Hopp til innhold

Beholder jobben etter barnepornodom

En politimann som ble dømt til 120 dagers betinget fengsel for å ha lastet ned overgrepsbilder av barn, er fortsatt ansatt i samme stilling i politiet.

Politi logo; Illustrasjonsbilde
Foto: NRK / NRK

Politimannen ble i tingretten dømt til 120 dagers betinget fengsel og fikk 15000 kroner i bot for å lastet ned bilder med barnepornografisk innhold.

Men til tross for dommen ble det aldri reist avskjedssak fra politidistriktet der mannen fortsatt arbeider.

Reagerer sterkt

Redd Barna reagerer sterkt på at en domfelt i en slik type sak kan fortsette å jobbe som polititjenestemann.

- Nå er det jo sånn at polititet har en myndighet i vårt land, og skal beskytte oss andre mot kriminalitet. Vi tenker jo at det er veldig spesielt at han får fortsette, sier spesialrådgiver Elizabeth Skogrand.

Det er fagbladet politiforum som denne uka setter søkelys på om domfelte bør få fortsette å jobbe innen poltiet. Politimannen det er snakk om mistet to tjenestegrader og ble omplassert, men utfører nå samme jobb som tidligere.

- Utsatt for press

Redaktør Ole Martin Mortvedt hevder han har vært utsatt for et betydelig press for ikke å omtale saken.

- Jeg skjønner at dette er vanskelige saker, og det er vanskelige vurderinger som ligger til grunn. Likevel er det viktig for politiet å debattere disse sakene, hvor lista skal ligge, for å fortsatt kunne jobbe i politiet, sier Mortvedt.

- Det er ikke problematisk at noen forsøker å påvirke meg. Det må jeg akseptere denne rollen, sier Mortvedt, men innrømmer at det er uvanlig.

- Avskjed blir vurdert

Spesielenheten for politisaker vil ikke kommentere saken fordi dommen falt før enheten ble opprettet. Men Jan Egil Presthus sier at avskjed blir vurdert i alle alvorlige saker.

- Hvorvidt man skal legge ned påstand om fradømmelse av stilling må bero på en konkret vurdering. Men det er en type kriminalitet hvor det er naturlig å foreta en vurdering av om det er grunnlag for å legge ned en påstand, sier Presthus.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger