NRK Meny
Normal

Ap: Ingen krise i skolen

Det er ikke krise i norsk skole. Norge har en god skole, og et godt grunnlag å bygge videre på, sier skolepolitisk talskvinne i Ap.

skole politikk
Foto: Nyhetsspiller / NRK

- Norge skårer dårlig i internasjonale undersøkelser. Det er i en periode der Arbeiderpartiet har sittet i regjeringsposisjon.

- Vi har utfordinger når det gjelder grunnleggende ferdigheter i skolen og vi har tatt tak i dette problemet. Det tar tid før tiltak virker. Arbeiderpartiet har utvidet timeantallet i skolen og gitt mer penger til tidlig innsats. I tillegg har vi økt lærertettheten i norsk og matte.

Gerd Janne Kristoffersen (Ap) er skolepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet. Hun mener det til vil ta flere år før vi kan se resultater av Kunnskapsløftet i skolen.

Spesialundervisning

- I perioden Arbeiderpartiet har sittet ved roret har antall elever med spesialundervisning økt. Hva betyr det?

Stortingsrepresentant Gerd Janne Kristoffersen, ( Ap ), Nord- Trøndelag.

Gerd Janne Kristoffersen (Ap).

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

- Antall elever som har spesialundervisning må ned. Vi kan ikke godta at det skjæres ned på spesialpedagogisk kompetanse i skolen.

Tidlig innsats, større lærertetthet og tilpasset undervisning for elever som sliter, er noen av tiltakene partiet foreslår for å få ned andelen med spesialundervisning.

Elever med atferdsproblemer utgjør størsteparten av de som mottar spesialundervisning i skolen. Gruppen måler over 70 prosent, og tallet har vært nokså stabilt de siste årene. På spørsmål om de har lykkes med denne gruppen, svarer Kristoffersen blankt «nei!».

- Det er viktig med tidlig innsats for å få hjelp med atferdsproblemene. I dag får disse elevene hjelp for sent.

Flere lærere og pedagoger, og tilpasset undervisning er «medisinen» for vanskegruppen.

Mer praksis

En av syv som får spesialundervisning er gutter. Hvorfor har dere ikke klart å gjøre noe med det?

Det er ikke noe galt med gutters intelligens. Gutter lærer hvis de får en måte å lære på som fungerer, sier Kristoffersen.

Gerd Janne Kristoffersen (Ap).

- Skolen er ikke lagt opp for gutter. De synes skolen blir utrolig kjedelig. Undervisningen må tilpasses guttene. Vi har en mistanke om at gutter med behov for alternativ undervisning havner i spesialundervisningsgrupper. Det blir en slags oppbevaring av problemelevene. Det må vi få slutt på. Flere praktiske fag, og forsøk med et arbeidslivsfag er tiltak vi vil iverksette.

Kristofferen mener det er viktig å gi skolen bedre redskap til praktisk undervisning. Et av forslagene er et samarbeid mellom skolen og arbeidslivet. I tillegg til bedre rådgivning for guttene som faller utenfor skolen.

Tiltak

- Arbeiderpartiet vil ha et nasjonalt rammeverk som sikrer et minimum av lærere. I samarbeid med lærerorganisasjonene og KS skal vi jobbe frem et forslag på hvordan det skal løses i praksis. Kompetanse hos lærere er viktig. I videreutdanningen av lærere er matte, norsk og engelsk høyt prioritert. Vi har fått på plass et system for etter og videreutdanning, og det skal vi fortsette med.

Se dokumentarserien "Lærerne": Lærerne 1:5

Podcast: Last ned Lærerne som podkast

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger