Hopp til innhold

– Atferdsproblemer gir frafall på videregående

Over halvparten av guttene ved yrkesfag dropper ut av den videregående skolen. Forskere tror de har funnet en viktig årsak.

Det rekordhøye frafallet i den videregående skolen skyldes ofte atferdsproblemer på ungdomsskolen.

SE VIDEO: Det rekordhøye frafallet i den videregående skolen skyldes ofte atferdsproblemer på ungdomsskolen.

Mange har forsøkt å finne årsaker og løsninger på det høye frafallet i den videregående skolen. En ny rapport viser at 32,4 prosent av elevene ikke fullfører videregående skole i dag.

Frafallet er størst på yrkesfag, hvor 54 prosent av guttene ikke fullfører i løpet av fem år. Blant jentene er det 39 prosent som ikke fullfører på yrkesfag.

Tallene kommer fra et forskningsprosjekt ledet av Lars Lien ved Høgskolen i Hedmark. Han har forsket på frafall i den videregående skolen og psykiske problemer blant tiendeklassinger. Det ble delt inn i atferdsproblemer og hyperaktivitet på den ene siden, og angst og depresjon på den andre.

Atferdsproblemer og dårlige karakterer

Forskningen viser at atferdsproblemer på ungdomsskolen kan være en viktig årsak til det høye frafallet i den videregående skole.

– Det er atferdsproblemene som slår sterkest ut både for gutter og jenter. Men for jenter betyr også angst og depresjon en god del, sier Lien til NRK.

Den ferske rapporten fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør viser at også karakterer spiller en stor rolle.

– Det starter ofte ved at man får psykiske plager. Så leder psykiske plager til at man får dårligere karakterer. Og dårlige karakterer gir svake muligheter og svake odds for å klare seg i den videregående skolen, forteller Lien.

Rapporten viser imidlertid at det er lite som skal til for å endre kursen. Ved å redusere atferdsproblemene blant ungdom med ti prosent, vil fem prosent flere elever fullføre videregående skole, hevder forskerne.

Underviser ungdomsskolelærere

Nord-Trøndelag fylkeskommune var først i landet med å undervise lærere i den videregående skolen i temaet ungdom og psykisk helse. Snart skal også hundre ungdomsskolelærere på kurs.

Målet er at elevene skal få det bedre og klare å fullføre skoleløpet.

– Vi håper at de som er nærmest elevene så tidlig som mulig skal være i stand til å oppdage de elevene som har ulike utfordringer og hjelpe dem til en bedre tilværelse, sier Anders Bjøru, leder for Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag.

Lærer Line Skatland ved Steinkjer ungdomsskole merker at psykiske plager skaper problemer på skolen for enkelte elever.

– Vi møter blant annet mange ungdommer som sliter med angst som resulterer i skolefravær. Vi møter også elever som vokser opp uten god omsorg, og elever med mange tanker i hodet som gjør at de har andre ting å tenke på når jeg for eksempel skal undervise i grammatikk, sier lærer Skatland.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ