Hopp til innhold

Avslører dobbelt så mange lovbrudd på pelsdyrgårder

Mattilsynet avdekker dobbelt så mange brudd på lovverket om dyrehold, som de gjorde i 2011, viser nye tall NRK har fått tilgang til. Men bruddene er mindre alvorlige enn før, mener Mattilsynet.

Mattilsynet kontrollerer en pelsdyrgård

Veterinær i mattilsynet Anja Lillehaug fant ingen avvik hos pelsdyrbonde Arne Spydevoll.

Foto: Marit Gjellan / NRK

I løpet av året har Mattilsynet inspisert pelsnæringen 204 ganger og gitt 85 vedtak om endring, fordi ting ikke har vært etter regelverket. Det er nesten dobbelt så mange som i 2011, da det ble gjennomført 149 inspeksjoner.

Ole Fjetland

Mattilsynet har bedt om tilgang på all råstoffet som danner grunnlaget for filmen, sier Ole Fjetland.

Foto: Mattilsynet

– Tall fra Mattilsynet viser at det er registrert større og mindre brudd på lovverket i om lag 40 prosent av tilsynene hittil i år. Er disse tallene akseptabelt for Mattilsynet?

– Det som er viktig for oss er å se på helheten og ikke kun på tallene. Vi har ikke sett mange alvorlige tilfeller av regelbrudd som har gitt grunn for politianmeldelser i de siste årene. Det er positivt, samtidig er det fortsatt en del avvik. Hvert regelbrudd er et regelbrudd for mye, sier Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet.

Han sier mye av økningen skyldes flere og strengere tilsyn med pelsdyrnæringen.

– Det var mye oppmerksomhet rundt pelsdyr for noen år tilbake. Da gikk vi ut med et mye tydeligere og omfattende tilsyn som førte til at det ble fattet flere vedtak. Tallene viser at det er flere regelbrudd, men vi får ikke tilbakemeldinger fra våre inspektører om at det er forverring av tilstanden i norske pelsdyrgårder, sier Fjetland.

Mattilsynet jobber med å ferdigstille rapporten for 2014.

– Det er litt for tidlig for meg å komme med en fullstendig analyse i media basert på statistikken, før vi har hatt faglige samtaler med våre inspektører, sier Fjetland.

(Artikkel fortsetter etter tabellen)

Inspeksjoner og antall pålegg om endring/vedtak

År

Antall inspeksjoner

Regelbrudd/vedtak

2011

149

47

2012

203

96

2013

Feil i data om pelsdyr hos Mattilsynet. Finnes ikke sammenlignbare tall.

2014

204

85

– Tviler på Mattilsynets kontrollrutiner

Veterinær i Mattilsynet Anja Lillehaug er på besøk hos pelsdyrbonde Arne Spydevoll, for å vise hvordan et tilsyn fungerer.

Her på gården har han 4000 mink på det meste. I løpet av en dag undersøkes dyrene, i tillegg til at journaler gjennomgås.

– Finner vi avvik, så blir det pålegg. Men i dag fant vi ingen avvik, sier veterinær Lillehaug etter tilsynet hos Arne Spydeberg.

I går sendte NRK en omstridt film som dokumenterer det Mattilsynet mener er brudd på loven om dyrevelferd i pelsnæringen.

– Basert på det som kommer frem i dokumentaren, er det grunn til å tvile om Mattilsynets kontroller er grundige nok, sier Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre.

– Jeg vil på det sterkeste oppfordre Mattilsynet om å si fra til Stortinget dersom de mangler ressurser eller trenger bedre regelverk for å kunne utføre gode nok kontroller, sier Rotevatn til NRK.

Aktivisten Frank Nervik tok på seg skjult kamera og infiltrerte pelsdyrbransjen for å avdekke hvordan pelsdyr har det i Norge. Arbeidsmetoden har blitt kraftig kritisert av Norges Pelsdyralslag.

Karin Andersen (SV) sier hun tviler på at Mattilsynet ville ha klart å avdekke slike forhold på egen hånd.

– Jeg tror Mattilsynet hadde hatt problemer å avdekke dette med sine metoder. Da må de i så fall komme på veldig uventet besøk og være til stede mye mer enn det de har anledning til i dag, sier Andersen.

(Artikkelen fortsetter etter videoen)

Dyrevernaktivister har gang på gang filmet på pelsfarmer og dokumentert brudd på god dyrevelferd. Etterpå har Norges Pelsdyralslag lovet å rydde opp. De har forsikret at bildene kun viser enkeltstående tilfeller og ikke er representative for bransjen. Men hva skjer når en dyreverner utgir seg for å være interessert i å starte med pelsdyroppdrett, og ber om å få opplæring på noen av gårdene bransjeorganisasjonen selv anbefaler?

Dyrevernsaktivister har gang på gang filmet på pelsfarmer og dokumentert brudd på god dyrevelferd. Etterpå har Norges Pelsdyralslag lovet å rydde opp. De har forsikret at bildene kun viser enkeltstående tilfeller og ikke er representative for bransjen. Men hva skjer når en dyreverner utgir seg for å være interessert i å starte med pelsdyroppdrett, og ber om å få opplæring på noen av gårdene bransjeorganisasjonen selv anbefaler?

Mattilsynet: Vi skal bli bedre

– Får dere avdekt alt når dere er ute på tilsyn?

– Vi kan aldri klare å avdekke alt gjennom tilsyn, sier Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet.

Fjetland mener det er vanskelig å svare på om Mattilsynet burde ha avdekket forholdene som kommer frem i dokumentaren på egen hånd.

– Vi har bedt om tilgang på all råstoffet som danner grunnlaget for filmen. Før vi har sett dette, er det vanskelig å vite hvordan og om vi bør følge opp disse opplysningene, kun basert på det vi ser i dokumentaren, sier Fjetland til NRK.

– Uansett hvor ofte vi er på tilsyn, så kan vi ikke være der hele døgnet og alle dager i uken. Hvis noen går bevisst inn for å lure oss og holde ting skjult, så vil vi ikke klare å avdekke alle avvik, sier Fjetland.

Han presiserer at han uttaler seg på bakgrunn av det han har sett i filmen, og ikke kan si om dette er representativt for næringen eller disse produsentene.

– Vi er ikke ute etter å lure Mattilsynet

Brennpunkt-dokumentaren Pels avslører at noen pelsdyrbønder fjerner døde og skadde dyr før veterinæren kommer på tilsynsbesøk.

Informasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, Guri Wormdal, mener det allerede er streng nok kontroll med pelsdyrnæringen.

Guri Wormdal.

Guri Wormdal mener det er god oppfølgning med pelsbransjen.

– Det er viktig å få frem at våre pelsdyrbønder ikke er ute etter å lure Mattilsynet. 80 prosent av mattilsynets inspeksjoner er uanmeldte. Da rekker man ikke å rydde vekk noe som helst. VI er vant til å få kontrollert husdyrholdet vårt uten at tilsynet er varslet på forhånd, sier Wormdal til NRK.

Pelsdyrnæringens fremtid

Fjetland har i et tidligere intervju med NRK om pelsdyrdokumentaren sagt at «pelsbransjen er den næringen Mattilsynet fører tettest tilsyn med.»

– Det er ingen annen næring hvor vi har ført så mye tilsyn. Hvis ikke dette er nok, så spør vi oss hva som skal til. Vi skal forbedre vårt tilsyn, men om pelsdyroppdrett skal være tillatt eller ikke, er et politisk spørsmål, presiserer Fjetland.

15. desember legger det regjeringsutnevnte pelsdyrutvalget fram sin utredning for landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Listhaug har varslet at hun vil ha møter med både Norges Pelsdyralslag og Mattilsynet, etter NRK-dokumentaren om pelsdyrnæringen.

Mattilsynet reagerer kraftig på behandlingen av pelsdyr som avsløres i Brennpunkt-dokumentaren «Pels». – Det vi ser er sjokkerende og ikke akseptabelt i 2014, sier assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland.

Mattilsynet reagerer kraftig på behandlingen av pelsdyr som avsløres i Brennpunkt-dokumentaren «Pels». – Det vi ser er sjokkerende og ikke akseptabelt i 2014, sier assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger