Avdekker flere grove svindelforsøk: Dikter opp skader og sykdom for å få millionbeløp

Nordmenn ble i fjor avslørt for forsøk på svindel av til sammen 353 millioner kroner. Stadig oftere gjelder sakene skader og uførhet, og beløpene vokser.

Vera Sønsthagen

Leder for utredning i Gjensidige Forsikring, Vera Sønsthagen, sier de avslører mange grove svindelsaker.

Foto: TOM INGEBRIGTSEN / NRK

– En mann krevde millionerstatning fra yrkesskadeforsikringen etter et påstått fall fra fem meters høyde på en arbeidsplass. Men det viste seg at han bare hadde falt på flat mark, sier leder for utredning i Gjensidige Forsikring, Vera Sønsthagen.

Fordi vedkommende prøvde å overdrive skaden, endte han opp med å ikke få noe i forsikring, og selskapet valgte også å politianmelde saken, noe de gjør i rundt 15 prosent av tilfellene.

Grov svindel øker

I fjor avslørte forsikringsselskapene i overkant av 1000 saker der det ble forsøkt svindlet for til sammen 353 millioner kroner. Beløpet er fem prosent høyere enn året før, viser tall fra Finans Norge.

Stine Neverdal

– Vi ser stadig flere alvorlige saker, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge

Foto: TOM INGEBRIGTSEN / NRK

– Vi ser en tendens til at flere av svindelsakene er mer alvorlige enn før. Dette gjelder særlig saker som handler om syke- og uføresvindel, der noen prøver å svindle til seg millionbeløp, forteller kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Økningen kan skyldes at folk svindler mer enn før, men det kan også være at mer svindel blir oppdaget. Sønsthagen i Gjensidige peker blant annet på bedre datasystemer.

– Et eksempel kan være at systemet sier fra dersom folk krever store erstatninger like etter at de har tegnet forsikringen. Da går vi inn og vurderer saken, sier hun.

De som prøver seg på svindel med uføreforsikringer, krever i gjennomsnitt 700.000 kroner, og disse sakene utgjør over halvparten av det samlede svindelbeløpet.

Det er likevel flest av de små sakene. Mange dikter for eksempel opp tap av gjenstander, sier Sønsthagen.

– Vi etterforsket en sak der en kunde krevde erstatning fordi hagemøblene var stjålet. Da fant vi et bilde på nett som viste møblene hjemme hos kunden etter at tyveriet skulle ha skjedd. Kunden innrømmet da at han hadde diktet opp historien fordi han trengte penger.

Gir dyrere forsikringer

Både Finans Norge og Gjensidige understreker at de aller fleste kundene er ærlige, og en viktig grunn til at bransjen legger mye arbeid i å avsløre svindel, er at det rammer de ærlige kundene, sier Neverdal.

– Forsikring er basert på tillit. De som svindler forsikringselskapene, svindler fellesskapet og gjør forsikringene dyrere enn de ellers ville ha vært.

Ifølge rapporten er det klart flere menn enn kvinner som prøver å svindle forsikringsselskapet sitt.

Store konsekvenser

Hvis du blir tatt for forsikringssvindel, risikerer du politianmeldelse og mister retten til erstatning knyttet til hele hendelsen.

– Hvis du for eksempel blir avslørt i å kreve erstattet innbo du ikke hadde, etter en brann, risikerer du også å miste retten til erstatning for hele huset, sier Sønsthagen.

SISTE NYTT

Siste meldinger