Arbeiderpartiet går mot regjeringens sykehusplan

Arbeiderpartiet sier nei til å bruke folketall som grunnlag for hvilke sykehus som skal ha akuttkirurgi, ifølge partiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen.

Torgeir Micaelsen står bak Bent Høie, som blir intervjuet

SIER NEI: Arbeiderpartiet og Torgeir Micaelsen vil skrote helseminister Bent Høies liste over lokalsykehus som er for små til akuttkirurgi.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Sykehusene våre er på så forskjellige steder, og med så ulike forutsetninger, at vi mener det er helt feil at det etableres en generell «skrivebordsregel» i Stortinget, der det for eksempel heter at det må være minst 60.000 mennesker i nærheten av et sykehus for at de skal ha akuttberedskap med akuttkirurgi, sier Torgeir Micelsen.

Regjeringen mener at en del lokalsykehus som ikke har så mange pasienter, kan drives uten akuttkirurgi.

I sykehusplanen pekes det på Volda, Flekkefjord, Lofoten, Narvik og Stord. Det har ført til kraftige reaksjoner.

– Forstår ikke hvorfor de er nevnt

– Vi mener at Stortinget skal se helt bort fra den listen. Vi har reist landet rundt og besøkt fagmiljøer og de stedene som er berørt, og de er såpass ulike sykehus at vi rett og slett ikke forstår hva som er grunnen til at nettopp disse er nevnt i planen til regjeringen, sier Micaelsen.

– Det betyr ikke at folk ikke må forberede seg på endring. Sykehusene må fortsatt omstille seg. Vi tar fagmiljøene på ordet – de sier at det er mulig å organisere akuttberedskapen på ulike måter, slik at det blir trygghet for liv og helse, og vi vil legge klare føringer for hvordan det bør skje i Stortinget. Deretter er det opp til helseforetakene og helseministeren å følge opp.

Ansatte ved Narvik sykehus følger med på Bent Høies fremleggelse av sykehusplanen

BERØRTE: Ansatte ved Narvik sykehus fulgte nøye med da helseminister Bent Høie la frem regjeringens sykehusplan i november i fjor.

Foto: Ola Helness / NRK

Høyre: – Skal ta flere hensyn

Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre understreker at planen handler om mye mer enn akuttkirurgi.

Samtidig understreker hun at folketall alene ikke skal være avgjørende for hvilke lokalsykehus som skal ha akkurat det tilbudet.

– Planen sier blant annet at man skal ta hensyn til avstander, værforhold og ikke minst også hvor spredt befolkningsgrunnlaget er. Så 60.000 mennesker alene er jo ikke et premiss, sier Johnsen.

Regjeringen får motbør fra samarbeidspartiene

Sykehusplanen er nå til behandling i Stortinget. Spesielt når det gjelder akuttkirurgi møter regjeringen motbør også hos de de andre partiene.

KrFs Olaug Bollestad vil ha navn på lokalsykehus ut av planen.

– Jeg som politiker skal ikke styre hva slags operasjoner som skal være, men jeg skal si noe om hvordan jeg vil at denne beredskapen skal være i vårt langstrakte land, sier Bollestad.

Heller ikke Ketil Kjenseth fra Venstre vil gi sin støtte til planen slik den er.

– Vi støtter ikke det forslaget slik det ligger nå. Det er lokale forhold ved de fem sykehusene som er omtalt, som gjør at det fra Stortingets side ikke er riktig å gå inn i nå, sier Kjenseth.

I politisk kvarter i dag handler det om lokalsykehusene og om kompetansekrav til lærerne her i landet. Se Politisk kvarter direkte. Torgeir Micaelsen (Ap) og Kristin Ørmen Johnsen (H) i debatt hos Håvard Grønli.

SYKEHUSPLAN: Torgeir Micaelsen og Kristin Ørmen Johnsen i lokalsykehusdebatt i Politisk kvarter. Programleder er Håvard Grønli.

SISTE NYTT

Siste meldinger