Barnehusene tvunget til å kutte oppfølgingen

Samtlige barnehus i Norge mottar nå så mange saker at de ikke er i stand til å gi barna den oppfølgingen de har krav på, viser tall Unicef har hentet inn.

Her avhøres barna

På barnehuset i Stavanger klarer de ikke å følge opp alle barna som har vært inne til avhør.

Foto: Anders Fehn / NRK

Etter en regelendring i høst, som åpner for at avhør av barn kan gjennomføres uten dommer til stede, har barnehusene opplevd stor pågang av barn som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Pågangen har ført til at landets 10 statlige barnehus ikke er i stand til å følge opp avhørene med samtaler og terapi – en oppfølging de er pålagt å gjennomføre.

Mange saker

Marianne Haas

Leder for barnehuset i Stavanger, Marianne Haas, sier de opplever en stor økning i antall saker som skal behandles etter forskriftsendringen om avhør av barn.

Foto: Anders Fehn / NRK

I Stavanger har de kuttet oppfølgingen av barn med 67 prosent det siste året. I fjor fikk 167 barn og foresatte terapi etter avhør, mens antallet i år er 55.

Leder ved barnehuset i Stavanger, Marianne Haas, forklarer den manglende oppfølgingen med en enorm økning i antall saker.

– Bare nå i november har vi en økning i saksmengde på 70 prosent sammenlignet med i fjor. Den samme tendensen ser vi i desember.

Hun mener den manglende oppfølgingen ikke bare henger sammen med sakstilfanget, men også politiets fokus på tidsbruk.

– Riksadvokaten har vært tydelig på at fristene skal holdes. Hvis vi skal prioritere det, går det på bekostning av noe, sier Haas.

Haas sier de har mange oppgaver som skal håndteres, men at det i hovedsak er avhør og oppfølging de bruker tid på.

– Det er ingenting som tilsier at vi skal vekte det ene mindre enn det andre, men på grunn av ressurssituasjonen må vi.

Her avhøres barna

Barnehusene er pålagt å kartlegge barnas psykiske helse, gi terapi og samtaler i tiden etterpå, samt tilrettelegge slik at barna blir godt fulgt opp i spesialisthelsetjenesten eller annen helsetjeneste ute i kommunene i årene som kommer.

Foto: Anders Fehn / NRK

Alle kutter

Det er ikke bare i Stavanger de ikke klarer å følge opp barna. Samtlige av landets barnehus har det siste året kuttet drastisk i oppfølgingen. I Sandefjord ble 92 barn og foreldre fulgt opp i 2014, mens i 2015 ble 50 fulgt opp.

Slik situasjonen er nå får alle barn som blir avhørt av politiet ved barnehuset en samtale etter avhørene, men der stopper det for mange. Målet er å forebygge slik at barna ikke får alvorlige psykiske eller fysiske problemer senere i livet.

Ifølge ledelsen i Stavanger går kuttene hardest utover barna som etter avhør ikke viser umiddelbare tegn til skader, men som senere i livet kan utvikle alvorlige senskader.

Statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, mener det er naturlig at pågangen til barnehusene har økt etter endringene i høst, og mener de er rustet til å møte barna som kommer.

– Vi følger opp med mye mer penger i neste års budsjett for å sikre god ivaretakelse. Når vi får et nytt barnehus på plass vil det avlaste barnehuset i Oslo. Til sammen tror jeg vi har en veldig god kapasitet for å ivareta barna, sier Brein-Karlsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger