NRK Meny
Normal

Bedrer vern av barn på nett

Justisminister Knut Storberget vil gi politiet anledning til å arrestere personer som planlegger overgrep mot barn de har møtt på nettet.

Knut Storberget
Foto: NRK

Under et besøk hos Redd Barna i dag la Storberget fram et lovforslag som skal gjøre det lettere for politiet å gripe inn før planlagte overgrep finner sted.

En undersøkelse viser at 69.000 barn mellom 9 og 16 år har truffet noen de har blitt kjent med på Internett. Dette er en økning på 38% siden 2003.

6.000 av barna oppgir at de har opplevd overgrep i forbindelse med slike møter.

Økning i overgrepsforsøk

Flertallet av møtene barn og ungdom arrangerer over nettet, er med jevnaldrende.

- Dessverre ser vi også en økning i tilfeller hvor barn blir forsøkt skadet etter å ha møtt noen i virkeligheten som de først har møtt på Internett. De fleste av disse har møtt en voksen, sier Elisabeth Staksrud i Medietilsynet.

I tillegg vises «Stopp-filteret» til Kripos og Telenor 15.000 ganger hver eneste dag. Ved søk på 2.500 forskjellige domener kommer den som søker direkte til Kripos sine sider i stedet for det nettstedet det søkes på.

- Skritt i riktig retning

Unges bruk av internett og mobiltelefon har gjort dem mer sårbare, og lovforslaget skal nå gjøre seksuelle overgrep straffbare allerede mens de er på planleggingsstadiet.

Redd Barna har arbeidet for en slik lov i fire år, og Storberget valgte derfor å presentere lovforslaget i organisasjonens lokaler i dag.

– Dette er et langt skritt i riktig retning og viser at lovgivningen tilpasser seg dagens virkelighet. Men en lov løser ikke alle problemer. Nå er det viktig å fortsette med informasjon og forebyggende arbeid, sier Redd Barnas generalsekretær Gro Brækken.

Ett års fengsel

Konkret lyder lovforslaget slik: "Med bøter eller fengsel inntil ett år straffes den som har avtalt et møte med et barn under 16 år, og som med forsett om å begå et seksuelt overgrep har kommet fram til møtestedet eller et sted hvor møtestedet kan iakttas".

Uvitenhet om alderen på den man avtaler å møte utelukker ikke straffskyld, og det er heller ikke en betingelse at gjerningspersonen faktisk møter barnet.

Lovforslaget har vært på høring, og et flertall av høringsinstansene mener det er et behov for et nytt straffebud om forebygging av seksuelle overgrep mot barn.

Storberget benyttet også anledningen til å varsle det han kaller en kulturendring i justissektoren. Han mener det har vært lett å fortape seg i oppgaver knyttet til den synlige kriminaliteten, men at innsatsen nå skal styrkes i forhold til skjult kriminalitet, som overgrep mot barn og kvinner i nære relasjoner.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger