Barnevernsbarn ender på sosialen

Eksperter og tidligere barnevernsbarn mener oppfølgingen og ettervernet av barnevernsbarn er for dårlig.

Barn
Foto: Scanpix

Rikke Lassen, som er ekspert på barnevernrett, mener ettervernet av barn og ungdom som har vært under barnevernet er for dårlig.

Helt alene

Ettervernet som tilbys i dag er ekstremt forskjellig fra kommune til kommune, og mange kommuner tar seg ikke råd til det, mener Lassen. 

- Mange steder er det store mangler, og det er store mørketall fordi mange vet ikke at de kan be om dette, sier Lassen

Hva blir konsekvensene når ettervern ikke fungerer?

- Konsekvensen blir at unge mennesker som har fått masse hjelp og som har jobbet godt med seg selv, står helt nakne og alene uten forutsetning for å klare seg bra videre. Og så går det ofte ganske dårlig, og da har man kastet bort mye tid, ressurser og håp, fremholder Lassen.

Etterlyser oppfølging

I radiodokumentaren "Skattekister og urinprøver" forteller tidligere barnevernsbarn Linn Merete Terjesen om hvor tøft det kan være å skulle klare seg selv etter å ha bodd på en barnevernsinstitusjon.

Hør radiodokumentaren her

Hun har bodd tre år på et ungdomshjem, og mener barnevernet reddet henne. Men hun etterlyser også et bedre ettervern.

Det er en ting jeg skulle ønske ble bedre med dagens barnevern, at de fikk et mye bedre ettervern.

Linn, barnevernsbarn / NRK

Blir sosialklienter

En undersøkelse som forskningsinstituttet NOVA gjorde i 2006, viser at tre av fire barnevernsbarn blir sosialklienter.

Hvordan er det å skulle klare seg selv økonomisk og praktisk etter å ha bodd flere år på et ungdomshjem?

- Det er vanskelig. Stort sett går det alltid i minus. Det var ikke mitt valg å være på sosialkontoret, det er noe jeg har sagt at jeg aldri skal, men når man blir overført fra barnevernet til sosialkontoret, så får man ikke gjort så mye med det, sier Linn.

Krever endring av loven

Landsforeningen for barnevernsbarn etterlyser en lovending. Foreningen mener barnvernet bør ha en lovfestet plikt til å følge opp barnevernsbarn mellom 18 og 23 år. I dag foretas en skjønnsmessig vurdering av dette. Lassen deler dette synet.

- Man må ta konsekvens av det alle vet, at ettervern er viktig og at det fungerer. Enten må man si at ettervern er en absolutt rettighet eller gå inn for en mellomposisjon og si at det må være en særlig grunn til at det ikke fattes vedtak om ettervern, sier Lassen.

Hvordan har dine klienter klart seg etter at de har kommet ut fra barnevernsinstitusjoner?

- Jeg tenker for de fleste at det er flott at de i det hele tatt har stått på beina. Dette er ofte ungdommer som har hatt utrolig barsk start i livet. De ungdommene som skrives ut av barnevernet trenger enda mer hjelp og støtte enn vanlige 18-åringer, og de har også mye mindre i sitt private nettverk.

Min erfaring er dessverre at det i altfor liten grad settes inn ettervern for disse ungdommene, sier advokat og ekspert på barnevernrett, Rikke Lassen.

 

Hør radiodokumentaren her

Radiodokumentaren "Skattekister og urinprøver", ble sendt i NRK P2, lørdag 15. september klokken 10:03. Reprise er søndag 16. september klokken 21:03.

SISTE NYTT

Siste meldinger