Hopp til innhold

Avinor frykter konflikt mellom militær og sivil flytrafikk

I et hemmelig notat går det frem at Avinor frykter konflikt mellom den militære og den sivile flytrafikken når kampflyene F-35 og de maritime overvåkingsflyene plasseres på Evenes lufthavn.

Norges første F-35 kampfly

F-35: Tre kampfly skal utgjøre NATOs fremskutte kampflybase på Evenes lufthavn fra årsskiftet 2021/22.

Foto: Laura Buckman / NTB scanpix

I et notat som er unntatt offentlighet fraråder Avinor Forsvarsbygg å gå videre på ett av de aktuelle utbyggingsalternativene for Evenes lufthavn.

Avinor mener at ett av utbyggingsalternativene Forsvarsbygg ønsker å gå videre på, har et «stort konfliktpotensial mot den sivile virksomheten ved lufthavna». Avinor skriver blant annet at det er for kort avstand mellom den sivile passasjerterminalen og bygningene der de militære flyene skal stå.

... stort konfliktpotensial mot den sivile virksomheten ved lufthavna

Hemmelig notat fra Avinor

Det var i 2012 Stortinget vedtok å legge den nye hurtigreaksjonsbasen for kampfly til Evenes lufthavn. Tre av de nye F-35 kampflyene skal kunne rykke ut på 15 minutters varsel for NATO 365 dager i året.

I tillegg skal de nye overvåkingsflyene P8-Poseidon stasjoneres på Evenes. De skal erstatte Orionflyene når Andøya Flystasjon legges ned.

– Forsvaret må ikke hindre sivil trafikk

Avinor skriver i notatet at behovene til forsvaret ikke må hindre den økende sivile passasjertrafikken på Evenes.

Tungt bevæpnede militære fly skal altså dele flyplass med det Avinor venter vil være et økende antall sivile fly på grunn av økt trafikk. Avinor vil derfor ha en grundig utredning av konsekvensene for den sivile flytrafikken. De viser også til at de må gi fra seg arealer til den militære virksomheten.

Avinor vil overfor NRK ikke kommentere eller utdype hvilke konsekvenser de mener en felles militær og sivil flybase vil få.

Militær trafikk vil gå foran

Den tidligere flygelederen gjennom 38 år, Svein Fredriksen, er ikke i tvil. Det kommer til å bli for dårlig plass og de sivile passasjereren må belage seg på forsinkelser.

Det er merkelig at de vedtar en base og gjør arealplanleggingen etterpå, for så å finne ut hvor man skal plassere hva, sier Fredriksen.

Fredriksen, som er medlem av Facebook-gruppen «Bevar Andøya Flystasjon», er sterkt kritisk til valget av Evenes som felles lufthavn for sivil og militær trafikk.

Svein Fredriksen

Plassmangel og forsinkelser: Svein Fredriksen frykter plassmangel og forsinkelser i den sivile lufttrafikken på Evenes.

Foto: NRK

– Dette har ikke vært godt nok

Avinor mener at deres synspunkter så langt ikke er godt nok hørt av Forsvarsbygg. I notatet til Forsvarsbygg skriver de at de i den videre prosessen forutsetter å bli involvert tidlig og at innspillene blir fulgt opp.

«Dette har ikke vært godt nok så langt i prosessen», heter det i notatet.

Direktør for kampflyprosjektet i Forsvarsbygg, Olaf Dobloug, sier at han ikke opplever å ha noen konflikt med Avinor. Han er heller ikke redd for at den militære virksomheten skal komme i konflikt med den sivile.

Forsvarsbygg skal senere i høst bestemme hvilket utbyggingsalternativ de vil gå inn for.

Olaf Dobloug, direktør for kampflybaseprosjektet i Forsvarsbygg

Ikke i konflikt med Avinor: Direktør for kampflyprosjektet i Forsvarsbygg Oluf Dobloug.

Foto: Jørn Norstrøm / NRK

AKTUELT NÅ