NRK Meny
Normal

Ap vil ha svar fra Anundsen om fengselsplasser i Nederland

Arbeiderpartiet er kritiske til at Norge vil sende fanger til Nederland, og ber justisminister Anders Anundsen (Frp) om en utredning. Høyres Anders B. Werp er positiv til det han kaller «et midlertidig tiltak for å håndtere en akutt situasjon».

Justisminister Anders Anundsen

Justisminister Anders Anundsen og justisdepartementet er i forhandlinger med norske myndigheter om muligheten for å leie fengselsplasser.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Jeg synes det har vært en glideflukt i argumentasjonen når det gjelder hvor enkelt dette skulle være, hvor fort det skulle gå, og hvem det skulle gjelde, sier Kari Henriksen i Arbeiderpartiet til NRK.

Forsker Marte Rua ved Universitetet i Oslo er kritisk til at regjeringen er i forhandlinger om å leie fengselsplasser i Nederland. Det samme er Kari Henriksen, som sitter i Stortingets justiskomité for Arbeiderpartiet.

Hun sier Arbeiderpartiet vil be regjeringen og justisminister Anders Anundsen (Frp) om en redegjørelse om de utenlandske fengselsplassene.

Blant spørsmålene Ap stiller Anundsen er hvordan rettighetene til de innsatte skal ivaretas, og hvilken rolle norske ansatte i utenlandske fengsler.

– Jeg tenker at justisministeren har satset veldig høyt i denne saken, og jeg er usikker på om det blir et nedslag som får særlig karakter. Det er derfor vi vil be om en ordentlig redegjørelse til Stortinget, sier Henriksen.

– Kan ramme Norge

Kari Henriksen sier Norge bør kunne passe på de fangene som har begått kriminalitet i Norge, i norske fengsler.

Kari Henriksen, Ap

Kari Henriksen og Arbeiderpartiet mener justisminister Anders Anundsen må svare for hvordan man skal sørge for rettighetene til fanger som sendes fra Norge til Nederland.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Henriksen sier også at hun mener det er sannsynlig at utenlandske kriminelle som blir sendt ut av Norge, uten et tilstrekkelig forsøk på rehabilitering, kan komme til å begå ny kriminalitet som rammer Norge.

– Kriminaliteten i dag er internasjonal. Man kan tenke seg at kriminaliteten går ned om man sender dem til utlandet, uten at de har blitt rehabilitert, men man kan faktisk også tenke seg det motsatte, sier Henriksen og utdyper:

– Jo færre en får rehabilitert, jo større sjanse vil det være for at kriminaliteten vil øke på grunn av utenlandske kriminelle, sier Henriksen.

– Et akutt tiltak

Statssekretær Vidar Brein Karlsen (Frp) har tidligere sagt at forslaget vil gjelde norske innsatte, i tillegg til utenlandske innsatte som «likevel skal utvises etter soning».

Overfor NRK bekrefter Brein Karlsen at forhandlinger med Nederland er i gang, men Justisdepartementet holder nå kortene tett til brystet når det gjelder hvilke fanger ordningen vil gjelde, utover at det er snakk om «innsatte med lange dommer».

Høyres justispolitiske talsmann Anders B. Werp er imidlertid mer tydelig på hva partiet ønsker seg av den nye ordningen.

– Vi har en situasjon i norske fengsler, der en tredel av fangene er utenlandske statsborgere. Dette er først og fremst et tiltak som vil være aktuelt med utvisningsvedtak, som altså ikke skal ha opphold i Norge, sier Werp til NRK.

Han påpeker samtidig at Høyre ikke ønsker at ordningen skal bli permanent.

– Dette er et midlertidig tiltak for å håndtere en akutt situasjon vi har arvet av den rødgrønne regjeringen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

«Norgerhaven» fengsel

Nederlandske myndigheter har pekt ut det fengselet «Norgerhaven» som en mulighet hvis Norge skal leie fengselsplasser i landet.

Foto: RTV Drenthe / RTV Drenthe

– Klokt at regjeringen utreder muligheten

Werp påpeker at den sprengte fengselskapasiteten gjør at politiet har for få varetektsplasser, i tillegg til at det skaper problemer for dem som venter på å sone en fengselsplass.

– Det betyr at når politiet har få muligheter til å holde på mistenkte, så må de slippe dem løs i stedet for å ha dem i varetekt.

– I tillegg blir personer gående i kortere eller lengre tid mens de venter på å sone. Det skaper et vakuum, hvor det er vanskelig å opprettholde et arbeidsforhold. Veien tilbake til ny kriminalitet blir også kort. Derfor er det i alles interesse å få ned soningskøen.

– Her kommer Nederland inn med en mulighet, og Høyre synes det er klokt at regjeringen ser på den muligheten, og utreder denne.

Bør bli som ved Kongsvinger

Når det gjelder de innsattes rettigheter, sier Werp at dette bør tilsvare forholdene ved Kongsvinger fengsel, som har opprettet en avdeling for utenlandske statsborgere.

– Da har man ivaretatt veldig mange av de viktige spørsmålene som reises. Hovedtyngden av dette blir utenlandske statsborgere uten lovlig opphold, eller med utvisningsvedtak fra Norge, sier Werp.

Werp er enig i at man også må bygge flere fengsler i Norge for å korte ned soningskøene på permanent basis, og viser til en kommende stortingsmelding fra Justisdepartementet.

– Men vi må også løse situasjonen underveis, og det er derfor jeg understreker at arbeidet med å få på plass en avtale med Nederland er et midlertidig tiltak, for få tilstrekkelig kapasitet også i mellomtiden.

– Dette er et midlertidig tiltak for å håndtere en akutt situasjon.

Lover å følge norske regler

Vidar Brein-Karlsen

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen sier regjeringen vil sørge for at rettighetene til innsatte i utlandet ivaretas i tråd med norsk lov.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justis – og beredskapsdepartementet sier fredag ettermiddag at Norge har vært i kontakt med nederlandske myndigheter for å sørge for at fangenes rettigheter ivaretas på en god måte.

– Det som har vært en forutsetning både fra oss og fra nederlandske myndigheter fra starten av, er at det er den norske straffegjennomføringsloven som ligger til grunn, og at det vil være norsk ledelse i et eller eventuelt flere fengsel vi får leid der.

– Det vil si at de rettighetene som norske innsatte har i Norge, vil også gjelde der, sier Brein-Karlsen.

Han åpner også for at innsatte som skal sone i utenlandske fengsler kan komme tilbake til Norge mot slutten av soningstiden, for å gjøre overgangen til samfunnet lettere.

– Vi har sagt at vi ønsker lange dommer til Nederland. Man kan se for seg en løsning der de som soner i Nederland kommer til Norge for å sone siste delen av dommen, for å da få den nødvendige progresjonen ut mot samfunnet.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger