Hopp til innhold

– Regjeringen åpner for flere midlertidig ansatte

I forslaget til ny arbeidsmiljølov åpner Høyre og FrP for flere midlertidige ansettelser i inntil ett år. Regjeringen ønsker også en ny diskusjon om den såkalte «fireårsregelen» for vikarer.

Robert Eriksson arbeidsminister

VIL ENDRE ARBEIDSMILJØLOVEN: Arbeidsminister Robert Eriksson (FrP) og regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven og tillate flere midlertidige ansettelser. Arbeidstakerorganisasjonene varsler krig.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Etter det NRK erfarer innebærer regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov at arbeidsgivere i større grad kan ansette folk på midlertidige kontrakter.

Arbeidsminister Robert Eriksson (FrP) vil åpne for flere midlertidige ansettelser i mellom ni og 12 måneder.

Forslaget skal legges fram i morgen, onsdag.

NRK får opplyst at faste ansettelser fortsatt skal være hovedregelen, men det skal bli lettere å ansette midlertidig.

Målet er at folk som i dag står utenfor arbeidslivet i større grad skal få prøve seg.

Regjeringen mener også at forslaget gir bedre fleksibilitet og at loven, slik den er i dag, kun gir begrenset adgang til midlertidige ansettelser og også er vanskelig å forstå.

Midlertidige ansettelser skal ikke begrenses til spesielle grupper, slik det har vært spekulert i media, men skal åpnes for på alle områder i arbeidslivet, etter det NRK kjenner til.

Regjeringen sender tre alternativer av lovforslaget ut på høring. Alle alternativene inneholder begrensninger for å hindre misbruk.

Arbeidstakerorganisasjonene, med LO-leder Gerd Kristiansen i spissen, har allerede varslet kraftig motstand mot forslaget, som de mener ikke er tilstrekkelig forankret i henhold til trepartssamarbeidet mellom regjeringen og arbeidslivet.

– Jeg opplever at regjeringen ikke er villig til å diskutere saker med oss før de går inn og gjør reelle endringer, sa LO-leder Gerd Kristiansen i en uttalelse tidligere tirsdag.

– De skal bruke utsatte grupper som brekkstang for å slå hull på arbeidsmiljøloven, sier hun.

Foreslår karantene

NRK kjenner til at begrensingene som foreslås blant annet er:

  • Arbeidsgivere skal ikke få adgang til å ansette samme arbeidstakere flere ganger etter hverandre i sammenheng. Det skal heller ikke være mulig å erstatte en midlertidig ansatt arbeidstaker med en annen midlertidig ansatt.
  • Karanteneperiode for virksomheten før ansettelse av ny arbeidstaker med samme arbeidsoppgaver som de den midlertidige ansatte hadde.

– Jeg tror ikke det er tilfeldig valgt tidspunkt å plutselig varsle om en så stor endring i norsk arbeidsliv. Det er like etter et tariffoppgjør og like før sommerferien. Dette forslaget burde vært behandlet mer grundig hvor også partene i arbeidslivet ble involvert, sier Unio-leder Anders Folkestad til NTB.

Han kaller forslaget «et varslet bakholdsangrep».

Eriksson har tidligere sagt at han vil endre reglene for overtid, slik at arbeidsgiverne får mulighet til å innføre andre turnuser enn dem som er vanlige i dag. Han vil også innføre nye regler for søndagsjobbing, som kan føre til at flere butikker holder søndagsåpent.

Arbeidsministeren har også varslet at han vil endre loven for å gjøre det enklere for eldre å stå lenger i jobb.

Kortere «fireårsregel»

Gerd Kristiansen

VARSLER MOTSTAND: LO-leder Gerd Kristiansen.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

NRK kjenner til at Eriksson og regjeringen også åpner for en diskusjon om den såkalte «fireårsregelen», som er den maksimale lengden på sammenhengende midlertidig ansettelse.

Etter dagens lovverk har en arbeidstaker krav på fast ansettelse dersom hun eller han har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år.

Regjeringen ønsker blant annet å diskutere om «fireårsregelen» også skal gjelde ved en generell adgang.

De vil også ha en ny debatt om «fireårsregelen» bør kortes ned til tre eller to år, men kommer ikke med konkrete forslag om endringer i «fireårsregelen».

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger