Barneombudet: – Åpenbart at noe av sikkerhetsnettet har sviktet

Systemet svikter når barn som er i barnevernstjenestens søkelys, dør av omsorgssvikt, mener barneombud Anne Lindboe. Hun vil ha full gransking av saken der en 13-årig jente døde i Valdres.

Barneombud Anne Lindboe mener det er åpenbart at noe av sikkerhetsnettet rundt 13-åringen som ble funnet død på en hytte i Valdres på nyttårsaften har sviktet.

Barneombud Anne Lindboe er bekymret over at både kommuner og etater kommuniserer for dårlig med hverandre, men påpeker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

– Det er helt åpenbart at noe av sikkerhetsnettet rundt denne jenta har sviktet. Derfor er det utrolig viktig at vi snur hver eneste sten, og ser på samhandlingen mellom de forskjellige tjenestene, sier Lindboe til NRK.

Nyttårsaften ble en 13 år gammel jente funnet død på en hytte i Valdres. Hun døde trolig av avmagring, og moren er siktet for grov omsorgssvikt.

– Må reagere raskere

Lindboe understreker at hun ikke ønsker å uttale seg om den konkrete saken fordi den blir etterforsket av politiet, mener sier på generelt grunnlag at barnevernstjenesten må reagere raskere når barn som er i deres søkelys, flytter.

– Det er utrolig viktig at barnevernstjenesten i kommunene har høy bevissthet rundt problematikken ved flytting. Barnevernet skal melde fra i alvorlige saker dersom et barn de har kontakt med, flytter til en annen kommune, men det kan ta for lang tid til den nye kommunen reagerer, sier barneombudet til NTB.

Fant ingen hjemme

Allerede første skoledag på ny ungdomsskole i Bærum sendte 13-åringens mor en klage til Fylkesmannen på det psykososiale miljøet på skolen. Deretter tok moren jenta med seg jenta til Valdres.

Etter at jenta og hennes mor flyttet til Valdres i høst, tok barnevernet i Bærum kontakt med barnevernet i Valdres. I slutten av november ble en politipatrulje sendt opp til hytta der de to holdt til. Men politiet fant ingen hjemme.

Hva som deretter har skjedd, er foreløpig uklart. I desember meldte imidlertid jentas mor flytting til Oslo, opplyser rådmann Øivind Langseth i Øystre Slidre kommune til NTB.

Barneombudet ber fylkesmannen i Oslo og Akershus om å samarbeide med fylkesmannen i Oppland for å bringe på det rene hva som har skjedd, både innenfor skole, barnevern og helsetjenestene.

Lindboe er bekymret for at det kommuniseres for dårlig, både internt i kommunene og mellom ulike etater.

– På generelt grunnlag kan jeg si at vi i Barneombudet er bekymret for at det ofte ikke kommuniseres godt nok. Spesielt når det gjelder barnevern og psykisk helsevern ser vi ofte at de barna faller mellom to stoler, sier Lindboe til NRK.

Vurdere lovverk

Lindboe mener også det er naturlig at barnevernsutvalget, som barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) opprettet i november, vurderer om dagens lovverk er tilstrekkelig når det gjelder flytteproblematikken.

Utvalget skal blant annet avdekke mulig svikt i det offentliges håndtering av barnevernssaker. Utvalget ble opprettet etter at en ti år gammel gutt døde av underernæring i Oslo i august 2014.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger