Slik vil Ap-Jonas vinne valget: Lover arbeid til alle

Klassisk Arbeiderparti-politikk er det aller viktigste valgløftet i Aps partiprogram.

Jonas Gahr Støre

LEDER: Partileder Jonas Gahr Støre har også ledet arbeidet med Aps nye stortingsvalgprogram.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Vårt første løfte til deg som velger er at Arbeiderpartiet vil sørge for trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én.

Det står å lese i utkastet til nytt stortingsvalgprogram, som Jonas Gahr Støre la fram i formiddag.

Aps leder og statsministerkandidat har også ledet arbeidet med å utmeisle partiets politikk for fremtiden.

– Altfor mange står utenfor arbeidslivet, Norge har en fallende eksport, det er økende utrygghet i arbeidslivet, og mange rundt om i landet merker at økende ulikhet, sentralisering og privatisering gjør livet vanskeligere, sier Støre.

Velferd og klima

Løftet om arbeid til alle er ett av tre som programkomiteen trekker særlig fram.

Det andre er å gjøre den felles velferdsstaten sterkere. Og det tredje er at Norges klimamål skal nås.

I programmet blir det gjort helt klart at olje-, gass- og leverandørindustrien skal utvikles, ikke avvikles. Aktiviteten på norsk sokkel skal være stabil, men med økt innslag av nye næringer som hydrogen, karbonfangst og -lagring og havvind.

Norsk sokkel skal bli utslippsfri innen 2050.

– Jeg er stolt over at dette programmet har forent industriarbeideren og miljøungdommen, sa Støre under framleggelsen.

– For fem år siden så oljearbeideren ned når du snakket om klima. Klimautfordringen var en trussel for hans eller hennes jobb. I dag ser de deg rett i øynene fordi de vet at vi kobler veldig tydelig deres arbeidskompetanse og erfaring med løsningene på disse utfordringene, sa Støre.

Kamp mot privat helse

En del av innholdet i utkastet i programutkastet er kjent allerede.

NRK har fortalt at Jonas Gahr Støre varsler kamp mot det private helsevesenet til fordel for det offentlige, og at partiet har snudd og vil bygge Nord-Norgebanen.

VG har meldt at programkomiteen ønsker et statlig industri-comeback med mer aktivt, statlig eierskap.

Skatt kommer senere

I 2017 gikk Ap til valg på 15 milliarder kroner i skatteøkninger. Aftenposten skrev i går at Støre nå legger fram et partiprogram uten å tallfeste noe skatteløfte hverken i den ene eller andre retningen.

– Vi må ha en mer omfordelende skatt. Skatteopplegget vårt kommer senere når vi har sett hvordan statsbudsjettet for neste år blir.

– Men prinsippet om at de som har midlere eller lavere inntekter skal få mindre i skatt, og de som har høyere inntekt og formue skal få noe mer, det ligger fast, sier Jonas Gahr Støre.

– Skjult skatteregning

– Dette er et program for mer skatt, mer stat og mindre valgfrihet, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

– Hvert år de siste syv årene har Arbeiderpartiet foreslått økte skatter og avgifter på mellom ti og femten milliarder kroner. En ullen programformulering endrer ikke på det.

– Aps løfter er mange ganger dyrere enn Aps skatteøkninger. Det betyr at de enten kommer med tomme løfter eller en skjult skatteregning, sier Sanner.

Iskant- og abortdissens

I klimapolitikken blir det debatt om iskanten når programmet skal vedtas på landsmøtet til våren. Dagbladet har fortalt at et mindretall i komiteen vil trekke den omstridte grenda for oljeleting og -boring lenger sør enn flertallet.

Også i abortpolitikken er det dissens. Her vil et mindretall fjerne abortnemndene og gi kvinner selv retten til å ta abort inntil lovens ramme på 18 uker. Flertallet nøyer seg med å ville utrede dette.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger