– Vi har ikke gitt Listhaug blankofullmakt

Arbeiderpartiets Trond Giske mener Sylvi Listhaugs (Frp) politikk vil føre til dårligere integrering av asylsøkere. – Vi vil ikke støtte fireårsfristen for familiegjenforening, sier Giske.

Listhaug og Giske

IKKE STØTTE: Aps Trond Giske sier at partiet ikke vil støtte Sylvi Listhaugs forslag om at asylsøkere må vente i fire år før de får familien sin til Norge.

Foto: NRK

– Vi mener at kravet om at asylsøkere skal vente fire år før de kan få gjenforening med barna og familien sin, er altfor lenge, sier Trond Giske (Ap).

Integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) foreslår at asylsøkere skal vente i fire år før de kan gjenforenes med familien sin. I denne perioden skal asylsøkerne lære seg norsk, ta utdanning og skaffe seg jobb for å vise at de har blitt integrert i det norske samfunnet, og i minst mulig grad er avhengig av økonomisk støtte fra det offentlige.

– Det er undervurdering av mennesker å si at de må vente i fire år før de kan få familien sin hit. Å måtte vente så lenge vil svekke tilknytningen til Norge og dermed hindre integrering, mener Giske.

Må kunne brødfø seg

– En forutsetning for å få familien sin til Norge må være at asylsøkere er i stand til å brødfø seg og familien. Det handler om egeninnsats for å få familiegjenforening, sier Listhaug.

Kommunene har sagt ja til å bosette 15.000 i år. For å lykkes med integrering er en innstramming i asylstrømmen nødvendig. Strengere krav til asylsøkerne er veien å gå, fremhever Listhaug.

Hun mener at 15.000 asylsøkere i året vil bety 30.000 på grunn av familieforening.

– Hvis vi ikke får asylsøkere i arbeid vil dette utfordre hele velferdssamfunnet, sier Listhaug.

– Arbeiderpartiet ønsker strengere innvandringskontroll, men fireårsfristen er for streng, sier Giske

Les også: Integrering vil ikke lykkes uten innstramming

Ikke blankofullmakt

Et flertall på Stortinget ble i høst enige om en ny asylavtale for å håndtere strømmen av flyktninger til Norge.

Fireårsregelen var ikke blant punktene partiene ble enige om.

Arbeiderpartiet mener at regjeringen går for langt og at Norge kan få den strengeste asylpolitikken i Europa.

Les også: Flyktningene må hjem når krigen er over

– Selv om vi var med på forliket, har vi ikke gitt hvert ord Listhaug sier blankofullmakt. Vi må vurdere alle nye regler og innstramminger, sier Giske.

Listhaug fikk i helgen også kritikk av KrFs Knut Arild Hareide for å være for opptatt av innstramming.

– Det virker som Listhag bare ser stivt mot innstrammingene og ikke ser viktigheten av integrering. Det skuffer meg, sa Hareide.

Ny integreringsportal

Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet lanserer i dag en nettportal der kommunene kan sammenligne seg med hverandre når det gjelder antall flyktninger, hvor mange flyktninger kommunen skal bosette og hvor mange som klarer å komme i arbeid.

– Formålet er å få frem kunnskap om hvilke kommuner som gjør det godt, og hva man kan lære av disse, sier Listhaug.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger