Hopp til innhold

Ap vil ha strengere straff for misbruk av permitteringsregler

Ap frykter at de midlertidige permitteringsreglene under koronakrisen blir misbrukt. Nå ønsker de at straffen for å utnytte ordningen skal skjerpes, og vil ha maksimalstraff på inntil seks års fengsel for grove brudd.

Vk2ToX1L9fc

FRISTENDE Å LURE. Ap mener at de nye permitteringsreglene kan gjøre det fristende for næringslivet å utnytte ordningen, og vil skjerpe straffen for brudd på reglene.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi tar til orde for å skjerpe strafferammen ved brudd på permitteringsreglene, ved å heve nivå for bøter og å inndra penger som folk har urettmessig skaffet seg i denne krisen, sier Arild Grande (Ap), i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Ap vil denne uken foreslå innskjerping av strafferammen. Grande sier at partiet ønsker en strafferamme på inntil seks år for de groveste tilfellene av denne type arbeidslivskriminalitet.

Som en del av koronastøtten til næringslivet har Stortinget vedtatt permitteringsregler som gjør at ansatte er sikret full lønn de første 20 dagene av permitteringen. Mens arbeidsgiver vanligvis må betale lønnen til de ansatte de 15 første dagene av permitteringstiden, tar staten nå regningen etter to dager.

Det kan dermed lønne seg å permittere flest mulig, raskest mulig for å kutte kostnader. Permittering er en ordning bedriftene kan benytte en tidsbegrenset periode hvor inntektene svikter. De ansatte er fremdeles ansatt, men bedriften har ikke lønnsplikt. Staten betaler for hele eller deler av lønnen.

Fristende å utnytte

Arild Grande (Ap) på besøk hos Saemien Sijte på Snåsa

VIL HA STRENGERE STRAFF: Aps Arild Grande vil at de som utnytter de gunstige permitteringsreglene skal straffes hardere

Foto: Even Langmo

Fristelsen for å utnytte ordningen kan bli vel stor for pressede bedriftsledere. Koronaviruset med påfølgende nedstenging av samfunnet har ført til at en rekke bedrifter har fått store økonomiske problemer, de har permittert ansatte, og så langt har over 400.000 meldt seg arbeidsledige hos Nav.

– Vi får varsler fra tilsyn, fagbevegelse og fra enkeltpersoner som opplever ting på arbeidsplassene om misbruk av ordningen, det kan være at noen tar snarveier eller er uforsiktige, og at noen bevisst prøver å utnytte regelverket ved å permittere ansatte og i stedet lar dem jobbe svart. Dette er å utnytte fellesskapets raushet i en krisetid og det er stygt, sier Grande.

Høyres Heidi Nordby Lunde er kritisk til Aps forslag til strengere straff.

– Regjeringen har de siste sju årene økt innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, og det har gitt resultater, arbeidslivskriminaliteten har gått ned. Det siste systemet trenger akkurat nå, er mer byråkrati og nye regler og lover, sier Nordby Lunde, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Heidi Nordby Lunde

IKKE MER BYRÅKRATI: Høyres Heidi Nordby Lunde mener Aps forslag fører til unødig byråkrati

Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

Nav får mange tips

Nav kontroll bekrefter at de har fått en rekke tips om at den midlertidige permitteringsordningen utnyttes av bedriftene.

– Dessverre er det noen som misbruker ordningene og vi i Nav prøver å hindre at de gjør dette. Nav har dessverre mottatt en del tips om misbruk av ordningene og dette skal vi følge opp, sier Ole Johan Heir, direktør for Nav kontroll.

Det finnes mange måter å jukse på.

– Det kan være at noen jobber svart, at permitteringene ikke er reelle og lar ansatte jobbe eller bruker de til andre oppdrag, forteller Heir.

Hvor stort omfanget med brudd på de nye reglene er, har ikke Nav oversikt over.

– Det er vanskelig å si om det har vært en stor økning i misbruket. Men i en normal situasjon kommer dagpengeytelsen høyt oppe på listen over ytelser som misbrukes mest, sier Nav-direktør Heir.

Arbeiderpartiet mener kontrollen må skjerpes, og at det særlig er behov for dette nå når mange som arbeider med kontroll av utbetalingene heller ikke jobber slik de vanligvis gjør, men jobber hjemmefra.

– Her har fellesskapet stilt opp for å trygge arbeidsplasser og hvis noen prøver å utnytte dette til egen personlig vinning vil vi at det skal slås hardt ned på det, sier Arild Grande.

Nav-direktør Heir opplyser at når man oppdager misbruk av ytelsene kan Nav stoppe utbetalingene, de kan kreve pengene tilbake, og de kan politianmelde både bedriften og den enkelte arbeidstaker.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger