Hopp til innhold

Avviser alderstesting av bruder

Inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen avviser alderstesting for å bekjempe import av barnebruder til Norge.

SEIF-leder Gerd Fleischer
Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

Mindreårige jenter med falsk identitet får familiegjenforening med voksne ektemenn i Norge, forteller Gerd Fleischer.

Fleischer, leder for foreningen SEIF, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, har truffet mellom ti og femten barnebruder, fra en rekke land.

Hør: Slag og spark  

Fleischer kjenner til barnebruder fra Midtøsten, Afrika og Balkan, og kan fortelle om omfattende mishandling av noen av dem.

Jenter helt ned i 12 års alderen kommer til Norge etter å ha giftet seg med voksne menn som bor her i landet.

Årsaken er ar norske myndigheter ikke sjekker alderen på jentene, som har falske papirer på at de er over 18 år.

- Men den riktige aldreren er langt lavere, forteller advokat Monica Lindbeck.

Lindbeck har i skilsmissesaker representert rundt ti jenter som har kommet til Norge før de var 16 år med falske papirer på at de var over 18 år.

Mange jenter har vært rundt 15 år når de har kommetr hit og har giftet seg alt som 14-åringer.

Norske myndigheter bør bruke mer alderstesting av jenter som kommer til Norge for familiegjenforening, mener Lindbeck.

Utlendingsdirektoratet viser til at det er utenriksstasjonene som først behandler disse sakene og at direktoratet er avhengig av mistanke om at jentene er for unge.

Under den muntlige spørretimen i Stortinget i dag sa Hanssen at det om kort tid kan bli aktuelt å øke ressursene til UDI. Antall saker øker, samtidig som det jobbes mer med kvalitetssikring. Dermed går også saksbehandlingstiden opp. Men jeg kan ikke si når vi eventuelt kommer med ekstraordinære tiltak overfor UDI, sier Hanssen

Bjarne Håkon Hanssen mener at det i dag ikke finnes alderstester som er helt sikre.

- Metodene er ikke presise. Dessuten er antallet familiegjenforeninger med unge kvinner altfor høyt til at det er praktisk mulig å gjennomføre et slikt tiltal, sier han.

I den muntlige spørretimen på Stortinge ti dag sa inkluderingsministeren at det om kort tid kan bli aktuelt å øke ressursene til UDI.

- Avhengig av mistanke

AKTUELT NÅ