Intern Ap-strid om utbytte i private barnehager

En ringerunde NRK har gjort viser at flere fylkesledere i Arbeiderpartiet er positive til å forby utbytte – men partiledelsen setter foten ned.

Barn leker i Dusavik barnehage i Stavanger

UTBYTTE ELLER IKKE: Politikerne krangler om eierne av private barnehager skal ha mulighet til å ta utbytte eller ikke.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Onsdag kom SV med fire krav de sier er ufravikelige hvis de skal kunne støtte en Støre-ledet regjering etter valget. Det ene kravet lyder:

  • Forby utbytte fra drift av private barnehager, barnevern og asylmottak.

​Ledelsen sier nei

Hadia Tajik

NEI TIL FORBUD MOT UTBYTTE: Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik sier partiet ikke er klar til å si ja til et forbud mot utbytte i private barnehager. Men 9 av fylkeslederne i Ap er positive til et slik forslag.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Men nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik er ikke klar til å gjøre det ulovlig å ta ut utbytte fra private barnehager.

– Det SV her stiller som et ultimatum er vi ikke beredt til å si ja til – og forhandlinger må vi uansett ta etter et valg.

Men NRK har vært i kontakt med 17 av Arbeiderpartiets 19 fylkesledere.

9 av 17 fylkesledere er positive til å innføre forbud mot profitt fra private barnehager.

– Helt umiddelbart synes jeg det er en klok tanke å forby utbytte fra private barnehager. Jeg synes ikke det skal være profittdriv i barnehagesektoren. Jeg er den typen som mener alle barnehager i Norge burde være offentlige, sier fylkesleder for Ap i Sogn og Fjordane Hilmar Høl når NRK ringer.

Hilmar Høl på talarstol

JA TIL FORBUD MOT UTBYTTE: Fylkesleder i Sogn og Fjordane Arbeiderparti Hilmar Høl vil ikke at det skal være mulig å profittere på barnehagedrift.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Jeg synes det høres ut som en klok tanke å forby utbytte fra private barnehager.

Hilmar Høl, fylkesleder for Ap i Sogn og Fjordane

Sak på Aps landsmøte

Spørsmålet om det skal være lov å ta ut utbytte fra private barnehager kommer til å bli en het potet på Aps landsmøte i april. Trondheim Ap ønsker å fremme følgende forslag på landsmøtet:

«Arbeiderpartiet vil innføre samme forbud mot utbytte og overføring av overskudd av verdier i barnehageloven slik som i lov om private skoler for å sikre at offentlige midler brukes til drift av barnehager.»

Forslaget skal diskuteres på fylkesårsmøtet i Trøndelag denne helga.

Blant fylkeslederne NRK har vært i kontakt med er det bare to som sier de er negative til et slikt forslag, mens seks personer plasserer seg i vet ikke-boksen.

Fylkesleder i Akershus Ap Sverre Myrli er blant dem som plasserer seg selv i vet ikke-boksen.

– Vi skal absolutt ha regler så ingen blir millionærer på barnehager, men samtidig skal det ikke være forbudt å tjene penger. Jeg hopper ikke på forslaget sånn helt uten videre, svarer Myrli.

Kan private barnehager forsvinne?

Ett av motargumentene mot å innføre et forbud mot utbytte har vært at private barnehager kan komme til å legge ned, men det er ikke Høl i Sogn og Fjordane bekymret for.

– Det kan skje, men da har Stortinget et ansvar å legge rammene til rette så vi får flere offentlige barnehager, svarer Høl.

Fylkesleder i Rogaland Ap Stanley Wirak er negativ til et forbud.

– Det er viktig med et samspill mellom private og offentlige barnehager, da blir det litt rart å nekte dem å ta utbytte. Jeg synes ikke det er riktig å innføre et slikt forbud. Samtidig er det viktig at kvaliteten og lønns- og arbeidsvilkår opprettholdes på samme nivå som i de offentlige barnehagene, sier Wirak.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger