Arbeidsrettsekspert om Andresen-ansettelsen: – Skinnbegrunnelse av Innovasjon Norge

NRK har fått tilgang til e-postene mellom Innovasjon Norge og Katharina G. Andresen. Arbeidsrettsekspert Thor-Arne Wullup mener Innovasjon Norges forklaring ikke henger på greip.

Pressetreff hos Innovasjon Norge

I HARDT VÆR: Anita Krohn Traaseth orienterte i dag styreleder Gunnar Bovim og resten av styret i Innovasjon Norge om ansettelsen av Katharina G. Andresen.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Direktør Anita Krohn Traaseth redegjorde i dag for prosessen rundt ansettelsen av Andresen overfor styret i Innovasjon Norge. Ansettelsen har skapt reaksjoner fordi stillingen aldri var lyst ut, og styret har besluttet å starte en revisorundersøkelse.

Ferd-arvingen, som er Norges rikeste kvinne, tok selv kontakt med Innovasjon Norge, og fikk først til svar at alle stillinger var besatt. Men dagen etter ble en midlertidig deltidsstilling likevel opprettet.

NRK har fått tilgang til både e-postutvekslingen mellom Innovasjon Norge og Andresen og kontraktsforslaget i forkant av ansettelsen.

Korrespondansen har blitt presentert overfor Thor-Arne Wullum, som er ekspert på arbeidsrett og partner i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL)

– Jeg har inntrykk av at Innovasjon Norge har prøvd å selge seg inn til Andresen, sier Wullum.

Thor-Arne Wullum, Storeng, Beck & Due Lund fotografert av Håvard Storvestre

KRITISK: Thor-Arne Wullum, i advokatfirmaet SBDL, stiller seg spørsmålstegn ved hva som var den reelle begrunnelsen for at Innovasjon Norge ansatte Katharina G. Andresen.

Foto: Håvard Storvestre

– Skinnbegrunnelse

Innovasjon Norge tilbød Andresen først en ti måneders deltidsstilling i HR-avdelingen, men fordi stillingen ikke var lyst ut, ble jobbtilbudet justert ned til et halvt år. Virksomheten mente at de kom innenfor en såkalt administrativ ansettelse som ikke trengs å lyses ut.

Arbeidsrettsekspert Wullum er kritisk.

– Det synes som om behovet oppstod først når Andresen viste interesse for å begynne i Innovasjon Norge, noe som tyder på at begrunnelsen om å dekke et uforutsett behov ikke er den reelle begrunnelsen for ansettelsen. Det fremstår som en skinnbegrunnelse.

Pressetreff hos Innovasjon Norge

FIKK ORIENTERING: Styreleder Gunnar Bovim kommenterte saken etter fredagens styremøte.

– Gir Andresen definisjonsmakten

Innovasjon Norge begrunnet opprettelsen av den midlertidige deltidsstillingen med et akutt behov for avlastning i HR-avdelingen.

Wullum mener e-postene vanskelig kan forenes med denne forklaring. Han viser til utdrag fra én e-post fra Innovasjon Norge til Katharina G. Andresen:

«Jeg tenker også at vi i kontrakten øker stillingsprosenten fra 20 % til 40 %, og så er det fleksibilitet til å jobbe noe mer/mindre alt etter hvor mye du ønsker og hvor travelt det er.»

Arbeidskontrakten til Andresen beskriver ingen spesifikke arbeidsoppgaver bortsett fra at hun skal være tilknyttet HR-avdelingen. I den nevnte e-posten skriver Innovasjon Norge også følgende:

«Jeg kan gjerne tenke meg at du (journ.anm. Andresen) kan starte å se på IN Traineeprogrammet ila juli og kan sette deg inn i dette når du ev. får tid. Det finner vi ut av etter hvert.»

– Andresen gis stor fleksibilitet når det gjelder arbeidsoppgaver og arbeidsmengde. Innovasjon Norge gir henne definisjonsmakten, mener Wullum.

– Stillingens innhold fremstår som udefinert, og noe som skal gå seg til etter hvert. Det er lite i e-postutvekslingen som tyder på at Innovasjon Norge har et uforutsett behov som må dekkes gjennom den administrative tilsettingen av Andresen.

TAR SELVKRITIKK: Anita Krohn Traaseth.

Traaseth: – Alt skjer samtidig

Etter fredagens styremøte sa styreleder Gunnar Bovim at saken var uheldig, og at Innovasjon Norge skal få en revisor til å gå gjennom rutiner etter den omstridte ansettelsen.

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth ble konfrontert med kritikken rundt ansettelsen.

– Hvor akutt var egentlig behovet i HR når dere i e-poster til Andresen sier dere er fleksible både på starttidspunkt, stillingsprosent og arbeidsoppgaver?

– Jeg tror vi skal forholde oss til det vi har lagt ut av informasjon på Innovasjon Norges hjemmesider. Jeg kan ikke gå inn i detaljer og kommentere spekulasjoner fra media. Jeg må bare forholde meg til fakta, svarer Traaseth.

Hun sier det er bakgrunnen for at de skal gå gjennom saken med revisorer.

– Dette er ikke spekulasjoner. Det er gjengitt hva som sto i disse e-postene. Det står ingenting der om akutte behov. Er det en omgåelse av sannheten?

– Nei, dette er ingen omgåelse av sannheten, svarer Traaseth.

Hun viser til informasjonen de har lagt ut på nettet, der det står at behovet for bistand i HR ble oppdaget allerede i slutten av mai.

– Det som er vanskelig i denne saken her er at alt skjer samtidig. Ansettelsesprossen med henne og det akutte behovet, alt skjer samtidig. Og da har jeg stor forsåelse for at det er vanskelig å navigere, sier Traaseth.

(Se hele konfrontasjonen fra det korte pressetreffet nederst i denne saken.)

Innovasjon Norges pressevakt sier til NRK at selskapet ikke har noen kommentar til denne saken.

Pressetreff hos Innovasjon Norge

KONFRONTERT MED ANSETTELSE: Se alle svarene fra styreleder Gunnar Bovim og administrerende direktør Anita Krohn Traaseth etter styremøtet fredag.

SISTE NYTT

Siste meldinger