Åpner for bygging i strandsonen

Regjeringen legger i dag fram nye retningslinjer for strandsonen som gjør det mulig å gjøre unntak fra byggeforbudet.

Hyttebygging på Haulandsøy

Illustrasjonsbilde: Hyttebygging på Hauglandsøy i Hordaland.

Foto: Steinar Nedkvitne / NRK

Etter snart halvannet års drakamp er det i dag klart for nye retningslinjer for bygging i strandsonen

Etter det NRK kjenner til blir de nye retningslinjene mer liberale enn det lå an til i det opprinnelige forslaget fra Miljøverndepartementet.

Mindre strengt enn Oslofjorden

Sinnene ble satt i kok da regjeringen strammet inn byggeforbudet i hundremeterssonen, og innskrenket handlefriheten for kommunene.

Mange kystkommuner reagerte kraftig på at de skulle være like strenge med bygging i strandsonen som i Indre Oslofjord.

De retningslinjene som blir lagt fram i dag, er mer spiselige, i alle fall for en del av kritikerne.

Det handler om hvor og når det skal være mulig å gjøre unntak fra byggeforbudet. Alle kommuner plasseres i ulike kategorier. Noen blir mer restrektive, og andre mer liberale.

Størst endringer i Hordaland

Etter det NRK forstår, slipper nå flere kommuner unna den strengeste styringen, sammenlignet med hvordan det så ut i det opprinnelige forslaget.

De største endringene er ventet å komme i Hordaland. Men også kommuner i Møre og Romsdal, Rogaland og Sør-Trøndelag blir det mindre restriktivt.

For Oslo videreføres et strengt regime, og det blir heller ikke større endringer langs kysten av Sørlandet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger