NRK Meny
Normal

Ap vil tvinge legene til skolebenken for å hindre «skjult reservasjon»

Arbeiderpartiet frykter enkelte fastleger vil fortsette praksisen med å nekte å sett inn spiral av samvittighetsgrunner. Nå går de inn for tvungen etterutdanning.

Torgeir Micaelsen (Ap)

TVANG: Torgeir Micaelsen vil at leger som ikke kan eller vil sette inn spiral må gå på etterutdanning enten de vil eller ei.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Nettopp for å unngå tvil om det er samvittighet eller praktiske grunner som gjør at fastleger nekter å sette inn kobberspiral, så bør man få et papir på at man er utdannet og at man kan utføre inngrepet, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Torgeir Micaelsen.

Samvittighet ikke gyldig grunn

Onsdag morgen fortalte NRK om to fastleger i Bø som mener regjeringen legger opp til en ordning der leger i praksis kan fortsette å reservere seg mot spiralinnsetting så lenge de holder munn om hvorfor.

Fram til nå har det hersket usikkerhet rundt hva som er lov og ikke på legekontor med felleslister der legene deler på ansvaret for pasientene. Tidligere har både helsemyndighetene i Bø kommune og fylkeslegen i Vest-Agder godkjent at leger av samvittighetshensyn viser pasienten videre til en kollega for å sette inn kobberspiral. Enkelte leger mener dette er en form for tidlig abort fordi prevensjonsmiddelet kan føre til at livmoren støter fra seg et allerede befruktet egg.

Men det nye lovforslaget Bent Høie snart skal sende ut på høring gjør det klart at dette ikke er lov. Likevel åpner han for at fastleger med felleslister kan fordele oppgaver seg imellom dersom det bygger på praktiske årsaker som fravær eller rene faglige vurderinger.

– Vi har heller ikke lært oss metoden. Det er en gyldig grunn for staten, mens samvittighet ikke er det. I praksis sier regjeringen «forsett med praksisen, men ti stille om grunnen», sa fastlege ved Bø legekontor Ole-André Skalstad til NRK tidligere i dag.

– Alle leger bør kunne dette

Nå vil Arbeiderpartiet gå drastisk til verks for å hindre at leger som tidligere har henvist til kolleger på grunn av samvittighetskvaler nå viser til manglende faglig kompetanse for å slippe å sette inn spiral.

– Jeg mener det er en prinsipiell forskjell på ikke å sette inn spiral av samvittighetsgrunner, og det og rett og slett ikke kunne det. Men begge deler er uakseptabelt. Derfor bør de legene som sier at de ikke mestrer dette, om nødvendig gå på tvunget etterutdanning. Dette er en oppgave leger på et legekontor burde kunne utføre.

– Men er det ikke bedre at leger får hjelp fra en kollega i stedet for å bruke offentlige penger på en tvungen etterutdanning?

– Jeg mener at leger bør kunne utføre vanlige fastlegeoppgaver på legekontorene. Stortinget har bestemt at alle mennesker i Norge skal få utført normale prosedyrer på et fastlegekontor, svarer Micaelsen.

Men helseminister Bent Høie (H) har ingen tro på at en tvungen etterutdanning av leger er svaret.

– Nei, mitt inntrykk er at dette er snakk om veldig få leger. Dersom leger føler at de ikke er kompetente til å sette inn kobberspiral, så må de få en faglig vurdering av det.

Forventer at legene snakker sant

Høie sier til NRK at han legger til grunn at de de legene det gjelder heller ikke har samvittighet til å lyve om hvorfor de ikke utfører inngrepet.

helseminister Bent Høie

FAGLIG VURDERING: Fagfolk, ikke politikere, skal vurdere om en fastlege har ferdighetene som skal til for å sette inn spiral, mener Høie.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– De må forholde seg til regelverket. Det å sette inn spiral er en del av den grunnleggende ferdigheten som en fastlege skal ha. Det er en del av tjenestetilbudet som befolkningen skal kunne få utført på legekontoret.

– Forventer du da at legene som mener at de ikke mestrer det, lærer seg det?

– Det blir en konkret vurdering i forhold til det medisinske. Det er ikke et politisk spørsmål, sier Høie.

– Det er i første omgang kommunen og deretter fylkeslegen som vurderer om leger med felleslister av medisinske årsaker skal ha muligheten til å dele på arbeidsoppgavene. Det er det heldigvis fagfolk, og ikke politikere, som skal ta stilling til, fortsetter han.

NRK har vært i kontakt med fastleger som sier de vil slutte i jobben dersom staten tvinger dem til å utføre inngrep de oppfatter som tidlig abort. Legene i Bø, Ole-André Skalstad og Dag Sele, har sendt et brev til Høie der de krever en oppklaring. Først når svaret kommer, vil de ta stilling til hva de skal gjøre.

KrF mener Høie konkluderte for tidlig

KrFs Olaug Bollestad sier hun forstår at dette med kobberspiral er et vanskelig etisk dilemma for enkelte leger. Hun er samtidig klar på at avtalen mellom regjeringen og KrF kun omfatter abort og aktiv dødshjelp, dersom det skulle bli aktuelt i framtiden.

Olaug Bollestad

UTREDE: Olaug Bollestad vil at utvalget som skal nedsettes skal vurdere samvittighetsfriheten for leger som ikke vil sette inn spiral.

Foto: Anders Fehn / NRK

Reservasjonsordningen Høie først gikk inn for førte til voldsomme protester, og enden på visa ble at ingen fastleger lenger skal henvise til abort. I tillegg fikk KrF gjennomslag for at et utvalg skal utrede samvittighetsfrihet for en rekke yrkesgrupper i Norge.

Bollestad sier hun undrer seg over at Høie allerede før utvalget har startet sitt arbeid slår fast at ingen fastleger av samvittighetsgrunner kan reservere seg mot å sette inn spiral.

– Det begrenser utvalget sin mulighet til å se på alle sider av saken, sier KrF-politikeren til NRK.

– Er KrF uenige med helseministeren og regjeringen på dette punktet?

– Vi har ikke konkludert. Vi mener at dette er noe utvalget bør se på, sier Bollestad.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger