Baksaas kan velge å droppe ny høring

Politikerne på Stortinget forventer at Jon Fredrik Baksaas stiller opp i en ny høring i Vimpelcom-saken, selv om han har brutt alle formelle bånd til Telenor.

Jon Fredrik Baksaas

Tidligere konsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas, blir etter alt å dømme innkalt til ny høring i Stortinget om Vimpelcom.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Spørsmålet er om han ser seg tjent med å møte.

En enstemmig Kontroll- og konstitusjonskomite har bestemt at det blir ny høring i Vimpelcom-saken.

Det skal holdes saksforberedende møte 17. november, og høringen blir trolig holdt før jul.

I kjølvannet av at Økokrim arresterte tidligere Vimpelcom-topp Jo Lunder, har førstestatsadvokat Marianne Djupesland sagt at det er naturlig å kalle inn flere til avhør i saken.

Baksaas satt i Vimpelcom-styret i fire år fra 2010. Mandag har han trukket seg fra alle Telenor-selskapene han sitter i, og har dermed kuttet resten av de formelle båndene til Telenor.

– Naturlig å invitere Baksaas på ny

Jette Christensen sitter i Stortingssalen

- Jeg har flere oppfølgingsspørsmål til flere av dem som deltok på høringen sist, sier Jette F. Christensen i Arbeiderpartiet.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

NRK har ikke lyktes i å få kontakt med Baksaas mandag, for å spørre om hvordan han vil stille seg til en ny invitasjon fra Stortinget.

Flere i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite mener det er naturlig å på ny invitere Jon Fredrik Baksaas, som forrige uke innrømmet å ikke ha fortalt alt han visste om korrupsjonsmistanken i Vimpelcom i forrige høring.

Inntil i dag var Baksaas spesialrådgiver i Telenor, med en årslønn på 5,5 millioner kroner.

– Plikter ikke å møte, men det forventes

Jette F. Christensen i Arbeiderpartiet sier at det forventes at Baksaas møter dersom han skulle bli invitert.

Venstre-politiker Abid Q. Raja

- Man plikter ikke å møte, men møter av pliktfølelse, sier Venstres Abid Q. Raja.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Når kontroll og konstitusjonskomiteen inviterer til høring, er det i utgangspunktet ikke et privilegium man har å avslå invitasjonen. Det forventes at man møter, sier Christensen.

Også Senterpartiets Per Olaf Lundteigen sier at det forventes at man stiller.

Venstres Abid Q. Raja, sier det slik:

– Ingen plikter å møte, men man møter av pliktfølelse, sier Raja.

– Vesentlig at han stiller

– Det er vesentlig at han stiller på høring. Når han har gitt uttrykk for at han visste mer enn hva han fortalte under høringen på nyåret, er det etter min mening helt nødvendig at han nå kommer til høringen og legger alle kort på bordet, sier Krfs Hans Fredrik Grøvan.

– Dette er en mulighet det vil være naturlig å tro at han benytter seg av for at det ikke for all ettertid skal skapes et inntrykk av at han var den konsernsjefen i statseide Telenor som valgte ikke å gi Stortinget fyllestgjørende informasjon, sier han.

Leder Martin Kolberg i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite sier at han ikke vil uttale seg om hvem som blir invitert til høring før etter komiteens møte 17. november.

– Opplever stadig at inviterte takker nei

– Det er frivillig å møte, og vi opplever stadig at inviterte takker nei, sier Høyres Michael Tetzschner.

– Når det gjelder enkeltpersoner, mener jeg det ikke naturlig at vi som enkeltmedlemmer av komiteen synser fritt om dette utenom møtene, sier han.

SISTE NYTT

Siste meldinger