Hopp til innhold

AUF ønsker ikke ytterligere utsettelse av Utøya-minnesmerke

AUF sier minnesmerket på Utøykaia må bygges nå for å stå klart til tiårsmarkeringa av 22. juli. De ber retten avvise naboenes krav om forhindring av byggestart.

MODELL: Slik skal minnesmerket på Utøyakaia vere. Det er det tyske selskapet Ernst Strassacker som har fått kontrakt på å byggje sjølve minnestaden.

Slik skal minnesmerket på Utøyakaia være. Det er det tyske selskapet Ernst Strassacker som har fått kontrakt på å bygge selve minnestedet.

Foto: Manthay Kula / Statsbygg

Utøya-naboene har begjært midlertidig forføyning mot staten og AUF for å utsette starten på byggearbeidene, som etter planen skal starte mandag. De har også levert stevning om at minnesmerket ikke skal bygges.

I sitt tilsvar til Ringerike tingrett, som NRK også har fått innsyn i, ber AUF om at naboenes krav ikke tas til følge.

– I denne saken er det derfor et slikt «åpenbart misforhold» mellom partenes interesser som gjør at midlertidig forføyning ikke kan besluttes, skriver advokat Pål Martin Sand på vegne av AUF, som eier eiendommen hvor minnesmerket skal være.

Ungdomspartiet argumenterer blant annet med at det er av nasjonal betydning å forhindre ytterligere forsinkelser av minnesmerket.

Tidsnød til markeringen

– Det er et stort antall etterlatte, overlevende og andre pårørende som har et sterkt behov for et minnested med tilknytning til Utøya. Stadige utsettelser har vært en tung påkjenning for mange av disse, fremhever advokaten.

Sindre Lysø

Sindre Lysø er generalsekretær i AUF.

Foto: Brage Lie Jor / NRK

Generalsekretær Sindre Lysø i AUF sier at Utøykaia blir et verdig, dempet og fint minnested som er sårt tiltrengt for alle som er berørt av terrorangrepet.

– De etterlatte og overlevende har allerede ventet lenge på et nasjonalt minnested. Derfor forventer vi at minnestedet står klart til tiårsmarkeringen neste sommer, sier Lysø til NTB.

Statsbygg har sagt at de ikke vil rekke å gjøre ferdig Utøya-minnesmerket til tiårsmarkeringen neste år dersom naboene får medhold i kravet om midlertidig forføyning.

Naboer fikk dokumentert helseskader

Ole Hauge Bendiksen er advokaten til naboene, og reagerer på tilsvaret fra AUF:

– Blant naboene er det noen som har hatt grusomme opplevelser. Enkelte har måttet velge hvilke ungdommer de skulle redde, sier Bendiksen.

Han mener AUF viser at de ikke lytter til de som har det aller mest vanskelig nå.

For å dokumentere helseskader har naboene engasjert den private aktøren Ressursklinikken som har gjort en psykiatrisk undersøkelse. Ifølge advokat Bendiksen står tre overleger i psykiatri bak undersøkelsen.

– Statsbygg ønsket ikke å utrede helserisikoen så da gjorde vi det. Og denne prosessen har gått så fort at undersøkelsen ikke er ferdig ennå. Men vi ba om midlertidige konklusjoner. Og det ble gjort tydelige funn, sier Bendiksen.

Han hevder at de foreløpige konklusjonene i rapporten sier at det helt klart vil det være markant risiko for utvikling av helseskade for noen av naboene. Både ved å få monumentet på Utøya-kaia og ved prosessen ved å bygge monumentet.

Hvem er det Ressursklinikken har undersøkt og testet?

– De har snakket med ti personer blant naboene til Utøyakaia. Alle er mine klienter.

Men har ikke de et motiv for å uttrykke stor helseskade?

– Legene har gjort psykiatriske tester som ikke blir farget av mulige motiver. Dette er den eneste gangen noen har testet naboene til Utøya-kaia.

Mener byggevedtak er lovlig

Når det gjelder hovedkravet, mener naboene at vedtak om oppføringen av minnesmerket er i strid med tålegrensa i naboloven. Det avviser AUF.

– AUF bestrider at de påberopte ulempene som følge av selve minnestedet er av en slik karakter og et slikt omfang som anført i stevningen. I den grad minnestedet medfører ulemper som anført, er disse uansett verken urimelige eller unødvendige, skriver advokat Sand.

Ungdomspartiet sier at det respekterer «at enkelte av naboene fortsatt har traumesymptomer etter det de gjennomgikk i forbindelse med terrorangrepet». Likevel mener de at tålegrensens krav om årsakssammenheng mellom tiltaket og faren for skade eller ulempe ikke er oppfylt.

– Skader eller ulemper som knytter seg til selve terrorangrepet, utsikten og nærheten til Utøya, påkjenninger knyttet til myndighetenes saksbehandling av minnested og lignende har derimot ikke naborettslig relevans, fremheves det i tilsvaret.

Langvarig strid

Det er Ringerike tingrett som skal behandle søksmålet fra Utøya-naboene. Når det skjer, er uvisst. AUF og staten mener begjæringen om midlertidig forføyning bør behandles samtidig som hovedkravet.

Ina Libak og Astrid Hoem ved AUF sitt eget minnesmerke til minne om de døde på Utøya.

AUF-leder Ina Libak og nestleder Astrid Hoem ved minnesmerket på selve Utøya. Striden står nå om minnesmerket på landsida.

Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Debatten om et minnesmerke etter terrorhendelsene har rullet gjennom flere år. Flere naboer sier de ikke ønsker å ha minnesmerket på Utøykaia fordi det stadig vil minne dem om terroren.

Minnesmerket skulle opprinnelige ligge på Sørbråten, like ved Utøya, men forslaget ble trukket. Før det hadde 29 naboer tatt ut søksmål mot staten for å stanse etableringen av det minnesmerket.

NTB har ikke fått innsyn i tilsvaret til Regjeringsadvokaten, som representerer staten i saken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger