Kolberg krever full åpenhet om PR-rådgivning

Martin Kolberg (Ap) vil innføre en lov om full offentlighet når såkalte PR-byråer leies inn av kommuner for å påvirke politiske avgjørelser. – Unødvendig, sier Høyre.

Martin Kolberg

Martin Kolberg (Ap) er leder for Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Han har sett seg lei på stadig flere avsløringer om hemmelige rapporter fra PR-byråer til kommuner som ønsker å påvirke både Storting og opinion i enkeltsaker.

– Jeg må si at jeg ikke er for noe yrkesforbud, men det er viktig at politikken bevarer sin integritet og egen autoritet, sier Kolberg.

– Politikken må ta seg sammen

Han sitter i Poltisk kvarter på NRK P2 og advarer mot en utvikling der penger får innflytelse på demokratiet.

– Pengene skal ikke få bestemme politisk utvikling hverken i Storting, i regjering eller i kommunene. Da må politikken ta seg sammen og slutte med det blant annet Asker er et eksempel på. Klarer den ikke det, så må vi innføre en lov som sier at disse rapportene skal være åpne slik at alle kan håndtere dette i det offentlige rom, sier Kolberg.

Han sikter til NRKs oppslag torsdag om at Asker kommune har brukt 319 000 kroner for å få First House til å lage en plan for å få fortgang i byggingen av E18 gjennom kommunen.

Høyre: – Kommunen må selv få bestemme

Det er Michael Tetzschner (H) helt uenig i. Han mener Asker kommune og alle andre må stå fritt i å forberede sine argumenter.

– Jeg kan ikke se at vi trenger regler for mer åpenhet rundt kommunikasjonsbransjen. I et demokrati er det lov å anrette sine argumenter og sitt kontaktarbeid slik man vil, sier Tetzschner før han fortsetter:

– Det er mange som ikke har faste staber slik for eksempel fagforbundene og andre mektige organisasjoner har. Der har man egne samfunnsavdelinger som ikke gjør annet enn å drive lobby.

Han sier det må være lov å søke råd og veiledning dersom man ikke har tilsvarende ressurser og skal være i kontakt med forvaltning eller politikere.

– Så må jeg si at slike byråer ikke alltid sier hva de faktisk kan og hva de ikke kan få til. Å flytte makt er noe av det de minst kan bidra med, sier Tetzschner.

Skulle svekke troverdigheten til motstandere

I First House-rapporten NRK har publisert identifiserte lobby-selskapet både mulige støttespillere, aktører som burde overbevises om at ny E 18 er viktigere enn E 16, og motstandere av prosjektet.

Lobby-selskapet skriver blant annet:

Når det gjelder de identifiserte motstanderne mot prosjektet, er målet å vaksinere mot eventuelle motargumenter/redusere troverdigheten til disse.

First House, rapport til Asker Kommune

Rapporten, som kostet Asker kommune 319 000 kroner, inneholder blant en kartlegging av mellom 60 og 70 personer, organisasjoner og aktører som er tilhengere eller motstandere av prosjektet.

Blant konsulentene som skulle hjelpe kommunen med råd, var etter det NRK forstår nåværende landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) og tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).

First House: – Går på sak, ikke person

First House-sjef Per Høiby sier at selskapet ikke kommenterer kundeforhold og innholdet i disse.

Han avviser at kommunikasjonsbyrået har anbefalt Asker kommune å undergrave troverdigheten til motstandere av prosjektet.

– Vi har aldri anbefalt å svekke troverdigheten til en meningsmotstander, men anbefalt å svekke troverdigheten i argumentene fra motstandere. Det er to vidt forskjellige ting, sa Høiby.

First House hadde ikke har anledning til å stille til intervju før saken kom på trykk.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger