Ap tviler på om fraværstallene er reelle

Fraværet har sunket med 40 prosent, hevder regjeringen. Arbeiderpartiet mener regjeringens fremstilling er tvilsom.

Martin Henriksen, AUF

IKKE HELE BILDET: Selv om tallene fra Utdanningsdirektoratet viser en tydelig nedgang er det ikke sikkert det faktisk er lavere fravær, mener Martin Henriksen (Ap) i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Min konklusjon er at det fungerer.

Det sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om fraværsgrensen da NRK intervjuet ham etter onsdagens presentasjon av tallene fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

Det betviler Arbeiderpartiet.

–De fremstiller det som om det er tall som viser faktisk fravær, men det man ser på statistikken er at de viser hvor mye elevene får ført på vitnemålet, påpeker Martin Henriksen (Ap) i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Han understreker at det er bra hvis fraværet går ned, og at Ap støttet nasjonale fraværsregler fordi det er viktig at elever er tilstede på skolen.

Henriksen mener likevel regjeringens presentasjon har et overdrevent fokus på det udokumenterte fraværet, og at det ikke finnes dokumentasjon for at det reelle fraværet har falt så dramatisk.

Sterkere krav til dokumentasjon

Kunnskapsdepartementet presenterte søndag en rapport som viser 40 prosent nedgang i fraværet på vitnemålet til elevene som gikk ut i skoleåret 2016/2017. Dette forklarer regjeringen som en positiv konsekvens av fraværsgrensa.

Den gjør at elever som har mer enn 10 prosent fravær i et fag ikke får karakter i faget. I enkelte tilfeller opptil 15 prosent kan rektor bruke skjønn.

Dokumentert fravær som faller innenfor den såkalte tidagersregelen blir strøket fra vitnemålet.

Selv om rapporten viser at fraværet på vitnemålet til norske elever har sunket, mener Henriksen at det ikke er sikkert det faktisk er mindre reelt fravær. Han mener det økte fokuset kan ha gjort utslag.

– Det er ikke rart at det udokumenterte fraværet går ned når det er et sterkere krav om dokumentasjon av fravær, men det fare for at elever som sliter og ikke er like ressurssterke faller utenfor statistikken, sier han.

Kunnskapminister Torbjørn Røe Isaksen

IKKE PERFEKT: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier det kan hende at det reelle fraværet ikke har sunket med 40 prosent.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Ikke perfekte tall

Da NRK snakket med Røe Isaksen tidligere på dagen, erkjente kunnskapsministeren at det reelle fraværet kan være lavere fordi flere har oppsøkt legen og fått dokumentert fraværet sitt enn tidligere.

– Det kan selvfølgelig hende. Det er en rekke detaljer som disse tallene ikke gir et fullt og helt svar på, og det er en av grunnene til at dette skal forskes på, sier Røe Isaksen, og viser til delrapporten som skal leveres til høsten.

Røe Isaksen mener likevel at rapporten fra Udir viser at fraværsgrensen har livets rett, da fraværet går ned i alle fylker, og fordi det ikke finnes noen statistikk som viser at frafallet har økt.

– Spådommene om at dette ville føre til et massivt frafall stemmer ikke, sier kunnskapsministeren.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger