Ap refser Solveig Hornes flyktningepåstander

Inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) prøver å påvirke debatten om syriaflyktninger med påstander hun ikke har dekning for. Det sier Arbeiderpartiet.

Solveig Horne

Innkluderingsminister Solveig Horne (Frp) mener det er urealistisk for norske kommuner å ta imot 10 000 kvoteflyktninger på to år.

Foto: Sindre Løkstad / NRK

Eirik Sivertsen

Innvandringspolitisk talsperson Eirik Sivertsen i Ap er kritisk til innkluderingsminister Solveig Hornes (Frp) konklusjoner i debatten om syriaflyktninger.

Foto: Eirik Sivertsen

– Horne hadde ikke grunnlag for å gå ut i media for to uker siden med konklusjonen om at det er urealistisk for norske kommuner å bosette 10 000 syriaflyktninger over to år.

Innvandringspolitisk talsperson Eirik Sivertsen i Ap mener inkluderingsministeren forsøker å påvirke den offentlige debatten, og å gjøre det greit for kommuner ikke å delta i den nasjonale dugnaden som er nødvendig for å nå målet som det er flertall for på Stortinget.

Nye forhandlinger torsdag

Det målet er 10 000 syriske kvoteflyktninger over to år. Dette målet har de parlamentariske lederne i partiene på Stortinget forhandlet om i flere uker, uten å komme til en løsning. Utfordringen ligger i at regjeringspartiene mener pengene er bedre anvendt for å hjelpe flyktninger i nærområdene.

Disse forhandlingene fortsetter torsdag ettermiddag.

Samtidig har Horne gått ut og sagt at målet til stortingsflertallet er for høyt.

– Jeg er avhengig av frivillighet og at kommunene spiller på lag for å få bosatt flyktninger. Kommunene har allerede gjort en historisk bosetning i fjor, og de er på god vei i år. De tallene som stortingsflertallet opererer med er totalt urealistisk, sa Horne til NRK i slutten av mai.

Siden da har stadig flere kommuner meldt mulighet for ekstra bosetting, og de siste oppdaterte tallene viser at norske kommuner sier de har kapasitet til å ta imot 1 616 ekstra flyktninger i år, og 1 326 ekstra flyktninger til neste år.

– Statsråden tar feil

Dette tar Sivertsen som et bevis på at Horne ikke har lykkes dersom målet var å påvirke kommunene.

– De svarene vi får inn fra kommunene nå viser nettopp både vilje og evne til å finne løsninger. Det synes jeg norske ungdommer fortjener ros for. De har aktivt og grundig gått inn i saken for å delta på den nasjonale dugnaden, sier Sivertsen.

Han viser til resultatet av at rundt halvparten av kommunene har besvart henvendelsen fra statsråden om hvor mange ekstra flyktninger de kan ta imot.

– Målsetningen var å ta imot 3 500 flere enn det som var vedtatt i år. Når halvparten av kommunene har svart, har man dekket inn rundt regnet halvparten av målet. Det viser at statsråden tar feil når hun hevdet at det var urealistisk for to uker siden, sier Sivertsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger