Bankene krever lovendring på skimming

Bankene krever en lovendring, etter at alle utlendinger som er fengslet for å ha tatt med seg skimmingutstyr inn i landet, nå løslates.

Kortautomat

Skimming-utstyr som tas med fra utlandet er ikke ulovlig. Det vil bankene ha en endring på.

Foto: Magne Hansen / NRK

Loven sier at skimming-utstyr som taes med inn i Norge fra et annet land ikke er ulovlig. Man kan dermed ikke kan straffes kun på bakgrunn av å ha tatt det med inn i landet.

– Jeg synes det høres helt hårreisende ut, sier daglig leder i Bankenes Standardiseringskontor, Knut Kvalheim.

Les også: Utenlandske skimming-tiltalte løslatt

– Regner med at dette kun er en feil i loven

Han regner med loven blir gjort om veldig raskt.

– Jeg synes dette er veldig trist og jeg regner jo med at det en feil av de som har laget loven og at det blir rettet opp veldig raskt. Det kan jo ikke være meningen at folk skal komme inn her med utstyr som bare kan brukes til kriminell virksomhet og bare reise rundt og gjøre det de skal så lenge de ikke blir tatt i den faktiske produksjonen.

I Høyesterett har de slått fast at utlendinger ikke kan straffes for å være i besittelse av skimmingutstyr.

– Så lenge ikke vi klarer å bevise at utstyret er skaffet eller tilvirket i Norge, så har jeg forstått det slik at vi ikke har hjemmel i henhold til den aktuelle bestemmelsen, sier politiadvokat Monica Hanø.

Les mer: Over 6000 kort kan være kopiert
Les også: – Kortsvindel ville ikke vært mulig hvis kundene selv sperret kortene

– Legger seg flat

Dommen gjør at et titalls utenlandske borgere som de siste årene har sittet fengslet for å ha importert teknologi ment til å svindle bankterminaler, nå blir satt fri.

– Oslo statsadvokatembeter har instruert sine undersåtter til å løslate alle, og jeg går ut i fra at det ikke sitter noen i Norge som er dømt for overtredelse av denne bestemmelsen eller som sitter i varetekt i dag, sier statsadvokat Geir Evanger.

Han sier påtalemyndighetene legger seg flat for å ha anvendt loven feil.

Forsvareren til en rumener som har sittet fengslet siden november 2009 sier mannen har krav på erstatning.

Video 564a5cc3-e4d1-467e-be9c-1eeb54deb230.jpg

VIDEO: Det er per i dag lovlig å ta med skimmingutstyr til Norge.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger