Hopp til innhold

Doblet risiko for hjerteflimmer etter 30 år med trening

Menn som har trent i mange tiår har større risiko for hjerteflimmer, viser en ny, stor helseundersøkelse. Og risikoen øker for hvert år du trener.

Trangt om plassen

Jo flere år du trener utholdenhet, desto større er faren for å utvikle forstyrrelser i hjerterytmen, viser ny forskning på menns hjerter.

Foto: Simen Sveen / NRK

Studien fra Diakonhjemmets sykehus og Folkehelseinstituttet viser at menn som har drevet regelmessig utholdenhetstrening i mange år har større risiko for atrieflimmer og atrieflutter enn jevnaldrende menn i befolkningen. Risikoen er størst for dem som har trent i flere tiår. I studien har helsa blitt undersøkt på 3712 menn i alderen 53–92 år.

Jo lengre mennene hadde trent, jo større var risikoen for hjerteflimmer."

Marius Myrstad, lege ved Diakonhjemmets sykehus
Marius Myrstad

Marius Myrstad er hjertelege og har selv gått Birkebeinerrennet sju ganger.

Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus

Flere undersøkelser har tidligere antydet en slik sammenheng mellom trening og hjerteproblemer, og denne studien bekrefter risikoen.

Lengden avgjør

– Vi fant at det er lengden på treningen som avgjør, sier Marius Myrstad til NRK.no. Han er stipendiat og lege på Diakonhjemmets sykehus.

– Jo lengre man hadde trent, jo større var risikoen for hjerterytmeforstyrrelser i denne studien, sier Myrstad.

I 2010 kom en studie over 30 år på norske Birkebeinere som viste at skiløperne hadde betydelig risiko for hjerteflimmer. Hver 8. birkebeiner var rammet. Studien vakte stor oppsikt da den ble publisert. I befolkningen får bare hver 100. denne diagnosen.

Nå har forskerne kommet minst ett skritt nærmere årsaken.

– Finnes det en grense for når treningen begynner å bli risikabel?

– Det vet vi ikke ennå. For å få vite om det er en grense eller en terskel, trengs det mer forskning. Og det trengs mer forskning for å finne ut om det samme skjer med kvinnehjerter, sier Myrstad.

Risiko øker med 16 prosent for hvert tiår

Undersøkelsen er basert på selvrapportering og innhold i legejournaler, men det er ikke gjort undersøkelser på hvilke forandringer som skjer i hjertet på menn som trener hardt og lenge. Muligens kan det være både fortykkelser i hjertemuskelen og forstørrede hjertekamre, sier Myrstad.

Undersøkelsen definerte regelmessig utholdenhetstrening som trening minst tre ganger i uken med mål om å forbedre fysisk form.

For hvert tiår med slik trening, hadde de som trente hardt en relativ risikoøkning for atrieflimmer på 16 prosent. Personer som hadde trent regelmessig i minst 30 år hadde en nesten fordoblet risiko for atrieflimmer, sammenlignet med dem som ikke hadde trent. Funnene gjaldt både birkebeinere og de som trente med andre mål.

Myrstad understreker at resultatene ikke gir grunn til å fraråde eldre å trene.

– Regelmessig fysisk aktivitet og trening er anbefalt i alle aldersgrupper. Den positive virkningen av trening overskygger den økte risikoen for atrieflimmer. Det er ikke slik at alle som har trent mye eller gått Birken får hjerteflimmer, sier Myrstad.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger