Avviser å ha brutt Breiviks rettigheter: Får vaske klær og gå tur i større luftegård

Den norske stat avviser at Anders Behring Breivik er utsatt for brudd på menneskerettighetene, og viser blant annet til at terroristen nå får lufte seg i et større område, samt vaske tøy og lage mat.

Luftegård i Skien fengsel

HOVEDLUFTEGÅRD: I det siste skrivet fra regjeringsadvokaten går det frem at Anders Behring Breivik får tilbud om å lufte seg i et større område. Ifølge forsvarer Øystein Storrvik er det snakk om hovedluftegården i Skien fengsel.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

NORWAY-ATTACKS-PRISON-BREIVIK-FILES -

FÅR VASKE KLÆR: Anders Behring Breivik har begynt botrening i fengsel, som innebærer at han får vaske klær og lage mat i Skien fengsel.

Foto: HEIKO JUNGE / Afp

Om under to uker møtes Anders Behring Breivik og Den norske stat i den sivile rettssaken om terroristens soningsforhold. Massemorderen mener det særlig høye sikkerhetsnivået han har sittet fengslet under etter terrorangrepet 22. juli 2011 bryter internasjonale menneskerettigheter.

Det er ikke staten, ved regjeringsadvokat Marius Emberland enig i. I dag ble det klart hvordan staten skal forsvare seg mot Breiviks anklager om menneskerettighetsbrudd.

I sitt sluttinnlegg avviser regjeringsadvokaten at man har brutt artikkel tre i menneskerettighetskonvensjonen, der det heter at «ingen skal bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff».

Artikkelen fortsetter under bildet.

Luftegård i Skien fengsel

LUFTING: Breivik har tilbud om å bruke denne luftegården i Skien fengsel. Den siste tiden skal han også ha fått tilbud om å bruke fengselets hovedluftegård, når denne ikke er i bruk av andre innsatte.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Får bruke hovedluftegården

Regjeringsadvokat Marius Emberland påpeker at Breivik ikke har hevdet at han blir utsatt for tortur, og at terskelen for hva som umenneskelig eller nedverdigende behandling er høy i henhold til gjeldende rettspraksis.

I sitt sluttinnlegg skriver regjeringsadvokaten at Breivik ikke er sosialt isolert. Det vises til at Breivik har tre rom han disponerer – en bocelle, en studiecelle og en treningscelle, og at han kan bevege seg fritt mellom disse.

Det er tidligere kjent at Breivik har tilgang til en egen, mindre luftegård med gittertak i Skien fengsel. Ifølge regjeringsadvokaten har Breivik den senere tid også fått tilbud om å benytte «et større område som anstalten disponerer».

Breiviks forsvarer Øystein Storrvik bekrefter at terroristen i det siste har fått tilbud om å gå turer i hovedluftegården, når den har vært tømt for andre innsatte.

– Men dette er ikke hovedproblemet i saken. Det vesentlige med søksmålet er isolasjon, og graden av isolasjon.

Lager mat og vasker tøy

Emberland og Den norske stat viser også til at Breivik har startet såkalt «botrening», som innebærer at han selv lager mat og vasker tøy.

Det er tidligere kjent at Breivik, i tillegg til tilbud om samtaler med sykepleiere, psykiater, og besøksvenn, én time i uka har tilgang til et fellesområde der han lager mat og kan spille spill med ansatte i Skien fengsel. Breivik har også tilgang til en PC uten internett, og en Playstation til å spille godkjente spill.

Storrvik mener likevel Breiviks soningsforhold bør defineres som isolasjon.

– Dette er isolasjon fordi han bare møter profesjonelle aktører som ikke kan eller skal etablere relasjoner til ham. Det vil være faglig uforsvarlig dersom noen av dem skulle etablere personlige relasjoner til ham, sier forsvareren.

Han ønsker ikke å si noe om hvem Breivik ønsker å ha personlig kontakt med, og viser til terroristens forklaring i den kommende saken.

– Vi mener han er et menneskerettslig krav på å kunne ha relasjoner til mennesker. Ingen av de han har kontakt med i dag, har han relasjoner til, sier Storrvik.

Vitner

Det siste skrivet fra regjeringsadvokaten inneholder også informasjon om den kommende rettssaken, som skal gå over fire dager i Skien fengsel. I tillegg til Breiviks forklaring, som det er satt av rundt tre timer til, er det kalt inn flere vitner som skal forklare seg om terroristens helsetilstand og soningsforhold.

Regjeringsadvokaten ba i utgangspunktet Oslo tingrett om at seks vitner skal forklare seg bak lukkede dører i den kommende rettssaken. Senere har staten trukket kravet om at forklaringene til Randi Rosenqvist og to fengselsleger skal legges frem for retten uten presse til stede.

Onsdag ettermiddag ble det klart at staten får medhold i at dørene lukkes for pressen under befaringene i Skien fengsel og ved Ila fengsel – og forvaringsanstalt. Forklaringene til tre fengselsledere vil gå for delvis lukkede dører.

Øystein Storrvik og Marius Emberland

UENIGE: Øystein Storrvik representerer Anders Behring Breivik, som mener soningsforholdene han sitter under bryter menneskerettighetene. Det er ikke regjeringsadvokat Marius Emberland (t.h.) enig i.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger