NRK Meny
Normal

Arbeidstilsynet skal granske institusjon etter Vollen-drapet

Etter drapet på Anna Kristin Gillebo Backlund har Arbeidstilsynet bestemt seg for å granske behandlingssenteret for å finne ut om regler rundt sikkerhet og arbeidsmiljø er fulgt.

Krimtekniker kommer ut fra åstedet i Vollen i Asker

På behandlingssenteret Små Enheter i Vollen i Asker ble en 30 år gammel ansatt drept av en 15 år gammel beboer.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Regiondirektør for Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold, Hanne Luthen

Regiondirektør for Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold, Hanne Luthen, forteller at et eget team vil reise ut til Vollen så snart som mulig.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Natt til tirsdag ble den 30 år gamle sosionomen Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept på jobb av en 15 år gammel jente som bodde på institusjonen. I etterkant har Fylkesmannen i Akershus sagt at de vil granske behandlingssenteret.

Nå varsler også Arbeidstilsynet granskning og trolig allerede i neste uke.

– Denne tragiske hendelsen, som skyldes et drap, er noe vi vil jobbe mye med. Primært sammen med politiet, fordi det er en politisak når det er en så alvorlig hendelse at den har fått døden til følge.

– Men vi har særlig god kunnskap om arbeidsmiljøloven og bestemmelsene om sikkerhet, så vi vil hjelpe politiet å vurdere om lov og regelverk for å sikre ansatte på jobb er fulgt, sier regiondirektør for Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus, Hanne Luthen til NRK.

Neste uke

Luthen sier Arbeidstilsynet sier man vil gjennomføre et eget tilsyn ved Små Enheter i Asker i kjølvannet av drapet. Dette vil etter alt å dømme foregå neste uke.

– Vi har satt sammen et team som bestreber seg på å komme seg ut så raskt som mulig, og da blir det nok i uken som kommer.

– Det har topp prioritet hos oss, men om det vil ta en eller tre uker, vil være avhengig av hva vi finner og hvordan vi vurderer det, og om politiet vil ha bistand fra oss.

Luthen forteller at institusjonen har fått noen pålegg fra Arbeidstilsynet tidligere, men ingen knyttet til vold og trusler. Hun forteller at det under tilsynene virket som om at behandlingssenteret jobbet seriøst med problematikken.

– Da vi gjorde tilsyn der i 2012, så hadde vi fokus på dette. Vi intervjuet både ledelse – og representanter for de ansatte, og da kunne institusjonen vise oss hvordan de jobbet. Gjennom intervju fikk vi inntrykk av at de arbeidet seriøst med dette.

Anna Kristin Gillebo Backlund

Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept på jobb.

Foto: Kristine Hirsti/Privat / NRK/

Tvang i syv tilfeller

Fylkesmannen plikter å føre tilsyn med barnevernstjenester og har i 2014 ført ett uanmeldt tilsyn og ett de varslet på forhånd.

De ansatte ved behandlingshjemmet hvor Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept måtte i løpet av noen måneder ty til tvang mot beboerne i syv tilfeller, viser tilsynsrapportene fra Fylkesmannen som NRK har fått tilgang til.

Dokumentene viser at i løpet av syv måneder, fra høsten 2013 til våren 2014, er det ført opp at institusjonen har tatt i bruk tvang i akutte faresituasjoner syv ganger. Fem ganger er eiendeler til beboere beslaglagt og to ganger er rom eller eiendeler ransaket.

I begge besøkene på Små Enheter konkluderte Fylkesmannen med at beboerne ble godt ivaretatt.

– Ut fra det som har fremkommet i tilsynsbesøket, synes ungdommene å bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte, heter det i tilsynsrapportene.

Politisperring og politimann ved drapsåstedet i Vollen i Asker

Politisperring og politimann ved drapsåstedet i Vollen i Asker.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger