Skal friste færre til å søke asyl

Regjeringen lanserer en 13-punktsplan for å begrense strømmen av asylsøkere. Målet er å stanse dem før de drar hjemmefra. Men saken har splittet regjeringen.

Jens Stoltenberg
Foto: NRK

- Har man fått opphold på humanitært grunnlag, kan man få familiegjenforening først etter at man har fire års utdanning eller arbeidserfaring i Norge, sa statsminister Jens Stoltenber.

Det samme vil gjelde de som har status som flyktninger, men bare ved etablering av familie.

Video: Se Stoltenberg forklarer asylplanen

- Som i andre land

- Mennesker som er forfulgt, skal kunne få beskyttelse og opphold i Norge. Men den store asylstrømmen av folk som ikke har rett til asyl, undergraver dette prinsippet, sa statsminister Jens Stoltenberg.

Han understreket at Norge er blitt et rikere land fordi mennesker fra andre land og kulturer har kommet hit.

- For å fortsette å utvikle Norge på en positiv måte, og at vi skal lykkes i integreringspolitikken, må vi stanse den store strømmen av folk som ikke har krav på asyl, sa Stoltenberg.

- Asylpraksisen skal heretter være den samme som i sammenliknbare land.

Én og én vurderes

- Opphold på humanitært grunnlag skal man heretter bare få etter individuell vurdering. Det blir slutt på å gi oppholdstillaltelse til alle som kommer fra et spesielt område, sa statsminister Stoltenberg i dag.

Det innebærer at man ikke får opphold fordi man kommer fra f.eks. Somalia, slik som i dag.

Andre punkter i planen er raskere avslag til de som ikke har krav på asyl, flere skal returneres til det vestlige landet de først kom til, eller til det landet de først søkte asyl i.

Unge må tilbake

Ungdom under 18 år som ikke kan returneres fordi man ikke finner noen omsorgsperson i hjemlandet, kan få midlertidig opphold inntil han eller hun fyller 18. Da må de reise tilbake.

Det skal ikke lenger bli mulig å trekke ut prosessen ved å nekte å oppgi identitet. Man øker bl.a.bruken av fingeravtrykk for å finne ut om vedkommende har søkt asyl i et annet land .

Og arbeidet med å få til en avtale med Irak om hjemsending av flyktninger, skal intensiveres.

Dag Terje Andersen

Integreringsminister Dag Terje Andersen trakk fram norsk asylhistorie under presentasjonen.

Regnet med 5000

- Men det blir ikke aktuelt å returnere barn eller barnefamilier til Hellas, sa arbeids- og integreringsminister Dag Terje Andersen på pressekonferansen.

Hellas er beryktet for sin strenge og inhumane flyktningpolitikk.

- Vi regnet med 5000 asylsøkere da årets statsbudsjett ble lagt, sa Andersen.

- I revidert budsjett ble tallet økt til 10.500. Da jeg ble integreringsminister i juni var det kommet 15.000 asylsøkere i første halvår.

Tiltakene skal friste færre til å reise hit for å søke om opphold.

Splittet regjering

Det er reell politisk uenighet om planen - nærmere bestemt 8 av 13 punkter.

- Noen ganger er det ikke riktig å utvanne politikken med kompromisser. I stedet for å finne noe form for kompromiss, valgte vi - i forståelse med hverandre til tross for uenigheten - å gjøre det på denne måten, sa Stoltenberg.

Ett av de 13 punktene innebærer en lovendring, og må derfor opp i statsråd. Det er bestemmelsen om at innvandrere med opphold på humanitært grunnlag må vise fram fire års skolegang eller arbeidserfaring for å få familiegjenforening eller hente ektefelle hit.

Midt i mot

På dette punktet kommer SV til å ta dissens i statsråd. På de andre sju punktene har SV valgt å markere politisk uenighet.

SV fikk i sin tid inn i Soria Moria-erklæringen at asylpolitikken skulle bli mer human.

- Det er en gammel, kjent politisk uenighet som vi har valgt å synliggjøre på denne måten, sa statsministeren.

Sosialistisk Venstreparti har innkalt til pressekonferanse om saken kl 14 i ettermiddag. Der kommer partileder og finansminister Kristin Halvorsen til å tale statsministeren midt i mot - i en av partiets fanesaker.

Følg SVs pressekonferanse kl 14

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger