NRK Meny
Normal

Årlig dør 50 barn på grunn av ulykker

Ulykker er fortsatt den vanligste årsaken til at barn og unge dør og skades i Norge. – Det er mulig å forebygge mer, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Aktivt barn

I Folkehelseinstituttets rapport blir det nevnt at man internasjonalt har sett at sosioøkonomisk status også har betydning for skader og ulykker blant barn, og det er grunn til å tro at dette også gjelder i Norge.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

  • Hvert år dør rundt 50 barn under 20 år av ulykkesskader.
  • Antall ulykkesdødsfall har imidlertid gått betydelig ned siden 1950.
  • Drukning-, trafikk- og forgiftningsulykker er de vanligste dødelige ulykkesskadene.

FHI la mandag fram rapporten «Barn, miljø og helse: Risiko- og helsefremmende faktorer». Rapporten viser at det fremdeles er store helseforskjeller blant barn. Undersøkelsen tar også for seg skader og ulykker blant barn.

Til tross for vesentlig nedgang i dødsulykker de siste 50-60 årene, er ulykker og skader fremdeles en stor helseutfordring for barn og unge i Norge.

– Vi vet at skader og ulykker på grunn av trafikk, drukning og forgiftninger er de viktigste årsakene, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

Artikkelen fortsetter under klippet.

Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet med rapport om: "Barn, miljø og helse: Risiko- og helsefremmende faktorer»

– Det er fremdeles slik at ulykkesskader er den vanligste årsaken til dødsfall og nedsatt helse blant barn og unge, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Yngre barn mest utsatt for forgiftning

Senest i april omkom to irakiske brødre i en badeulykke i Tyssedal. Den yngste av guttene omkom to dager etter ulykken på Haukeland sykehus. Den andre gutten døde noen uker senere.

– Svømmeopplæring er viktig for å forebygge drukningsulykker, sier Stoltenberg og legger til at drukning tar langt færre liv nå enn tidligere.

Rundt 166.500 barn og unge behandles hvert år for større eller mindre skader hos lege eller i sykehus i Norge. Når det gjelder trafikkulykker er det menn i alderen 18-19 år som har en høy risiko for å omkomme.

Rundt 30 prosent av alle forespørsler om akutte forgiftninger til Giftinformasjonen i Norge, handler om barn i alderen 1- 4 år.

– Det er ofte yngre barn som blir utsatt for forgiftning. Det kan være ting de får tak i, for eksempel snus eller annen tobakk. Det kan også være ting voksne har i skapet, eller i snekkerboden. Mye handler om sikring, sier Stoltenberg.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kulp Tysso

To irakiske brødre var involvert i badeulykken i Tyssedal lørdag 9. april.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Flere innleggelser i nord

– Ulykkesskader som ikke er så alvorlige, skjer først og fremst i hjemmet for mindre barn, eller knyttet til idrett og trening for eldre barn, sier Stoltenberg.

Økt fokus på sikkerhet har bidratt til nedgangen i antall dødsfall og skader i tidlig alder. Stoltenberg nevner blant annet bruk av sikrere biler, bilbelte, promillegrenser og barnesete i bil.

– Vi lever godt med trafikksikkerhetstiltakene som har blitt innført, men der er det fortsatt mer å vinne.

I Nord-Trøndelag, Finnmark og Sogn og Fjordane legges flest barn inn på sykehus på grunn av skader, mens Rogaland og Hordaland har færrest innleggelser. Det kan være lokale utfordringer som gjør at noen regioner skiller seg ut, heter det i rapporten.

Lav inntekt – flere skader

Det er lite forskning på sosiale forskjeller som årsak til ulykkesskader i Norge, ifølge Stoltenberg.

Men internasjonal forskning viser at noen skader skjer oftere blant barn i familier med lav inntekt og lavt utdanningsnivå, sammenlignet med barn og unge i familier med høy inntekt og høyt utdanningsnivå.

– Det er et savn at det ikke er gjort undersøkelser om sosiale ulikheter og skader og ulykker blant barn og unge her i Norge, når vi ser resultatene fra andre land. Etter en slik undersøkelse kan man være i stand til å si mer om hvilke barn som er spesielt utsatt, sier Stoltenberg.

– Vi har blant annet mistanke om at innvandrergrupper er spesielt utsatt, og at barn med foreldre med lav inntekt og utdanning er mer utsatt.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger