Hopp til innhold

Ap vil halvere støtteordning for unge

Alle født i 1990 eller seinere vil få redusert arbeidsavklaringspenger fra 4 til 2 år. Til gjengjeld pålegger Ap NAV eller kommunen å skaffe dem jobb. På sikt skal 2 år gjelde for alle aldersgrupper.

Hadia Tajik (Ap) snakker om programforslag

STRAMMER INN: Arbeiderpartiet foreslår i sitt programutkast å halvere tiden for arbeidsavklaringspenger for de unge. Nestleder Hadia Tajik sier de samtidig vil innføre en jobbgaranti for denne gruppa.

Foto: Eva Marie Bulai / NRK

– Vi har ingen tid å miste. At unge mennesker skal gå på arbeidsavklaringspenger (AAP) i fire år er det ingen grunn til. Med vårt forslag vil de få tilbud om to år, men etter de to årene vil jobbgarantien slå inn, forklarer nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik.

Forslaget er en del av Aps utkast til nytt partiprogram for 2017–2021 som legges fram mandag. I dag er det nærmere 150.000 i arbeidsfør alder som mottar arbeidsavklaringspenger - en ordning som ble innført for sju år siden.

I dag er makstid for Arbeidsavklaringspenger 4 år – Ap vil altså halvere makstiden til to år for de født i 1990 eller seinere.

Når reformen er gjennomført vil det bety at unge som i dag går på trygd - i morgen vil kunne være på jobb.

Hadia Tajik, nestleder Ap

Kommunen plikter å finne jobb

Den andre delen av forslaget Arbeiderpartiet kommer med er en jobbgaranti som skal inntreffe når AAP-perioden på to år er over, Ap anslår at rundt 1000 personer vil bli omfattet av denne jobbgarantien.

– NAV vil få en forsterka plikt til å skaffe de unge arbeid, og i ytterste konsekvens er det kommunen som må stille opp med jobber som tilsvarer deres kompetanse og arbeidsevne, forklarer Hadia Tajik.

– Men hva hvis kommunen ikke klarer å komme opp med noen jobber?

– I siste instans er det kommunen som må finne jobber. Det er flere type jobber som vil kunne være aktuelle: Det kan være innen kultur, idrett, park og anlegg eller ordinære kontorjobber.

– Men kan man ikke risikere at kommunene eser ut fordi de oppretter nye jobber for å oppfylle plikten sin?

– Nei, dette må være reelle jobber – og det må være ordentlig lønn.

I Arbeidsdepartmentet møtes ikke forslaget med begreistring. Da arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) var gjest i Politisk kvarter mandag morgen, uttrykte hun skepsis.

– Arbeidsavklaringspenger er en statlig ordning og kommunene har ingen mulighet til å påvirke ordningen. Her vil man gi kommunene ansvar til å gi jobb til dem som har vært i ordningen, sier arbeids- og sosialminister Hauglie.

Halvering for flere grupper

Ap ser for seg at halvering av perioden en kan få utbetalt AAP på sikt skal rulles ut til også å gjelde flere grupper, ikke bare de unge.

– Grunnen til at vi starter så avgrensa er at vi ønsker å gå skrittvis fram og gjøre de nødvendige justeringene underveis. Etter hvert vil ordninga også omfatte flere grupper, sier Tajik.

Arbeiderpartiet kaller selv forslaget de legger fram nå for «Aktivitetsreform for unge», Tajik ser for seg følgende resultater:

– Når reformen er gjennomført så vil det bety at unge som i dag går på trygd - i morgen vil kunne være på jobb.

Høyre-Frp-regjeringa har også diskutert endringer i AAP. I juli sendte Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ut et forslag til endringer i AAP-ordningen på høring.

Anniken Hauglie

FORESLÅR KUTT I AAP: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har også foreslått endringer i AAP-ordningen, men vil bare kutte fra 4 til 3 år, mens Ap vil kutte til 2 år.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Regjeringa foreslår makstid på tre år, mens Ap altså vil korte ned til to år. Samtidig gjelder regjeringens forslag alle mottakere av AAP, mens Ap i første omgang vil kutte AAP-perioden for de unge - og på sikt for alle grupper.

Arbeiderpartiets forslag til nytt partiprogram skal nå diskuteres i partiet og endelig vedtas på landsmøtet.

Denne saken har blitt endret, 09.02.17

Lyspunkt

AKTUELT NÅ