Hopp til innhold
Analyse

Årets laveste for Ap og Venstre

Selv om Ap får sin laveste oppslutning så langt i år og Senterpartiets vekst flater ut, så ligger det fortsatt an til en Støre-ledet regjering.

trinejonas
Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Norstats maimåling for NRK har få endringer fra april. De fem første månedene i valgåret har det til felles at Venstre har ligget under sperregrensen, Solberg har vært uten flertall og Senterpartiet har vokst. Nå flater Sps vekst ut. Men Vedum henter fortsatt velgere fra Ap som får sitt laveste barometer-tall på mer enn et år.

Laster innhold, vennligst vent..

Hovedbildet

 • Det er små endringer i partienes utvikling, alle endringene er godt innenfor feilmarginene.
 • Senterpartiets vekst flater ut. Venstre og Ap får sitt laveste barometer-tall så langt i 2017.
 • Målingen gir et solid flertall for en Støre-ledet regjering. Dagens fire flertallspartier oppnår 79 mandater.
 • Den største enkeltendringen, som ikke er statistisk gyldig, er Aps nedgang på 1,4 prosentpoeng.
 • Venstre og MDG er under sperregrensen. SV er over. KrF er på 5-tallet. Rødt er inne på Stortinget med ett mandat.

Gitt færre statistisk gyldige endringer fra forrige måned, blir den videre analysen mer om endringer over tid og noe mindre omfattende enn analysene fra januar, februar, mars og april.

Flertall

 • SV+Ap+Sp oppnår 88 mandater. Rødt og MDG får ett hver.
 • Ap+Sp+KrF får 90 mandater. Det er ett mandat mer enn gjennomsnittet for de fem første md.
 • Ap+Sp er fem mandat unna å ha flertall alene.
 • KrF+V+H+Frp oppnår 79 mandat, som er likt snittet for årets første måneder.
 • Dette er femte måned på rad at Solberg ikke beholder flertallet.
 • KrF+V+H får 56 mandat. Summen av V+KrF er 11 mandat unna å tilsvare Frps oppslutning i Stortinget.

Vårtrender

 • Dette er årets svakeste Ap-måling fra Norstat for NRK. Ap ligger signifikant lavere enn i januar.
 • Venstre har vært under sperregrensen på alle Norstat-målingene for NRK i 2017, partiet ble målt til 4,1 prosent i desember i fjor. 3,2 prosent er den laveste oppslutningen partiet har hatt denne stortingsperioden.
 • Frp usignifikante justering opp fra årsverste i april til 12,8 prosent. Månedens barometertall er likevel signifikant lavere enn Frps januar-nivå på 15,2 prosent.
 • MDG har ikke vært målt til et nivå over sperregrensen siden februar i fjor. Partiet får et barometertall uendret fra april på 2,6 prosent oppslutning.
 • SV har vært over sperregrensen på samtlige Norstat-målinger for NRK i vår. Forrige gang SV ble målt til under 4 prosent, var i oktober.

IKT-Norges årskonferanse NEO 2017.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Valgkamp, blokkene

 • I Mai 2013 hadde de fire ikke-sosialistiske partiene til sammen 60,4 prosent (107 mandat) i oppslutning på Norstat/NRK. Nå måles de til 45,2 prosent (79 mandat) i samlet oppslutning. Valgresultatet i 2013 gav dem 53,9 prosent (96 mandat).
 • I Mai 2009 hadde de tre rødgrønne regjeringspartiene en samlet oppslutning på 47,5 prosent (81 mandat) hos Norstat/NRK. De oppnådde gjenvalg med et samlet valgresultat på 47,8 prosent (86 mandat).
 • Dagens flertallskonstellasjon ligger kun 2 mandat under Stoltenbergs mai-nivå i 2009. De er da avhengige av å vokse slik han gjorde. Det er motsatt situasjon av de borgerlige selv var i for fire år siden, da de tålte en nedgang fra mai til valgdagen, målt mot Norstat/NRK.

Senterpartiet flater ut

Laster innhold, vennligst vent..
 • Senterpartiets betydelige vekst flater ut. Partiets barometerverdi justeres ned 0,1 prosentpoeng fra april.
 • Sp ligger med god margin signifikant over januar-nivået på 6,1 prosent og så vidt signifikant over februar-nivået på 8,6 prosent.
 • Sps vekst er definitivt den mest interessante og sikreste trenden ved valgårets begynnelse.
 • Hovedårsakene til veksten gjør seg fortsatt gjeldende.
 • Sp øker sin lojalitet til 85,5 prosent. Det er årsbeste.
 • Sp mister ingen velgere til noen av de tre største partiene og henter i betydelig månn fra alle de tre.
 • Sp henter fortsatt over 50.000 velgere netto fra Høyre og Frp. Dermed henter de dobbelt så mange velgere over blokkene som hva Ap gjør.
 • Sp henter flere velgere fra Ap (37.000) enn fra de to regjeringspartiene. 26.000 og 27.000 fra hhv. H og Frp.
 • Sp har en gjerdesitterandel på 9,0 og har således et mulig potensial for fortsatt vekst.
 • På snittet av alle publiserte målinger i april lå Sp på 12,3 prosent. På tre målinger publisert i mai ligger partiet på 12,2 prosent. Det kan indikere et høyere nivå enn denne målingens 11,2 prosent.
 • Sp oppnår 12,4 prosent på Norstats råtall for denne målingen. Disse tallene skal brukes med ytterst varsomhet, da de kan si mer om hvem man har ringt, enn hva velgermassen mener. Samtidig kan slike tall fange opp noen trender det er verdt å merke seg, selv om det ikke er statistiske sannheter.
 • På råtallene er Sp større enn Frp slik tilfellet også var i mars og april.

Arbeiderpartiet

Laster innhold, vennligst vent..
 • Dette er Aps laveste nivå for barometertall på 14 måneder.
 • Ap vinner færre flytvelgere netto fra Høyre og dermed også fra regjeringspartiene samlet, enn hva tilfellet har vært de to foregående månedene.
 • På snittet av målinger har Ap hatt en jevn nedgang måned for måned fra oktober til april. Fra 36,6 prosent til 31,7 prosent.
 • På tre målinger publisert så langt i mai, er den trenden snudd.
 • på Norstat/NRK-målingene har ikke nedgangen vært like jevn og stor. Ap har i hele denne perioden ligget nærmere 35 prosent enn 30 prosent. Frem til denne månedens barometertall på 32,0-prosent.
 • Ap har en lavere lojalitetsandel i mai enn snittet for årets første måneder. Mai-verdien er 73,7 prosent.

Venstre

 • Venstre gjør sin svakeste måling så langt i år.
 • Venstre har høyest andel usikre 2013-velgere, hele 24,8 prosent.
 • Venstre setter andelsmessig og nominell årsrekord i lekkasje til Ap.
 • Venstre taper nær 20.000 velgere til Ap.
 • På snittet av målingene har Venstre vært under sperregrensen i mars, april og ved de tre første målingene hittil i mai.

Lojale og usikre velgere

 • Blant partiene på Stortinget, har Sp (85,5 prosent), Ap (73,7 prosent) og KrF (67,8 prosent) de mest lojale velgerne.
 • Venstre (42,4 prosent), MDG (48,5 prosent) og SV (48 prosent) har de minst lojale velgerne og må således mobilisere egne velgere.
 • Blant partiene som har mange 2013-velgere som nå sitter på gjerdet, peker Venstre (24,8 prosent), Høyre (23,4 prosent) og (KrF (21,3 prosent) seg ut.

AKTUELT NÅ