Barneombudet: – Alvorlig for barnas rettssikkerhet

Barneombud Anne Lindboe mener det er alvorlig dersom det ikke utdannes nok politietterforskere som kan ta avhør av barn og unge. De to siste årene har kursene i avhør av barn og unge ved politihøgskolen ikke blitt fylt opp.

Barneombud Lindboe

Barneombud Anne Lindboe mener det kan gå ut over barns rettssikkerhet dersom det ikke utdannes nok politietterforskere som kan avhøre barn på en god måte.

Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

– Det er veldig alvorlig dersom vi ikke får utdannet nok spesialister som kan gjennomføre gode avhør av barn. Det at barn skal avhøres på Barnehus av spesialister er viktig for barnas rettssikkerhet, sier Lindboe.

I april sendte Politidirektoratet et brev til alle landets politidistrikt hvor de ba dem vurdere å melde på flere kvalifiserte etterforskere til videreutdanningen for å kunne avhøre barn og unge. De to siste årene har kursene i avhør av barn og unge ved politihøgskolen ikke blitt fylt opp.

I 2015 ble det lovfestet av barn og unge skulle som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep skal avhøres av spesialister hos et av landets barnehus. Bare de siste tre årene har antall avhør på barnehusene her i landet økt med 137 prosent, fra 2655 avhør i 2014 til 6306 avhør i fjor.

Lindboe mener det er viktig at det legges til rette for at flere i politiet skal jobbe med overgrep og vold mot barn.

– Dette er viktige fagpersoner, og det må gjøres attraktivt nok å jobbe med dette fagfeltet.

Det er svært strenge tidsfrister for å gjennomføre tilrettelagte avhør av barn. Det har ført til at etterforskningen i flere vold- og overgrepssaker har stoppet opp.

– Det er ikke bare viktig at tidsfristen for det første avhøret overholdes, men også hvordan saken håndteres videre er viktig. Det er alvorlig dersom barn opplever at de ikke får avsluttet saken, sier Lindboe.

Departementet: – Høyt prioritert område

Forebygging og bekjempelse av vold og seksuelle overgrep mot barn er et område som prioriteres høyt, og politiet og Statens barnehus har blitt tilført betydelige midler til bekjempelse av vold og overgrep mot barn de siste årene, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Knut Morten Johansen (Frp).

Statssekretær i Justis- og beredskapdepartementet, Knut Morten Johansen (FrP).

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Knut Morten Johansen (Frp).

Foto: Justisdepartementet

– Det er viktig at plassene på Politihøgskolen til avhørsutdanningen fylles opp, sier han.

Johansen mener derfor det er bra at Politidirektoratet sendte ut brev til politidistriktene hvor de minnet om kurset, og ba om flere søkere.

– Jeg er glad for at Politihøgskolen og Politidirektoratet tar grep for å fylle opp plassene på avhørsutdanningen ved Politihøgskolen. Utviklingen i antall saker og avhør av barn er sterkt økende og vi er helt avhengig av at det utdannes nok personer til å gjennomføre disse avhørene, sier Johansen.

Ett av grepene som gjøres er endring av opptakskravene til kurset. Fra neste opptak være krav til to års etterforskningspraksis, og ikke tre år som det hittil har vært.

Selv om opptakskravene endres, sier seksjonssjef Harald Bøhler i Politidirektoratet at dette ikke vil gå ut over kvaliteten på avhørene fremover.

SISTE NYTT

Siste meldinger