Arbeid: Store forskjeller mellom grupper

Rekordhøy arbeidsinnvandring driver opp snittet for sysselsetting av innvandrere. Men mellom gruppene er forskjellene store.

Byggeplass i Gilo

ARBEIDSINNVANDRING: Den rekordhøye arbeidsinnvandringen til Norge kommer spesielt til byggenæringen.

Foto: BAZ RATNER / Reuters

Som NRK.no i dag melder, er det jevnt over gode tall for sysselsettingen. Norge har en høy andel arbeidsinnvandrere, og sysselsettingen av innvandrere sett under ett er 62,5 prosent, mot 69,1 prosent på landsbasis i Norge, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

– Et land med høy grad av arbeidsinnvandring har en lettere jobb med å sysselsette innvandrere enn mange andre land, som har større innslag av flyktninger, sier seniorforsker Lars Østby.

Men forskjellene er store:

Mens 71 prosent av innvandrerne fra EU-land i Øst-Europa er i jobb før de har vært ett år i Norge, og dette tallet stiger mot 80 når botiden nærmer seg ti år, er bildet langt dystrere om man kommer fra Asia eller Afrika. Da er kun henholdsvis 25,1 og 15,8 i jobb i løpet av det første året. Riktignok kommer det seg til rundt halvparten etter tre-til fire års fartstid, men derfra skyter det ikke særlig mye fart.

Selv med inntil ti år i Norge er det kun 57,5 prosent av asiatene og 51,5 prosent av afrikanerne som er i jobb. Med andre ord stiger ikke graden av sysselsatte i disse landgruppene like parallelt med botiden, slik tilfellet er for flere andre innvandrergrupper. Eksempelvis har innvandrere fra Vest-Europa en økning i andelen fra 56 prosent første året til 81,5 prosent etter opp mot ti år i landet. Trenden er langt på vei den samme for innvandrere fra Nord-Europa og Oceania.

Ser man på enkeltland, er kun drøyt 30 prosent av somalierne i arbeid, og tallene for land som Afghanistan, Irak og Eritrea rundt 40 prosent. I mange av disse gruppene er det også betydelige forskjeller mellom kvinner og menn.

  • Les mer om utfordringene med sysselsetting av innvandrere og reaksjoner fra eksperter her

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger