Høyre: – Må være lottomillionær for å komme inn på boligmarkedet

Mens Høyre vil øke maksbeløpet for BSU-sparing til 500.000 for å hjelpe førstegangsetablerere inn på et brennhett boligmarked, mener Aps Torgeir Micaelsen at ordningen først og fremst hjelper de rikeste.

Boligsalg

VANSKELIG: Den vedvarende prisoppgaven på boligmarkedet gjør det vanskelig for førstegangsetablere, særlig etter at egenkapitalkravet ble hevet.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

– I Norge i dag er det blitt slik, at skal man etablere seg med sin første bolig, så må man ha rike foreldre i ryggen, være lottomillionær eller ha kapital fra andre kilder. Det er ikke mulig for vanlige folk med vanlige inntekter å kjøpe sin første bolig i de store byene, sier Sveinung Stensland, leder for Rogaland Høyre.

Under helgens landsmøte foreslo han og fikk vedtatt at Høyre nå går inn for å øke maksbeløpet for BSU-sparing fra 150.000 kroner til hele 500.000 kroner, det årlige fra 20.000 til 30.000 og øke skattefradraget fra 20 til 28 prosent

Som NRK.no skrev tidligere i dag, er det kun fem boliger til salgs tilsammen i det fire største byene med en prislapp på én million kroner eller mindre – som er det førstegangsetablere uten gavmilde foreldre har råd til, selv med full BSU. De må nemlig ha minst 15 prosent egenkapital for å få lån, etter at kravet økte fra ti prosent før jul i fjor.

– Hjelper de med god inntekt

– Vi ønsker å øke maksbeløpet for å gjøre det lettere for førstegangsetablerere å bygge opp egenkapital.Samtidig som boligprisene stiger, stiger leieprisene, og det gjør det vanskeligere å bygge opp egenkapital. BSU-rammene må øke i tråd med boligprisene, sier Stensland til NRK.no.

At boligmarkedets realiteter viser at det er så få leiligheter tilgjengelig innenfor de rammene BSU-ordningen og egenkapitalkravet legger opp til, mener Høyre-politikeren sier alt om hvor utdatert dagens ordning er.

– Vi mener 500.000 totalt er passelig. En ubegrenset ordning vil være feil, da kan man få den mekanismen med folk som spytter inn penger i ordningen for å tjene på det, sier han.

  • HVA TENKER DU OM SITUASJONEN PÅ BOLIGMARKEDET? Delta i diskusjonen under artikkelen!

Men ifølge lederen av Stortingets finanskomité, Torgeir Micaelsen, er det nettopp det som er i ferd med å skje allerede.

stensland

VIL HEVE GRENSEN: – BSU-ordningen må tilpasses boligmarkedet og de økende prisene. Vi mener at 500.000 er et passelig tak, sier leder for Roglaand Høyre, Sveinung Stensland.

Foto: Tom Haga / Høyre

– Blant de som når sparetaket på 150.000 kroner er det en helt klar oververkt av folk med gode lønninger, folk som meg, eller foreldre med god råd som setter inn penger på kontoen. Skal vi øke ordningen, må vi vite at den treffer godt nok. Det gjør BSU-ordningen nå ikke til at vi uten videre bare kan øke grensen, sier Micaelsen til NRK.no.

Koster 600-700 millioner kroner

Han mener det er naivt å tro at en mer gunstig BSU-ordning er svaret på den svært utfordrende situasjonen førstegangsetablerere møter på et brennhett boligmarked. Han viser til regjeringens egne undersøkelser fra 2009, hvor det kommer frem at kun 26 prosent av den aktuelle målgruppen i alderen 17-33 år hadde BSU-konto, og at det av disse bare er ni prosent som når maksbeløpet på 150.000 kroner.

Boliger til under én million

DETTE FÅR DU: Her er tre av de fem boligene som ligger ute til én million eller mindre i de fire største byene.

Foto: Faksimile / Finn.no

– Dette er ikke løsningen på de store utfordringene på boligmarkedet. Aps boligutvalg har kommet med en rekke forslag for løse den utfordringen vi har med førstegangsetablerere. Først og fremst må vi bygge flere boliger, og styrke Husbanken så flere ungdommer får lån der, sier Micaelsen.

Han understreker at han ikke sier ubetinget nei til å heve BSU-grensen. Den vil bli vurdert i en kommende gjennomgang av alle boligvirkemidlene, og Micaelsen, som selv var med å øke grensen fra 100.000 til 150.000 i 2009, avviser ikke at den kan bli hevet.

– Når vi først har en BSU-ordning, hvorfor ikke gjøre den mer gunstig?

– Vi bruker mellom 600 og 700 millioner kroner på skattefradrag på denne ordningen allerede i dag, det er ikke et ubetydelig beløp. Det er som med all annen skattepolitikk – skal vi bruke mer her, må vi vite at vi treffer riktig, ikke bare de som allerede har mer, sier finanskomitélederen.

Han får støtte av Ingvild Reymert, bystyrerepresentant for Oslo SV.

Vil fjerne egenkapitalkrav

Video Torgeir Micaelsen: En utilsiktet virkning

- FÅ SPARER FULLT: Ifølge Torgeir Micaelsen, leder av Stortingets finanskomité, er det bare et mindretall av de som sparer i BSU som makser beløpet.

Foto: Nyhetsspiller

– I dag bruker bare hver fjerde ungdom BSU, og personer med høyere inntekt og formue sparer oftere og mer i BSU enn andre. De 770 millioner kroner staten bruker til skattesubsidier som dagens BSU-ordning krever går derfor til priviligert ungdom, sier hun til NRK.no.

Denne argumentasjonen fnyser Stensland i Høyre av.

– Skal du være i stand til å kjøpe bolig, må man være i stand til å spare penger, sier han.

Høyre gikk også inn for å fjerne det svært omstridte egenkapitalkravet på 15 prosent. Det ble innført før jul i fjor for å dempe prispresset og forhindre uforsvarlig utlånspraksis. Men mange mener at det bidrar til et klasseskille på boligmarkedet, der personer uten gavmilde foreldre ikke kommer seg inn – selv med god inntekt.

– Folk med god inntekt kommer seg ikke inn på markedet. Det er usosialt og ikke riktig. Kravet bør i alle fall begrenses, men vi ser for oss å fjerne det helt. Egenkapitalkravet er et viktig hinder og en bedre BSU vil hjelpe unge til å bygge opp egenkapital.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger