Behov for ny giv i reiselivet

Senterpartiets nestleder, Lars Peder Brekk sier det skal brukes mer penger på markedsføring i utlandet.

 

Polarhunder på Svalbard
Foto: Nordli, Katrine / Aftenposten

Lars Peder Brekk sa på Senterpartiets landsmøte at bevilgninene til markedsføring av Norge i utlandet skal økes som ledd i satsingen på en mer offensiv reiselivspolitikk. Senterpartiet sier at reiselivsnæringen må stimuleres til samarbeid med andre næringer som landbruk og næringsmiddelindustrien, for å sikre økt satsing på lokal mat og kultur.

Partiet vil fjerne differensieringen av momssats mellom mat som inntas på serveringssteder og mat som selges som "Take-away"

Lars Peder Brekk uttalte at SP i samarbeid med private aktører skal arbeide for å etablere et AS Destinasjon Nord, med betydelig statlig eierandel og investeringskapital. Tanken er å realisere et potensiale på 4000 til 5000 arbeidsplasser i reiselivsnæringen i Nord-Norge. NHO-direktør, Finn Bergesen jr. sier til NRK at han er enig at det bør satses både statlig og privat på dette feltet. Bergesen sier Norge er altfor dårlig når det gjelder reiseliv. Lars Peder Brekk sier at som en naturlig del av norsk matkultur og mattradisjoner må det etableres et regelverk som åpner for lokal produksjon og salg av alkoholholdig sider og fruktdrikker.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger