Hopp til innhold

Avlyser alle skriftlige eksamener i grunnskolen og videregående

Koronautbruddet gjør at regjeringen velger å avlyse alle vårens skriftlige eksamener for elever i grunnskolen og videregående, melder kunnskapsdepartementet.

Eksamen

BLIR IKKE SKRIFTLIG EKSAMEN I VÅR: Regjeringen velger å avlyse alle skriftlige eksamener for elever i grunnskole og videregående som følge av koronaviruset.

Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

Det gjelder for elever på 10. trinn og alle elevene på videregående.

Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen som gjøres av alle elever i norsk skole.

– Samtidig utgjør standpunkt over 80 prosent av karakterene på ungdomsskole og videregående. Konsekvensene for de elevene som vi avlyser eksamen for, er ikke veldig stor, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Elevene vil derfor få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen.

Melby sier det er viktig at situasjonen ikke skal ødelegge for fremtiden til elevene.

– Vi ønsker at skolene og lærerne nå skal prioritere ressursene sine på det som er aller viktigst – nemlig å gi en god opplæring til alle elevene, og sikre at elevene får en god sluttvurdering i form av standpunktkarakter, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Guri Melby

AVLYST: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sier at elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir eksamen i vår.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Elever på grunnskolen skal ikke ha muntlig eksamen. Hva som skjer med muntlig eksamen for videregående elever er ennå ikke bestemt.

– Vi har ikke tatt en endelig avgjørelse. Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen, så her er det viktig for meg å ha en grundig dialog med fylkeskommunene før vi tar en endelig avgjørelse. Vi vil komme tilbake med en beslutning om dette etter påske, sier Melby.

Umulig med store gymsalseksamener

Fylkeskommuner, kommuner og skolene er ikke rigget for å kunne gi sentrale eksamener digitalt eller hjemme på kort varsel.

Grunnen til at vi har valgt å avlyse er av smittevernhensyn. Det å gjennomføre eksamen på den måten vi tradisjonelt gjør det, vil mest sannsynlig ikke være mulig å gjøre i mai på grunn av de rådene helsemyndighetene gjør med tanke på smitte, sier Melby.

Skriftlige eksamener i grunnskolen og videregående opplæring er mange steder store arrangementer hvor mange møtes fysisk i samme lokaler.

Noe som bryter med rådene fra myndighetene.

Melby understreker også at koronautbruddet gjør det vanskelig å bemanne eksamen på samme måte som tidligere. Mange av eksamensvaktene er i pensjonsalder og dermed i risikogruppen for smitte, og det er fare for at mange av sensorene kan være syke eller i karantene i sensurperioden etter eksamen.

Eksamen

TETT I TETT: Skriftlige eksamener i grunnskolen og videregående opplæring er mange steder store arrangementer hvor mange møtes fysisk i samme lokaler.

Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: NATHALIE BOURREAU / PHOTOPQR/PRESSE OCEAN

Jobber med egne løsninger for privatister og lærlinger

Kunnskapsdepartementet jobber videre med løsninger for privatister og lærlinger. Melby sier de har nedprioritert eksamen for de gruppene som kan få vitnemål uten eksamen.

En viktig prioritet for oss har vært at situasjonen vi er i nå ikke skal forsinke noen i videre studie- og karriere-løp. Men vi vil prioritere alle våre ressurser for å få sikre at privatister og lærlinger, som er helt avhengig av å få gjennomført eksamen, får det.

Av de nesten 500.000 eksamenspåmeldingene i grunn- og videregående opplæring, er cirka 100.000 påmeldinger til privatisteksamen.

For mange av dem som har meldt seg opp til privatisteksamen, er konsekvensene av å avlyse mye større enn for vanlige elever. De risikerer å bli forsinket i utdanningsløpet sitt.

– Vårt mål er at privatistene skal få mulighet til å avlegge sin eksamen, sier Melby.

Departementet arbeider også videre for å finne løsninger for mulig gjennomføring av muntlige og muntlig-praktiske, praktiske eksamener. Det samme gjelder fag- og svenneprøver og andre avsluttende prøver.

Statsråden svarer på spørsmål om eksamen klokken 16.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger