Hopp til innhold

Befal fikk kjempekrav etter vannlekkasje – nå snur Forsvarsbygg

Befal i Forsvaret har fått store erstatningskrav etter vannlekkasjer i gamle forsvarsboliger. Nå snur Forsvarsbygg.

Bolig for forsvarsansatte på Hesseng i Sør-Varanger.

Et befal som tidligere bodde i denne forsvarsboligen på Hesseng i Sør-Varanger, fikk krav om 92.400 kroner etter en vannlekkasje. Han nektet å betale, og nå har Forsvarsbygg bøyd av og sier de vil nøye seg med en egenandel på 8000 kroner i slike saker.

Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

– De som leier bolig av Forsvarsbygg kan ikke forsikre huset selv. Samtidig har de risikert å bli sittende med hele regningen hvis det oppstår skader, sier leder Jens Jahren i Befalets Fellesorganisasjon (BFO).

På vegne av medlemmene har BFO sendt bekymringsmelding til Forsvarsdepartementet om Forsvarsbyggs måte å behandle leietakerne på.

Jens Jahren

Leder Jens Jahren i Befalets fellesorganisasjon mener leietakere i forsvarsboliger har fått helt urimelige krav om erstatning etter skader.

Foto: Befalets Fellesorganisasjon

Har ikke forsikring

Staten har valgt å spare penger på å ikke forsikre eiendommene sine på vanlig måte, men i stedet ta risikoen selv. Det gjelder også Forsvarsbygg, som forvalter Forsvarets boliger og andre bygninger over hele landet.

– Vi tror at når det er lite penger til vedlikehold, sender Forsvarsbygg mye oftere enn andre utleiere hele regningen til leietakeren hvis det oppstår skader, sier Jahren.

En ung offiser leide sammen med samboeren en leilighet i en tomannsbolig på Hesseng, seks kilometer sør for Kirkenes. Overfor NRK beskriver han huset fra 1950-tallet som svært kaldt om vinteren.

Soldater i hæren

Befal og soldater på øvelse vinterstid. Hvis det har oppstått skader på boligen de har leid av Forsvarsbygg mens de selv har vært bortreist, har de risikert store erstatningskrav.

Foto: Preben Aursand / Forsvaret

– Vannet i hundeskåla frøs til is

– I yttergangen var det ofte så kaldt at vannet i hundeskåla frøs til is. Jeg ba Forsvarsbygg om en panelovn der, men den kom først etter at skaden hadde skjedd, sier han til NRK.

Mannen sier at før de reiste på ferie, stilte de termostaten på mellom 10 og 15 varmegrader i alle våtrom og i rom med vannrør i veggene. I yttergangen var det ingen varmekilde.

De hadde meldt fra om at det ikke gikk an å stenge hovedkranen til leiligheten fordi det samtidig ville tatt vannet fra naboleiligheten.

Fikk krav om 90.000 etter vannlekkasje

Mens de var bortreist, frøs et rør i stykker og det oppsto vannlekkasje i huset. Forsvarsbygg mente leietakerne ikke hadde satt på nok varme og krevde etter hvert at de skulle betale hele regningen på 92.400 kroner for skadene. Dette inkluderte også Forsvarsbyggs advokatutgifter på 7800 kroner.

Befalets Fellesorganisasjon mener at både dette og tilsvarende krav fra Forsvarsbygg er helt urimelige. Den tidligere leietakeren i Sør-Varanger nektet å betale.

– Viktig prinsipp

– Det er et viktig prinsipp at selv om staten er selvassurandør, så kan det ikke være sånn at man skal slippe å betale for skader man forårsaker. Det er derfor vi har hatt den praksisen vi har hatt fram til i dag, sier Cecilie Jentoft, leder for bolig og kvarter i Forsvarsbygg.

Cecilie Jentoft

Cecilie Jentoft er leder for bolig og kvarter i Forsvarsbygg. – Vi ser at praksisen vår har hatt noen uheldige konsekvenser. Derfor snur vi, sier hun.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Men dette er jo saker som normalt dekkes av en forsikring?

– Ja, og det er jo det som blir utfordringen når staten er selvassurandør. Vi har ikke et forsikringsselskap som trer inn og dekker den typen skader. Og da er det jo leietakeren som må stå til ansvar når han forårsaker en skade, sier Jentoft.

Forsvarsbygg snur

Denne politikken har Befalets Fellesorganisasjon reagert sterkt på.

– Det personellet som blir beordret rundt til steder med dårlig vedlikehold og dårlig boligmasse, blir satt i en veldig krevende situasjon, sier Jens Jahren.

Nå snur Forsvarsbygg:

– Vi kommer heretter til å opptre mer som et vanlig forsikringsselskap i slike saker. Det betyr at leietakeren skal betale en egenandel på 8000 kroner og resten dekkes av et såkalt skadefond eller at staten betaler for resten av skadene, sier Jentoft.

Men hun understreker at i saker der leietakeren har opptrådt grovt uaktsomt, så forbeholder Forsvarsbygg seg fortsatt retten til å fremme hele erstatningssaken.

Militær, Rena, førstegangstjeneste

Militære under øvelse på Rena i Østerdalen.

Foto: Henrik Røyne / Forsvaret

Lyspunkt

AKTUELT NÅ