Fant lovbrudd i Vipps-arbeidet

Arbeidstilsynet har i sommer funnet flere lovbrudd hos DNBs indiske Vipps-team. Tilsynet har gransket både DNB og underleverandøren Tata Consultancy Services, TCS.

dnb

LOVBRUDD: Arbeidstilsynet mener det forgår lovbrudd i DNBs lokaler i forbindelse med arbeidet med betalings-applikasjonen Vipps. Tilsynet har intervjuet DNB-ledelsen og indiske IT-arbeidere på hovedkontoret til storbanken.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Mens det var sommerstille i Oslo har Arbeidstilsynet foretatt tilsyn hos både DNB og hos den indiske underleverandøren Tata Consultancy Services, TCS.

I juli troppet Arbeidstilsynets inspektører opp i DNBs lokaler. På storbankens hovedkontor har tilsynet intervjuet indiske IT-arbeidere som er knyttet til prestisjeprosjektet Vipps.

Tilsynet har også gjennomført intervjuer med DNBs ledelse.

NRK fortalte for et par måneder siden om at LO-forbundet EL og IT hadde mottatt tips om ulovlige arbeidsforhold knyttet til arbeidet med DNB Vipps-prosjekt. LO-forbundet anmeldte saken til Arbeidstilsynet.

Både DNB og Tata har gjentatte ganger fremhevet overfor NRK at de følger norsk lov.

Les også: Påstander om sosial dumping og fryktkultur er urettferdige

Nå foreligger de første konklusjonene fra Arbeidstilsynets gransking av Vipps-prosjektet.

NRK har fått tilgang til rapporter som viser at Arbeidstilsynet har funnet flere brudd på arbeidsmiljøloven for Vipps-arbeidserme som jobber i DNBs lokaler.

Vikramijt Grewal

- Vi samarbeider godt med Arbeidstilsynet. sier Norgessjefen i TCS.

Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Toppsjefen i Tata Consultancy Services Norway. Vikramjit Grewal, ville ikke kommentere selve lovbruddene.

– Så lenge prosessen pågår så vil vi ikke kommentere de enkelte punktene. Vi er midt i en tilsynssprosess og samarbeider med det norske Arbeidstilsynet, sier Vikramjit Grewal.

Les også: Arbeidstilsynet garanterer full anonymitet

Dette er lovbruddene

Arbeidstilsynet skriver:

"Det foreligger brudd på:

  • grensen for overtid, jf. arbeidsmiljøloven § 10–6 fjerde ledd
  • grensen for hvor mye en arbeidstaker kan arbeide i løpet av åtte uker, jf. arbeidsmiljøloven §§ 10–5 andre punktum og 10–6 åttende ledd
  • kravet om ukentlig arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av sju dager, jff.arbeidsmiljøloven § 10–8 andre ledd."

Arbeidstilsynet reagerer også på at de indiske IT-arbeiderne jobber om natten og i helgene, uten at foreligger god nok grunn for det.

De skriver: "Det foreligger med stor grad av sannsynlighet brudd på forbudet om å arbeide på sø.- og helgedag, jf. arbeidsmiljøloven § 10–10 andre ledd."

Arbeidstilsynet skriver at det er indikasjoner på at systemet for arbeidstid i Tata legger hindringer for at ansatte kan registrere den tiden de faktisk jobbet.

TCS har forsikret Arbeidstilsynet om at de vil innføre et nytt timeføringssystem neste år, og at HR-avdelingen deres skal kurses bedre i norske regler.

– Vi tar dette alvorlig og dette har vår fulle oppmerksomhet. Vi er midt i gjennomføring av tiltak, som blant innebærer opplæring av våre ledere, sier administrerende direktør Vikramjit Grewal i Tata Consulency Services Norway.

DNB kan ikke sjekke

Arbeidstilsynet undersøker også DNBs ansvar i å oppdage lovbrudd som finner sted i bankens hovedkontor, men arbeidet er ikke ferdig.

Even Westerveld

- Vi har igangsatt egen revisjon av samfunnsansvar hos underleverandøren TCS, sier Even Westerveld i DNB.

Foto: DNB

– Rapporten fra Arbeidstilsynet viser at enkelte konsulenter hos vår underleverandør har jobbet for mye og for mange dager i strekk. Det er selvfølgelig vi ikke fornøyde med. Men tilsynet har ikke klart å finne eksempler på det omfanget NRK beskrev tidligere i sommer, sier Even Westerveld, kommunikasjonsdirektør i DNB.

Arbeidstilsynet stiller seg undrende til at DNB sier de ikke har mulighet til å bruke adgangssystemet til å kontrollere når de indiske IT-arbeiderne går og kommer på jobb.

– Det er ikke så enkelt, sier Westerveld. Han sier flere av utgangene ikke registrerer når folk faktisk går ut og inn. DNB har heller ikke levert informasjon om når IT-arbeiderne faktisk er pålogget DNBs datasystemer.

Arbeidstilsynet vil overfor NRK ikke kommentere saken, men viser til brevene vi har fått tilgang til. Arbeidstilsynet skal ha flere møter og tilsyn med Tata og DNB og har ikke konkludert med hvordan de vil reagere på lovbruddene og utelukker ikke flere ulovligheter. Også påstander om fryktkultur skal undersøkes.

Les også: Indiske IT-arbeidere jobber i en fryktkultur

Les også: Slik forsvinner norske IT-arbeidsplasser til utlandet

Urovekkende

EL og IT-forbundet som anmeldte saken er ikke overrasket.

Jan Olav Andersen

- Vi er ikke overrasket over lovbruddene, sier Jan Olav Andersen, leder i El og IT-forbundet. Det var LO-forbundet som først varslet Arbeidstilsynet om sine mistanker.

Foto: Kristian Brustad

– Summen av dette er alvorlige brudd på det meste av norske arbeidsbestemmelser, sier forbundsleder Jan Ove Andersen i El og It-forbundet.

Andersen sier at han nå forventer at norske bedrifter som bruker TCS tenker seg godt om.

– Det er urovekkende at de store norske bedrifter som har brukt dette selskapet tilsynelatende er overrasket over at det har forekommet lovbrudd, sier Andersen.

Les: En varsler forteller: – Indiske IT-arbeidere i Norge blir hundset og lever i frykt

SISTE NYTT

Siste meldinger