Hopp til innhold

Avslørte narkonettverk i gjengmiljø

Over ti måneder har Oslo-politiet rullet opp et større narkotikanettverk som står bak innførselen og distribusjonen av flere hundre kilo hasj. Politiet knytter virksomheten til gjenger og mener de har tatt sentrale personer i hele narkokjeden.

Filmet narkotransport

LASTER NARKOTIKA: Mens politiet fulgte med via kraftige telelinser lastet sentrale aktører narkotika inn og ut fra en container midt på lyse dagen et sted ved Lillestrøm (foto og video: Politiet).

Ved en container ikke langt fra Lillestrøm sees to menn mens de bærer ut store blå IKEA-poser. I posene ligger kilovis med hasj ført inn fra Nederland for videre distribusjon og salg.

De to kriminelle er helt uvitende om det, men politiet følger med fra god avstand. Et politihelikopter henger i lufta mens det hele filmes og fotograferes.

Einar Aas

STOPPER PENGER: Einar Aas i Oslo-politiet mener det er viktig å stoppe illegale pengestrømmer til gjengmiljøene.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Hendelsen er fra våren 2014, og er en del av en større organisert aksjon fra Oslo-politiets seksjon for organisert kriminalitet mot et konkret narkotikanettverk – kalt «Operasjon Ikaros».

– Vi har jobbet med et sammensatt bilde. I mottakerapparatet er det noen hittil ukjente personer, det er tunge kjente aktører fra gjengmiljøet involvert og det er også personer som kommer fra andre deler av landet for å hente narkotika, sier Einar Aas som leder Oslo-politiets seksjon for organisert kriminalitet.

Narkotikanettverket er rullet opp av politiet over ti måneder i 2014. Uten at noen andre har fått det med seg har politiet beslaglagt store mengder narkotika og penger.

– Vi mener vi har punktert en innførselsåre av narkotika til landet som sannsynligvis har vært brukt i årevis, og også distribusjon av narkotika videre her i landet, sier Aas.

Over 20 personer er pågrepet, og 19 personer politiet selv mener er svært sentrale kriminelle har blitt siktet og fengslet i all stillhet.

NRK har likevel over lengre tid kjent til etterforskningen som også har involvert flere andre land.

12,8 kg penger beslaglagt i mars 2014
Foto: Politiet

Politiet «satt på» sentralt narkolager

Etterforskningen startet med Oslo-politiets arbeid mot gjengmiljøene på Østlandet.

Etter flere pågripelser av personer knyttet til hasjpartier kommer politiet på sporet av et sentralt depot.

Ved Lillestrøm har en 58 år gammel norsk-marokkansk mann leid en container på et lagerområde. Sammen med sønnen (27) virker mannen å drifte containeren som fungerer som et lager for hasj som kommer inn til landet.

Harald Bøhler

LEDET: Harald Bøhler ledet etterforskningen som over lengre tid rullet opp narkotikanettverket.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Det skjer gjentatte utleveringer av hasj fra denne containeren til flere norske underleverandører, sier leder for etterforskningsavdelingen Harald Bøhler ved Oslo-politiets seksjon for organisert kriminalitet.

Midt på lyse dagen med andre mennesker rundt bærer de inn og ut poser som inneholder narkotika.

– Alt så helt greit ut, og ingen av de øvrige brukerne på industriområdet hadde reagert på virksomheten, forteller Bøhler.

Han er sjef for de etterforskerne som har rullet opp saken. De har systematisk fulgt sporene og etter hvert virksomheten til de sentrale aktørene.

Via containeren på Lillestrøm har flere hundre kilo hasj tatt veien fra kontinentet og ut til markedet både i Oslo og andre deler av landet.

Mann (58) ved container

UKJENT: Den 58 år gamle norsk-marokkaneren var ikke kjent for politiet fra før, og hadde rent rulleblad. Det var han som stod som leietaker for containeren som ble brukt som narkotikasentral.

Foto: Politiet

Da politiet oppdaget det sentrale lageret valgte de å «sette seg på det», som de selv kaller det. Politiet fulgte over lengre tid med på alle som kom og gikk, og det gjorde at de fikk oversikt over flyten av narkotika og flere involverte som de så kunne pågripe.

De to som er sentrale for driften av det som har fungert som et narkodepot var inntil i år ukjente for politiet. Hverken den norsk-marokkanske 58-åringen, eller hans sønn har noen tidligere dommer registrert på seg, og det kan ha gjort det hele mulig.

– Vi har aldri før vært borti dem knyttet til kriminalitet. De blir avdekket av den øvrige etterforskningen, og det vises at de har en sentral rolle i det som har foregått, sier Harald Bøhler i Oslo-politiet.

Han forteller at de to drev lageret systematisk, og med stor forsiktighet. Blant annet brukte de alltid engangshansker og alle kjøretøy som hadde vært involvert i narkotikatransport ble nøye rengjort etterpå.

Gjengtilknytning og distribusjon utover i landet

Steg for steg kunne politiet, blant annet med utgangspunkt i narkolageret ved Lillestrøm, finne nye sentrale aktører i narkotikanettverket.

Etter systematisk etterretningsarbeid kunne de derfor stoppe flere narkotikatransporter, og pågripe flere personer.

21. mai 2014 stopper politiet 58 kg hasj som er på vei til Vestlandet.

Ved en konstruert trafikkstans på Hardangervidda må en liten lastebil bremse opp. Mens sjåføren og en passasjer venter på å få passere blir de omringet av politifolk.

To menn, begge 56 år, blir pågrepet og lastebilen ransakes. Under flere sekker med gjødsel finner politiet hasjen.

Alt filmes fra politihelikopteret:

Politiet aksjonerer mot en liten lastebil på Hardangervidda som var på vei med 58 kg hasj til Vestlandet.

AKSJONERTE: På landeveien et sted på Hardangervidda slo politiet til mot en lastebil. I bilen var to mistenkte og over 50 kg hasj.

I Oslo blir også flere personer pågrepet etter at politiet har observert narkotikaoverleveringer fra containeren.

Pågripelser i mai 2014 i hasjsak

GJENGTILKNYTNING: Her pågripes en 32 år gammel mann for tilknytning til narkotikanettverket. Han er kjent som en sentral skikkelse i Oslos gjengmiljø.

Foto: Politiet

Noen av dem knytter politiet til det organiserte gjengmiljøet.

Blant annet blir en 32 år gammel norsk-marokkansk mann pågrepet ved sin egen bolig av politifolk fra seksjonen for organisert kriminalitet. Mannen er en kjent skikkelse i Oslos gjengmiljø, og kan i denne saken knyttes til over 100 kg hasj som var på vei ut på markedet fra lageret.

– Vi er spesielt opptatt av å stoppe narkotikaflyten knyttet til gjengene. Spesielt pengebeslagene i denne saken viser hvilke verdier som er i omløp. Vi vet at slike verdier omsettes i annen form for kriminalitet, og at det også følger et voldspotensial med, sier Einar Aas i Oslo-politiet.

Sporer nettverket over landegrensene

Oslo-politiet har i etterforskningen samarbeidet med flere andre aktører for å kunne få de nødvendige resultatene.

Totalt inkluderer etterforskningen fire andre politidistrikt i Norge–Romerike, Asker og Bærum, Hordaland og Rogaland.

I tillegg har Tollvesenet vært en sentral samarbeidspartner for å stoppe narkotikatransporter.

– De har hatt en sentral rolle ved flere av tilslagene våre, og samarbeidet med både dem og andre politidistrikter her i landet har vært meget bra, sier Harald Bøhler i Oslo-politiet.

I september i år hadde politiet kommet så langt at de mente å vite hvordan narkotikaen kom inn i landet og til containeren ved Lillestrøm.

En bestemt trailer pekte seg ut.

Politiet mente traileren ble brukt til å frakte hasj fra Nederland, og at den så avleverte større partier til containeren i industriområdet ved Lillestrøm.

Harald Bøhler og beslaglagt narko-trailer

SPESIALBYGD: Harald Bøhler i politiet viser fram den spesialbygde traileren som de stoppet og fant 100 kg hasj i. Den er nå beslaglagt av politiet.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

28. september slår de til–stopper traileren, pågriper sjåføren og startet en omfattende ransaking.

Traileren som var eid av sjåførens eget transportselskap fraktet tilsynelatende vanlige kjølevarer fra kontinentet til Norge. Alle de ordinære varene måtte derfor fjernes fra lasterommet.

Deretter avdekket nøye undersøkelser skjulte rom for narkotikatransport under et dobbelt stålgulv.

100 kg hasj i nederlandsk trailer

100KG: I egne tilpassede skjulte hulrom under dobbelt stålgulv lå det fint plassert 100 kg hasj.

Foto: Politiet

– Helt innerst i traileren gikk det an å ta opp stålgulvet, og der var det plass til akkurat 100 kg hasj. Under undersøkelsene våre fant vi hasj som virket å være spesialpakket til akkurat de skjulte rommene, forteller Harald Bøhler.

Etter at han ble pågrepet har den nederlandske trailersjåføren (62) erkjent å stå bak hele fire slike narkotikatransporter til Norge.

Politiet mener transporten er en del av en profesjonell organisasjon som strekker seg over grensene.

– Vi mener at dette har vært høyst profesjonelt. Det vi ser er et grundig og gjennomført arbeid for å kunne skjule illegal last inn over grensene til Norge, forteller etterforskningslederen.

Det profesjonelle nettverket strekker seg også utover Norges grenser når det gjelder lederskap, mener politiet.

For i Nederland mener politiet å ha funnet en bakmann for hele innførselsåren til Norge. En 49 år gammel mann med både nederlandsk og marokkansk statsborgerskap blir derfor pågrepet med hjelp fra nederlandsk politi i oktober i år.

Men så møter norsk politi et problem.

– Han ble pågrepet etter anmodning fra oss. Så ble han løslatt av nederlandsk rett med meldeplikt. Nå er han på rømmen og har blitt etterlyst internasjonalt, forteller Harald Bøhler i Oslo-politiet.

Politiet har håp om at mannen skal bli tatt igjen, og vil da be om å få han utlevert til Norge.

Alle de sentrale erkjenner befatning med saken

Totalt mener politiet at de har tatt 19 sentrale personer i narkonettverket.

Etter det NRK får opplyst har alle de 19 erkjent befatning med saken.

Thorer Ytterbøl, forsvarer for den siktede 58-åringen som knyttes til driften av narkolageret ved Lillestrøm, sier at hans klient har valgt å samarbeide med politiet.

Overleverer pose med hasj

BEFATNING: Alle de sentrale aktørene som er pågrepet av politiet skal etter det NRK vet ha erkjent befatning med saken, men hva de innrømmer varierer.

Foto: Politiet

– Min klient beklager situasjonen, men han har gjort alt som står i hans makt for å hjelpe politiet, særlig for å få dem på sporet av de utenlandske involverte, sier Ytterbøl til NRK.

Den 32 år gamle norskmarokkaneren som er en kjent skikkelse fra Oslos gjengmiljø er siktet for befatning med litt over 100 kg hasj. Hans forsvarer sier at han erkjenner noen forhold.

– Han har erkjent sin rolle i saken, men han har en begrenset rolle i forhold til sakens omfang, sier forsvarer Ole-Petter Drevland for den siktede 32-åringen.

Den nederlandske trailersjåføren som ble pågrepet i Norge har valgt å forklare seg om flere forhold knyttet til transportene til Norge, og har som nevnt erkjent fire slike turer.

– Han erkjenner i det vesentlige det han er siktet for, sier trailersjåførens forsvarer Øystein Storrvik til NRK.

NRK har også vært i kontakt med forsvareren til 27-åringen knyttet til narkolageret, men verken han eller hans klient ønsker å kommentere saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger