Arbeidsgivertopp om #MeToo: – Få trollene ut så de sprekker i lyset

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten sier det er på tide at seksuell trakassering får konsekvenser på jobben. Neste uke møter de mektigste arbeidslivstoppene regjeringen for å diskutere tiltak etter #MeToo-kampanjen.

Anne-Kari Bratten

IKKE OVERRASKET: – Nå er det på tide at arbeidsgiverne sørger for at det får konsekvenser for mennene som trakasserer, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Jeg er glad disse trollene kommer ut i sola, for når troll kommer ut i sola, så sprekker de. Nå er det på tide at arbeidsgiverne sørger for at det får konsekvenser for de mennene som trakasserer, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Arbeidsgiverforeningen har bedriftsmedlemmer med over 220.000 ansatte, som NSB, NRK, Posten og sykehusene.

– Vil fremstå som sterke

#MeToo-kampanjen viser et omfang av seksuell trakassering i norsk arbeidsliv som for mange er overraskende stort.

Spekter-direktør Bratten mener det er et positivt tiltak i seg selv at så mange står frem med sine historier, til tross for at kvinner i dag ikke liker å fremstille seg som ofre.

– Vi liker jo å fremstå som sterke, så kanskje vi tier med uakseptable handlinger, noe som kan gjøre det litt for lett for menn uten oppdragelse og respekt for kvinner å holde på. Jeg er glad for at to statsråder tar dette så alvorlig at de vil ta opp saken med partene i arbeidslivet, sier hun.

For #MeToo-kampanjen er nå også øverst på agendaen til arbeidsministeren.

– Groteske eksempler

Om vel en uke møter de mektigste arbeidsgiver- og arbeidstaker-toppene hos Anniken Hauglie for å diskutere trakassering på norske arbeidsplasser.

– De siste ukene har vi sett groteske eksempler på at særlig kvinner har vært utsatt for total uakseptabel oppførsel fra kolleger og ledere. Vi har også hørt at de har varslet om helt uakseptabel oppførsel fra andre, men at de ikke har blitt tatt på alvor, kanskje tvert imot, sier Hauglie.

Anniken Hauglie

#METOO: Sak nummer én for arbeidsminister Anniken Hauglie når hun møter de største organisasjonene i arbeidslivet om vel en uke, er tiltak mot seksuell trakassering.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Et lederansvar

#MeToo-kampanjen har avdekket at ledere i organisasjoner, bedrifter og virksomheter ikke har gjort nok for å hindre og slå ned på sextrakassering. Det ble kommentert av statsministeren i helgen.

– Det kan virke som det er en del ledere som ikke har tatt på alvor at det er lovforbud mot trakassering på arbeidsplassen. Det er et lederansvar å både lytte til og handle når det blir meldt om slike forhold, sier Erna Solberg i videoen.

Statsminister Erna Solberg om #metoo

LEDERSVIKT: Statsminister Erna Solberg sier ledernes unnfallenhet, stilt overfor seksuell trakassering, overrasker henne.

Det har vært flere lignende kampanjer i sosiale medier de siste årene, men denne gangen tror statsminister Solberg at #MeToo-kampanjen kan få konsekvenser for arbeidslivet.

LES OGSÅ: Sandberg: – Jeg anbefaler i utgangspunktet ikke en ørefik

– Stort problem i de aller fleste bransjer

Arbeidsministeren satt trakassering øverst på dagsorden i arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd for å understreke hvilket ansvar arbeidsgiverne har, men også ansatte gjennom tillitsvalgte. Senest i januar kom nye regler som understreket arbeidsgivers ansvar.

– Dette er et stort problem i de aller fleste bransjer, sier arbeids- og sosialminister Hauglie.

Arbeids- og Sosialdepartementet

PÅ DAGSORDEN: De mektigste arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene møter regjeringen for å diskutere tiltak etter #MeToo-kampanjen.

Foto: Skjermdump

– Svært grove krenkelser

Er du overrasket over omfanget av trakasseringen?

– #MeToo-kampanjen har vist på en veldig sterk måte alvoret i det mange opplever, hvor grovt det er og hvor krenkende oppførsel som finner sted. Det handler ikke bare om en uønsket klem. Det tror jeg har overrasket mange. Meg også, sier Anniken Hauglie.

Har norske ledere litt å gå på når det gjelder holdninger?

– De siste ukene viser at mange ledere har ganske mye å gå på. Vi kan jo håpe at kampanjen bidrar til å rette oppmerksomheten mot det, at lederne har et særlig ansvar som de må bevisstgjøres på, mener arbeidsministeren.

LES OGSÅ: Enkelt forklart: #metoo

– Innsatsen må opp et nivå

Peggy Hessen Følsvik

#MeToo: Samarbeidet mot sextrakassering må løftes til et nytt nivå i arbeidslivspolitikken, krever LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik i et brev til regjeringen.

Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Arbeid mot seksuell trakassering må løftes inn i det politiske samarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, trepartsamarbeidet, mener LO.

– Vi mener det nå er nødvendig å løfte innsatsen mot seksuell trakassering til et nytt nivå, skrev organisasjonens nestleder Peggy Hessen Følsvik i et brev til regjeringen på onsdag.

LO mener en sterkere satsing mot seksuell trakassering må tas opp i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd, der de største og mektigste arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene møter regjeringen for å diskutere store spørsmål.

Allerede samme dag fikk LO svar. Regjeringen er enig.

LES OGSÅ: Omstridt professor har fått sparken

Ti tips fra Virke

Vibeke Hammer Madsen

TI TIPS: Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke har ti råd for å hindre sextrakassering.

Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen har medlemmer i handel, kunnskap, reiseliv, service, helse, omsorg og frivillighet. Til sammen har de mer enn 20.000 medlemsbedriftene over 225.000 arbeidsplasser.

Arbeidsgiverforeningen har følgende ti-punkt-sjekk for forebygging og håndtering av seksuell trakassering:

  • 1. Det er viktig å både forebygge, agere ved informasjon om trakassering, og sette inn tiltak i tiden etter en trakasseringssak.
  • 2. Skap en forståelse av hva trakassering er
  • 3. Gjør det tydelig at det er null- toleranse for trakassering på din arbeidsplass
  • 4. Lag kjøreregler i samarbeid med de ansatte
  • 5. Plikten til å hindre seksuell trakassering innebærer å ta informasjon om trakassering på alvor og følge opp saker. Den største feilen du som arbeidsgiver kan gjøre er å ikke ta tak i problemet
  • 6. Der du har fått informasjon om trakassering er det viktig at fakta undersøkes. Saksbehandlingen skal dokumenteres
  • 7. Hold tett kontakt med de involverte i prosessen og unngå å kalle inn til felles møter med de berørte. Det er viktig å sikre at personsensitive opplysninger undergis konfidensiell behandling
  • 8. Den som sier ifra om trakassering skal raskt få tilbakemelding om hvordan saken er behandlet. Straffbare forhold meldes til politiet
  • 9. Arbeidsgiver har ansvaret for at den som har sagt ifra om trakasseringen ikke møtes med negative reaksjoner, verken fra ledere eller medarbeidere
  • 10. I etterkant av en trakasseringssak er det ofte nødvendig å arbeide med arbeidsmiljøet i de deler av virksomheten som er berørt. Dette vil bidra til å forstå årsaker og hindre gjentakelse

SISTE NYTT

Siste meldinger