskap. Særlig risikoforståelsen og lederkulturen i regjeringa og forvaltninga får hard medfart.

Se hele redegjørelsen til statsminister Jens Stoltenberg i etterkant av 22. juli-kommisjonens rapport.

Stoltenbergs redegjørelse om 22. juli

Grete Faremo innrømmet at lederkulturen fra topp til bunn innen justissektoren må endres, i sin redegjørelse for Stortinget.

Faremo forklarer seg for Stortinget

SISTE NYTT

Siste meldinger