Hopp til innhold

AUF tapte tre av fire stridssaker

AUF gikk inn for rusreform med full avkriminalisering, nye begrensninger for oljeaktiviteten i nord og et ja til FNs atomvåpentraktat. I alle de tre spørsmålene ble Ap-ungdommene nedstemt på landsmøtet.

Barentshavet boring

OLJEBORING I NORD: Arbeiderpartiets landsmøte har vedtatt i partiets program at dagens grense for olje- og gassvirksomhet i nord, iskanten, skal opprettholdes. Mindretallets forslag om å trekke grensen lenger sør ble nedstemt.

Foto: Aleksander Nordahl / DN

Da er det en trøst at den fjerde kampsaken ble vunnet, gjennom et historisk abortkompromiss som i praksis åpner for selvbestemt abort til uke 18.

– Det er historisk. Nå skal kvinner sikres selvbestemmelse og slippe å forklare seg for en nemnd, sier AUF-leder Astrid Hoem til NRK.

I går måtte hun og 101 andre delegater svelge en solid skuffelse da landsmøtet med 188 nei-stemmer avviste regjeringens forslag om avkriminalisering av narkotika. Det skjedde etter at Ap-leder Jonas Gahr Støre tidligere på dagen hadde gått på talerstolen og advart mot forslaget.

Nye skuffelser

Dagen etter ventet to nye skuffelser for AUF og resten av mindretallet i Arbeiderpartiets programkomité. Forslaget om å flytte grensen for iskanten nordover, for slik å sette ytterligere begrensninger for oljeindustrien, falt med 97 mot 195 stemmer.

Falt gjorde også forslaget om å kreve norsk tilslutning til FNs atomvåpentraktat, med stemmetallet 95 mot 197.

AUF-leder Astrid Hoem på vei til Utøya, i mars 2021. Foto: William Jobling

FORNØYD OG SKUFFET: AUF-leder Astrid Hoem er glad for Arbeiderpartiets landsmøte har vedtatt å avvikle abortnemndene. Men Hoem er skuffet over at partiet går i mot rusreform.

– Jeg er veldig glad for gjennomslaget for abort og mener vi har trukket hele partiprogrammet i en grønnere retning. At vi fikk landsmøtet med på en samtykkelov, er også noe vi gleder oss over, sier Hoem.

Hun viser til at Ap-landsmøtet lørdag vedtok å tydeliggjøre ordlyden i straffeloven slik at ordlyden gjenspeiler at «seksuell omgang uten samtykke er forbudt og definert som voldtekt».

– Så er det selvsagt skuffende at vi ikke fikk flertall for rusreform, iskanten og atomvåpen-forbud, men også her har vi klart å flytte landsmøtet. Det er flere som er for dette nå, så partiet har beveget seg, sier AUF-lederen.

Oljeboring i nord

Da spørsmålet om rusreformen og avkriminalisering av mindre mengder narkotika til eget bruk ble avklart fredag, gjensto tre tydelige stridssaker på Ap-landsmøtet.

Abortkompromisset ble i praksis landet sent fredag kveld gjennom en enighet i redaksjonskomiteen, mens det altså ble kampvotering om de to neste sakene.

Det ene punktet som splittet redaksjonskomiteen, handlet om klima og miljø, den såkalte iskanten.

Den definerer grensen for hvor langt nord det skal være tillatt med petroleumsaktivitet. Der går flertallet i programkomiteen inn for å beholde dagens grense, det vil si en isfrekvens på 15 prosent.

Mindretallet i komiteen ønsker derimot å trekke iskanten lenger sør til 0,5 prosents isfrekvens.

– All olje- og gassvirksomhet skal foregå langt unna iskanten, det skal det ikke være noen tvil om. Det er viktig for industrien at det er forutsigbarhet om dette, derfor mener jeg at vi ikke må endre på hvor grensen går nå, sa Støre da han oppsummerte debatten fredag.

Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, AUF, var blant de ivrigste pådriverne for at moderpartiet skal gå inn for å trekke iskanten sørover. De argumenterer med at områdene rundt iskanten er så sårbare at det må tas ekstra hensyn her.

Atomvåpen

Det var også uenighet i programkomiteen om forsvars- og sikkerhetspolitikken. Et mindretall gikk inn for at Norge skal signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

En rekke tidligere norske toppolitikere, blant dem de tidligere statsministrene Thorbjørn Jagland og Kjell Magne Bondevik, mener Norge bør slutte seg til denne traktaten. Men NATO-sjef og tidligere Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg er blant dem som har advart:

– Ingen NATO-land har underskrevet avtalen, fordi vi er for gjensidig nedrustning, ikke ensidig nedrusting - det skaper bare usikkerhet, har Stoltenberg tidligere uttalt.

Foruten disse konfliktsakene har Ap votert over en lang rekke politiske løfter og målsetninger for de fire neste årene. Disse samles i det nye partiprogrammet som nå er vedtatt.

AKTUELT NÅ