Arbeidsorganisasjonene slakter forslaget om søndagsåpne butikker

Arbeidsorganisasjonene anklager regjeringen for å bevisst unngå å møte dem for å diskutere om det i det hele tatt er et behov for søndagsåpne butikker.

Harald Andersen, samfunnspolitisk direktør i Virke

Harald Andersen, samfunnspolitisk direktør i hovedorganisasjonen Virke, og NHO er svært skuffet over regjeringens forslag om søndagsåpne butikker. De føler at regjeringen har unngått å snakket med dem i denne saken.

Foto: Virke

– Vi er både skuffet og sjokkert, fordi vi fra dag én har ønsket å være i dialog med regjeringen om dette. Og skal man gjøre endringer i rammebetingelser for åpningstider, må alle parter i arbeidslivet finne ut om det er behov for å gjøre endringer. Det har regjeringen åpent og ærlig ikke gjort.

Det sier Harald Andersen, samfunnsdirektør i hovedorganisasjonen Virke, som mener regjeringen bevisst har unngått å lytte til partene i arbeidslivet i saken om søndagsåpne butikker.

– Står uten kunnskap

I dag la regjeringen fram sitt forslag om at alle butikker kan holde søndagsåpent om de selv ønsker det. Bare på 12 helligdager i året skal det i utgangspunktet holdes stengt.

– De har avvist enhver invitasjon om å diskutere dette. Og det viser bare at dette er et rent prinsipielt og ideologisk spørsmål for regjeringen, sier Andersen.

Han mener regjeringen står helt uten et kunnskapsgrunnlag ved å endre reglene for åpningstider av butikkene.

– Dette blir helt feil av regjeringen, sier Andersen.

– Ikke frivillig

Bjørn Næss

Bjørn Næss er direktør i NHO Handel.

Foto: NHO

– Her er det helt tydelig at kundene, arbeidstakere og arbeidsgivere ikke ønsker dette forslaget, sier Bjørn Næss i NHO Handel.

Dette forslaget kom ikke som noen overraskelse på arbeidsorganisasjonene, da regjeringen slo fast at dette var noe i de ønsket i samarbeidsavtalen.

Selv om forslaget inviterer til en frivillig ordning, mener NHO at det i praksis ikke fungerer slik.

– Det blir som en bryter som slås på, og så tør ingen å ikke holde åpent på søndager. Det betyr også at det blir dyrere å handle på grunn av høyere lønninger på søndager, sier Næss.

Peggy Hessen Følsvik

KRITISK: Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Også LO er kritiske til både forslaget og hvordan de har blitt ekskludert i prosessen.

– Handel og Kontor har sammen med Virke bedt regjeringen om å sette ned et partssammensatt utvalg for å se på dette. Det har ikke blitt gjort. Det er nok et eksempel på at regjeringen bare turer frem, sier Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO.

SISTE NYTT

Siste meldinger