Hopp til innhold

Giske: – Regjeringen åpner for massiv skoleprivatisering

– Dette er å åpne låvedøra og si at Stortinget ikke skal bestemme privatskolepolitikken, sier Trond Giske i Ap. Regjeringen vil hasteendre privatskoleloven Giskes regjering innførte.

– Dette er å åpne låvedøra og si at Stortinget ikke skal bestemme privatskolepolitikken, sier Trond Giske i Ap. Regjeringen vil hasteendre privatskoleloven Giskes regjering innførte.

SE VIDEO: Regjeringen vil hasteendre de rødgrønnes privatskolelov og tillate flere friskoler. Arbeiderpartiet raser og mener kunnskapsministeren overkjører Stortinget.

Trond Giske

Utdanningspolitisk talsperson i Ap, Trond Giske.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Regjeringen er nå godt i gang med å åpne opp for flere privatskoler i Norge. Forrige fredag ettermiddag gikk det ut en melding fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som fikk Arbeiderpartiets skoletalsperson til å steile.

– Å gi kunnskapsminsteren en total fullmakt til å godkjenne hvilke privatskoler han selv ønsker er helt feil måte å gjøre dette på, sier Giske.

Kunnskapsministeren vil hasteinnføre et unntak fra dagens privatskolelov, slik at flere kan søke om å starte private skoler. Og han er utålmodig etter å komme i gang.

– For at aktører som har ideer til nyutvikling av norsk skole ikke skal måtte vente til arbeidet med den nye loven er ferdig, innfører vi en snever dispensasjonstilgang, sier Røe Isaksen i pressemeldinga om forslaget.

Arbeiderpartiets skolepolitiske talsperson mener dette er starten på et frislipp av privatskoler.

– Dette er første skrittet på det som Regjeringen varsler, at man ønsker en rett til statstøtte til privatskoler, altså en massiv privatisering, som er det neste leddet i endringa av loven.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Skal praktiseres strengt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener Trond Giske overdriver, og at endringen er liten.

– Fortsatt skal det være forbudt å tjene penger på skole, vi skal ha de samme kvalitetskravene og vi skal ha de samme kravene til at nye privatskoler ikke forstyrrer den lokale skolestrukturen, sier Røe Isaksen.

Han har som mål å få flere private yrkesrettede skoler.

– I dag er det lov å starte et toppidrettsgymnas, men hvis du søker om å starte en privat kokkeskole så får du nei, sier Røe Isaksen.

På sikt er målet til Røe Isaksen å vil fjerne dagens krav om «særskilt grunnlag» for å få godkjenning til å starte privatskole. Dette er første steg på veien mot de borgerliges helt nye privatskolelov.

– Gir seg selv all makt

Kunnskapsministeren har gitt en høringsfrist på seks uker for forslaget om å oppheve unntaket. Dette er en mye kortere høringsfrist enn man vanligvis gjør. Regjeringen ønsker å kunne gi dispensasjoner slik at nye privatskoler kan starte opp fra høsten 2015.

– At man bruker den absolutt korteste høringsfristen som finnes i loven, og skal hastebehandle dette som er den største stridssaken innenfor skolepolitikken uten utredning om konsekvensene, er feil måte å gå frem på, sier Giske.

Er det en snikinnføring av en ny privatskolelov?

– Det er i hvertfall det første skrittet, og det sier man jo helt åpent også. Her låser man opp porten for de store privatskoleaktørene før man har gått den store veien om lovendring, sier Giske.

På spørsmål om fremgangsmåten kunnskapsministeren har valgt, svarer han:

– Dette beholder vel ca 99 prosent av loven vi har i dag, som Arbeiderpartiet styrte på, og skal behandlest i Stortinget på vanlig demokratisk måte.

Men der har du vel ikke flertall?

– På Stortinget håper vi det skal være flertall for dette, sier Røe Isaksen

Departementet understreker at fritaksordningen skal praktiseres strengt og at hvert enkelt tilfelle skal vurderes grundig.

– Dette blir ikke noe frislipp og vi regner med at det blir veldig få skoler som får dispensasjon, sier kunnskapsministeren.

Nøyaktig hvor grensen for hvem som skal få og ikke få drive privatskole skal gå, er ikke klart. Men i Utdanningsdirektoratet ligger over 420 søknader som de rødgrønne avslo.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger