Arbeiderpartiet nekter å si hvor mange varsler-saker de har fått inn

Mens de øvrige partiene er åpne om antall varslersaker, legger Arbeiderpartiet lokk på informasjonen.

Kjersti Stenseng

VIL IKKE RAPPORTERE ANTALLET VARSLER: Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Noen timer etter at denne saken ble publisert, snudde Kjersti Stenseng, og opplyste at Ap har mottatt et «et tjuetall varsler».

Varslene om seksuell trakassering i politikken renner nå inn, og norske partier deler antallet med mediene. Med ett unntak: Arbeiderpartiet.

– Hensynet vårt er først og fremst at de berørte skal få minst mulig medieoppmerksomhet, og mest mulig ro, sier partisekretær Kjersti Stenseng til NRK.

– Vi skal behandle saker med mest mulig konfidensialitet. Derfor vil vi heller ikke løpende rapportere til media om antallet varsler som kommer inn hit.

Flest varsler til Høyre

Alle de politiske partiene sier de setter hensynet til varslerne først. Men da NRK spør stortingspartiene om antallet nylige varsler, melder også de øvrige inn sine tall.

  • Høyre: 21
  • Fremskrittspartiet: 5 (I tillegg saker som omhandler Ulf Leirstein)
  • Sp: 5
  • Venstre: 3
  • Sosialistisk Venstreparti: 2
  • Kristelig Folkeparti: 1
  • Miljøpartiet De Grønne: 1
  • Rødt: 0
John-Ragner Aarset

BER OM VARSLER: Generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høyre.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Seksuell trakassering i politikken kom for alvor på dagsorden i desember i fjor. Høyre tror åpenhet om antallet gjør terskelen lavere for nye varslere, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset:

– Dette er en ryddejobb, i Høyre og Unge Høyre. Og det er håpet vårt, at de som eventuelt har hatt ubehagelige opplevelser i vår organisasjon, skal komme til oss nå, sier Aarset til NRK.

Ap vil bidra til ro og anonymitet

Arbeiderpartiet ser det annerledes.

– Vi har en annen inngang til det. Jeg tror at det å sikre mest mulig ro, anonymitet og konfidensialitet er med på å senke terskelen for å si fra, sier partisekretær Stenseng.

– Hvordan kan det ramme varslerne om media får vite om det er 5, 10 eller 15 varsler?

– Vi har opplevd en enormt stor medieinteresse rundt nye varsler. Vi har også opplevd at varslerne er blitt kontaktet av media. Og det er med å gjøre det mer utrygt rundt varslerne, sier Stenseng.

Partisekretæren mener Ap har vært åpne rundt at varsler har kommet, og hvordan partiet håndterer og følger opp dette.

Mye kommer ikke ut

Og selv om de fleste partiene er åpne om antall, er det mye de ikke vil si noe om. Det gjelder hvem det varsles mot – bortsett fra i noen profilerte tilfeller. Det gjelder også hvor alvorlige hendelser varslene handler om.

– Vi går ikke inn i detaljer på varslene, sier partisekretær Audun Herning i SV.

Og Aarset i Høyre sier det slik:

– Vi er ikke åpne om varslerne. For vi er ekstremt opptatt av å bevare den tilliten vi har med varslerne.

Avslutter Giske-saken

Men flere saker blir trolig belyst etter hvert. Mandag ba statsadvokaten politiet foreta innledende undersøkelser av en anklage mot tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Det var uansett Arbeiderpartiet med Trond Giske-saken som stod i sentrum for den første mediestormen. Den saken blir snart avsluttet, sier Stenseng.

– Nå jobber vi med å avslutte sakene som omhandler Giske. Og som vi også har hatt mye informasjon ut om. Men i Arbeiderpartiet, som i andre partier, vil det nok komme flere saker fremover, sier Stenseng.

– Vi merker at det er flere som har mot til å si fra nå. Og det synes jeg er bra.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger