Hopp til innhold

Ap vil vrake fraværsgrensen

Arbeiderpartiet vil fjerne dagens fraværsgrense i videregående skole. – Du må fortsatt gå på skolen, er beskjeden fra kunnskapsministeren.

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v), Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran og Astri Willa Eide Hoem på Arbeiderpartiet landsmøte i Oslo Kongressenter

GJENNOMSLAG: AUF-leder Astrid Hoem (t.h.) sier det går mot «et skikkelig stort AUF-gjennomslag» når Ap nå vil fjerne fraværsgrensen. Her på landsmøtet sammen med Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng og Bjørnar Skjæran.

Foto: Javad Parsa / NTB

AUF-leder Astrid Hoem sier til NRK at det går mot en seier for ungdomspartiet på dette punktet.

– Nå blir det foreslått å erstatte dagens fraværsgrense. Det er et skikkelig stort AUF-gjennomslag som generasjoner med AUF-ere har kjempet for.

Det var VG som omtalte saken først.

Fjerner 10-prosentsgrensen

Fraværsgrensen ble innført av Solberg-regjeringen i 2016. Målet var å hindre skulking.

Regelen innebærer at elever i videregående ikke får karakterer i et fag hvis de har over 10 prosents fravær. Det var mange unntak under koronapandemien, men regjeringen gjeninnførte fraværsreglene så sendt som i fjor høst.

AUF-leder Astrid Hoem sier vedtaket som skal stemmes gjennom på Ap-landsmøtet innebærer at 10-prosentgrensa skal bort.

– Høyresidens fraværsgrense på 10 prosent skal bort. I stedet skal vi ha et mindre strengt og rigid nasjonalt fraværsreglement, sier AUF-leder Hoem.

Kunnskapsminister Tonje Brenna hadde en klar beskjed etter landsmøtevedtaket.

– Du må fortsatt gå på skolen! Men, gratulerer til Astrid og AUF, sier Brenna.

Elever ved Vollebekk skole møter Erna Solberg og Jan Tore Sanner

MENER REGELEN ER GOD: Jan Tore Sanner i Høyre mener fraværsgrensen har vært vellykket.

Foto: Tom Balgaard / NRK

Høyre advarer

Høyre advarer kraftig mot skroting av fraværsgrensen.

Med dette fortsetter Ap med å reversere en skolepolitikk som har fått fraværet ned, og som bidrar til at flere fullfører. Etter at Solberg-regjeringen innførte fraværsgrensen, har fraværet gått ned med 27 prosent. Samtidig viste sluttevalueringen at elevene lærte mer og var mer til stede, sier skolepolitisk talsperson i Høyre Jan Tore Sanner til NRK.

Lederen for Utdanningsforbundet, Steffen Handal, mener at fraværsgrensen har ført til positive endringer i skolen med økt tilstedeværelse i undervisningen.

– Samtidig ser også vi behovet for å diskutere justeringer av ordningen slik at den fungerer enda bedre. Detaljene i dagens ordning er ikke hugget i stein, men vi må ha et godt fungerende regelverk på plass som sikrer at elevene bare er borte fra skolen når det er en god grunn for det, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Han understreker at vi ikke under noen omstendighet kan gå tilbake til slik det var før fraværsgrensen ble innført.

– Det var en direkte kaotisk situasjon og helt uholdbart både for elever og lærere. Derfor er jeg glad for Aps presisering om at vi fremdeles skal ha et tydelig regelverk, men tilsvarende spent på hvilke endringer og hva slags regelverk de ser for seg, sier Handal.

Handal mener at nå må dette ses sammen med det arbeidet Utdanningsdirektoratet holder på med.

– Utdanningsdirektoratet gjør en vurdering av dagens system og er bedt om å komme med forslag til mulige endringer. Vi har kommet med innspill. Jeg forventer at vi også i fremtiden vil ha godt fungerende fraværsregler i videregående skole. Det egenmeldingsfrislippet som var tidligere fungerte overhodet ikke. Men det oppfatter jeg også at Arbeiderpartiet er tydelige på at vi ikke skal tilbake til, sier Handal

Vil ha andre regler

Hoem sier Arbeiderpartiet slår tydelig fast at det ikke skal settes en prosentgrense for fravær.

Samtidig vil ikke AUF tilbake til en praksis der det var ulike fraværsregler fra kommune til kommune, og i noen grad fra skole til skole.

– Vi sier ja til et fraværsreglement, men nei til høyresidens fraværsgrense, sier Hoem.

SVs utdanningspolitiske talsperson Freddy André Øvstegård har også bedt om at dagens fraværsgrense fjernes.

I det enstemmige forslaget «Nærvær og tilstedeværelse» fra redaksjonskomiteen i Arbeiderpartiet står det:

«Arbeiderpartiet er opptatt av elevenes tilstedeværelse og nærvær på skolen, fordi man lærer mer når man er til stede i et klassefellesskap sammen med gode lærere og medelever.

I lys av regjeringens forslag om at alle skal få rett til å fullføre videregående uten tidsbegrensning, er det nødvendig å se på hvordan fraværsreglene skal utformes for fravær og nærvær slik at det henger bedre sammen med framtidas lovverk. Derfor vil Arbeiderpartiet erstatte dagens fraværsgrense i videregående opplæring og innføre et nytt og forbedret nasjonalt fraværsregelverk som gir tydelige rammer for elevenes nærvær i skolen.

Ønsker mindre byråkrati

Et nytt regelverk må være mindre rigid og byråkratisk for skolen, læreren, eleven og dem som skal attestere 208 fraværsmeldinger. Kunnskapsgrunnlaget om fravær og nærvær i grunnskolen er i dag for dårlig.

Derfor ønsker Arbeiderpartiet å styrke innhentingen av kunnskap, slik at vi kan møte utviklingen med ufrivillig skolefravær på en kunnskapsbasert måte (…). Erstatte dagens fraværsgrense i videregående opplæring med et nytt fraværsreglement for nærvær som er mindre rigid og byråkratisk, mer rettferdig for elevene og legger opp til økt gjennomføring i videregående skole. Si nei til fraværsgrense i ungdomsskolen»

Forslaget må fortsatt vedtas formelt på landsmøtet, men det er ventet at det går gjennom.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger