Hopp til innhold

Avviser medisin mot overgrep

- Det hjelper ingenting å tvangsmedisinere folk som er dømt for pedofili, mener psykolog og forsker Olav Henriksson Bendiksby. Han behandler overgripere.

Pedofil-illustrasjonsfoto
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Han er skeptisk til at en finsk faggruppe foreslår å behandle pedofile med legemidler som hemmer seksualdriften.

Gruppen, som det finske justisdepartementet har nedsatt, kommer til å gå inn for tvangsmedisinering som en del av straffen for pedofilidømte, melder det statlige tv-selskapet YLE.

- Meningsløst

Ved Institutt for klinisk sexologi og terapi sier fagfolkene at det er meningsløst å tvangsmedisinere pedofile. De mener medisiner ikke fører til noen endring, den bare demper symptomene.

- En pedofil er i utgangspunktet fylt av indre forvirring. Det er mennesker som er sterkt skadet i sitt forhold til andre. Medisin som påvirker psyken, som lindrer uten å endre, kan skape en farlig forvirring hos den pedofile, sier Olav Henriksson Bendiksby.

Det er et stort problem for forskere og behandlere at det finnes så liten dokumentasjon på hva som virker i behandlingen av overgripere. Bendiksby mener at psykoterapi er veien å gå.

- Dette er mennesker som må ha hjelp til å kunne fungere sammen med sine jevnaldrende, sier psykologen.

- Hvilke resultater kan du vise til?

- Vi har hatt en veldig liten tilbakefallsprosent de siste ti årene, sier Henriksson Bendiksby.

Frivillighet

Institutt for klinisk sexologi og terapi behandler folk utenfor fengselet, og overgriperne må selv ønske behandling.

- Vi tar ikke ikke folk i terapi hvis de ikke vil. Men det er klart at hvis du får en forvaringsdom, så ligger det i kortene at du bør søke terapi dersom du vil videre i livet, sier Henriksson Bendiksby.

Kollega ved Institutt for klinisk sexologi og terapi, overlege Haakon Aas, er enig i at tvangsmedisinering kan skape en ny og farlig stuasjon.

- Vi har ingen garanti for at en medisinsk demping av seksualdriften ikke fører til nye og like farlige utslag, som for eksempel vold, sier han.

- Primitiv psykologi

- Jeg synes tvangsmedisinering og kjemisk kastrering er gammeldags, sier sexolog Thore Langfeldt. Det er primitiv psykologi å kalle hele gruppen av overgripere for pedofile, sier han.

Noen voldtar, noen er menn som forgriper seg på unge gutter, noen forgriper seg på jenter. Gruppen er ikke ensartet. Ved Institutt for klinisk sexologi og terapi har de behandlet 350 overgripere. I voldtektsgruppen har ingen av dem som har fått behandling hatt tilbakefall.

Langfeldt peker også på at det er lett å oppheve virkningen av medisinene.

- Anabole steroider gir dem driften tilbake, sier han.

Inge Lønning, Høyre
Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX
Skille straff og behandling

Høyres representant i helse- og sosialkomiteen på Stortinget, Inge Lønning, mener det er galt å blande straff og behandling.

- Behandling kan ikke være basert på tvang. Men det kan godt tenkes som et pressmiddel i forbindelse med prøveløslatelse, mener han.

Hormoner

I Norge har det vært gjennomført hormonbehandling og gruppebehandling av seksualforbrytere ved Brøset sykehus i Trondheim.

Medikamentene som brukes fjerner ikke seksualdriften, den kommer tilbake hvis den pedofile slutter med medikamentet.

Hormobehandlingen blokkerer virkningen av det mannlige kjønnshormonet testosteron. De som behandles mister både den fysiske og den psykiske interessen for sex.

Behandlingen har vært frivillig. De har ikke fått andre fordeler under straffegjennomføringen, opplyser informasjonskonsulent Lise P.Mjørlund i Justis- og politidepartementet.

Det har vært flere årsaker til at domfelte har ønsket behandling. Fellesfor dem er ønsket om innsikt i årsakene til at de har begått overgrep og at de vil ha erfaring med hvordan hormonell behandling virker.

Alle de som deltok i behandlingen var dømt for alvorlige seksualforbrytelser.

Danmark


Danmark har brukt hormonell behandling av overgrepsdømte siden 1989. Også der er dette frivillig.

- Dette er opplagt et område hvor det er nærliggende med et nordisk samarbeid, tror Inge Lønning i Stortingets helse- og sosialkomite.

AKTUELT NÅ